ข่าวดี! สทศ. ประกาศผล ONET ม.6 เร็วกว่ากำหนดเดิม

ข่าวดี! สทศ. ประกาศผล ONET ม.6 เร็วกว่ากำหนดเดิม

ข่าวดี! สทศ. ประกาศผล ONET ม.6 เร็วกว่ากำหนดเดิม

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลสอบ ONET ม.6 ในปีนี้จะเร็วกว่ากำหนดเดิม !

ทั้งนี้เนื่องจาก ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ ONET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ขณะที่ทางโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนต้องออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : พ) ให้ทันก่อนช่วงกลางเดือนเมษายน

สทศ. ได้ปรึกษากับทาง สพฐ. ในประเด็นนี้แล้ว จึงเห็นควรให้ มีการประกาศผลคะแนน ONET ม.6 เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม จากวันที่ 10 เมษายน 2556 เป็นประกาศผลใน วันที่ 25 มีนาคม 2556

 

โรงเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อนำผลคะแนน ONET ได้ที่
   
>> http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/login.aspx

>> http://www.niets.or.th/AnnouncementWeb/login.aspx

 

นักเรียนเข้าดูผลคะแนน ONET รายบุคคล ได้ที่

>> ช่องทางที่ 1

>> ช่องทางที่ 2

 

ที่มา : eduzones , สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ

ผลสอบ | ผลสอบ o-net | ผลสอบโอเน็ต 56 | ผลสอบโอเน็ต 2556 | ผลสอบo-net 56 | ผลสอบ o-net ป.6 2556

O-NET
- 2013-03-19 4:08:26 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 14,327 คน