จอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดวิทยาเขตระยอง

ให้โควตาเข้าเรียนในวิทยาเขตเปิดใหม่<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า มจพ.มีโครงการร่วมกับจังหวัดระยองที่จะเปิด มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยตนและนายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จะร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง ที่กระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 29 ก.ค.นี้ โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดย มจพ.วิทยาเขตระยองจะมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนในจังหวัดระยอง และภูมิภาคตะวันออก โดยจะก่อสร้างบนที่ดินประมาณ 100 ไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านคจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 20 กิโลเมตร โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เป็นความต้อง การของสถานประกอบการ และกลุ่มอุตสาห กรรมต่าง ๆ

ทางโครงการจะให้โควตาพิเศษแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออกในการเข้าศึกษาต่อ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในภูมิภาคได้เรียนระดับอุดมศึกษามากขึ้น และเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาคที่จะได้รับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่ทันสมัย ซึ่งจะ นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าว.

ข่าวการศึกษา
- 2010-07-30 10:16:47 โพสต์โดย : admin คนดู 986 คน