แนวข้อสอบ O-NET ป.6 – ม.3 – ม.6

แนวข้อสอบ O-NET  ป.6  ม.3  ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ป.6,แนวข้อสอบ O-NET ม.3,แนวข้อสอบ O-NET ม.6

แนวข้อสอบ O-NET  ป.6  ม.3  ม.6

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้

 1. ภาษาไทย / คณิตศาสตร์
 2. สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ / สุขศึกษาฯ
 4. การงานอาชีพฯ / ศิลปะ

 

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้

 1. ภาษาไทย / คณิตศาสตร์
 2. สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. สุขศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ

 

ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 6 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้

 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. สังคมศึกษาฯ
 4. วิทยาศาสตร์
 5. ภาษาอังกฤษ
 6. สุขศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ

 

 

รวมแนวข้อสอบ O-NET
- 2013-04-30 3:00:26 โพสต์โดย : admin คนดู 76,066 คน