ศธ.พบเด็ก ป.6 อ่านหนังสือไทยไม่ออก

ศึกษาธิการพบเด็กใต้จบ ป.6 อ่านหนังสือไม่ออก ชูใช้งานวิจัยไขปัญหา<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง ศธ. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่า จากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาพบว่า มีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากหน่วยงานในด้านการศึกษาหลายแห่งให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ สำหรับปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในพื้นที่นั้น เป็นสิ่งที่ ศธ.ห่วงใยมาก เพราะผลการประเมินจากหลายหน่วยงานพบว่า มีเด็กที่จบชั้น ป.6 อ่านไม่ออกจำนวนมาก แต่ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็มีนโยบายลดจำนวนเด็กในกลุ่มนี้ให้ได้ โดยจัดโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียนชั้น ป.3 รวมถึงเน้นเรื่องการเขียนในการเรียนการสอนมากขึ้น ใช้ข้อสอบที่เน้นบรรยาย เพื่อฝึกให้เด็กใช้ความคิด เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ด้าน ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า จากโครงการความร่วมมือที่ ศธ.ทำร่วมกับ สกว. พบว่า สามารถใช้งานวิจัยแก้โจทย์ต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนไม่ได้ การเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ นำเทคนิคของครูที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ และอยู่ในพื้นที่นาน รวมถึงการใช้สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มาจัดการความรู้ให้แก่เด็ก ผ่านโครงงานวิจัยของครูในพื้นที่ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ และเห็นผลอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตนหวังว่า ศธ. กับ สกว.จะได้สานต่อโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และใช้การวิจัยเป็นตัวแก้ปัญหาให้แก่คนในพื้นที่ต่อไป.

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2010-08-19 2:21:49 โพสต์โดย : admin คนดู 1,940 คน