o-net 60 ปฎิทินสอบ o-net 2560 ป.6 และ ม.3-ม.6

o-net 60 ปฎิทินสอบ o-net 60 ป.6 และ ม.3-ม.6 o-net 60 ตารางสอบ o-net 60 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 – ม.6 มาแล้ว ไปดูกัน ผลสอบโอเน็ต o-net 60

o-net 60 ปฎิทินสอบ o-net 2560 ป.6 และ ม.3-ม.6

 o-net 60

o-net 60 ปฎิทินสอบ o-net 60 สำหรับน้อง ๆ ป.6 ม.3 และ ม.6 มาแล้ว ลองไปดูกันว่า กำหนดการสอบ โอเน็ต58 มีรายละเอียดเรื่องอะไรบ้าง

ปฏิทินสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

O-NET 2559

18-19 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O-NET
20 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-NET

O-NET 2560

ป.6 

สมัครสอบ 1 – 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 2560

ม.3 

สมัครสอบ 1 – 15 ต.ค. 2559
สอบ  4 – 5 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 26 มี.ค. 2560

ม.6

สมัครสอบ 1 – 15 พ.ย. 2559
สอบ 18 – 19 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 20 มี.ค. 2560

 

นักเรียนที่เทียบเท่า ซึ่งได้แก่ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล เป็นต้น ซึ่งเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2559 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ต.ค.นี้ ส่วนนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พ.ย.นี้ ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว สทศ. จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ “ส่วนกำหนดการสอบโอเน็ต ป.6 จะสอบวันที่ 4 ก.พ. 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มี.ค.2560 ,โอเน็ต ม.3 สอบวันที่ 4 – 5 ก.พ. 2560 ประกาศผล วันที่ 26 มี.ค.2560,โอเน็ต ม.6 สอบวันที่ 18 – 19 ก.พ.2560 ประกาศผลสอบวันที่ 20 มี.ค.2560” รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวและว่า นักเรียนสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซด์ของ สทศ.ที่ www.niets.or.th
o-net 58

เข้าระบบ O-NET 

http://www.niets.or.th/ExamWeb/FrLogin.aspx <<

ตารางสอบ onet ป.6

onet-ตารางสอบ-ป6

ตารางสอบ onet ม.3

onet-ตารางสอบ-ม3

ตารางสอบ onet ม.6

onet-ตารางสอบ-ป6

สทศ. แจ้งวันสมัครโอเน็ต ป.6 และ ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559

–  สำหรับวันสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 รอบเหตุสุดวิสัย คือวันที่ 7 มี.ค. 2560 ประกาศผลสอบวันที่  25 มี.ค. 2560

–  ส่วนโอเน็ตนักเรียน ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย สอบวันที่ 7 – 8 มี.ค. 2560 ประกาศผลสอบวันที่  26 มี.ค.2560

นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบโอเน็ตในช่วงวันและเวลาที่ทำการสอบ ซึ่งเหตุสุดวิสัย แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

1.เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา

2.เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดเหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้เหตุฉุกเฉิน  ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

ใบคำร้องขอสอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559

ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559

สามารถยื่นด้วยตนเองที่ สทศ.หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้นมาที่ กลุ่ มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559

onet-d1

onet-d2

o15 เข้าระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ม.6 คลิกที่นี่
o15 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่
o15 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

o15 เข้าระบบประกาศผล O-NET รายโรงเรียน คลิกที่นี่
o15 เข้าระบบประกาศผล O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่

 

ที่มา : dailynews , ไทยรัฐ  , mthai

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59