คะแนนสอบ กสพท 57 โฉมหน้า ผู้ที่ได้คะแนน กสพท 85.29 คะแนน

คะแนนสอบ กสพท 57 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด

คะแนนสอบ กสพท 57

คะแนนสอบ กสพท 57 โฉมหน้า ผู้ที่ได้คะแนน กสพท 85.29 คะแนน 

นายชานน ธนิตกุล ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 9 (คนกลาง)
คะแนนสูงสุด กสพท. ปี 57
และคะแนนสูงสุดของผู้สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบได้ร้อยละ 85.29

 

ที่มา: http://www.dek-d.com/board/view/3161740/

ขอขอบคุณรูปภาพจาก FB : Triam Udom Suksa School

 

O-NET
- 2014-03-20 5:43:28 โพสต์โดย : fonnie คนดู 2,247 คน