คลังข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ (ย้อนหลังพร้อมเฉลย)

คลังข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ (ย้อนหลังพร้อมเฉลย)

คลังข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ (ย้อนหลังพร้อมเฉลย) คลังข้อสอบเอนทรานซ์,ข้อสอบเอนทรานซ์,ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ,ข้อสอบฟิสิกส์,ข้อสอบเคมี,ข้อสอบชีววิทยา Continue reading

(ฟิสิกส์) ประวัติและหลักการทำงานของแผ่นซีดี

(ฟิสิกส์) ประวัติและหลักการทำงานของแผ่นซีดี

ประวัติและหลักการทำงานของแผ่นซีดี แผ่นซีดี ย่อมาจาก คอมแพ็กดิสก์ (compact disc) คือแผ่นออพติคอลเก็บข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งเดิมพัฒนาสำหรับเก็บเสียงดิจิทัล ซีดีคือมาตรฐานรูปแบบการบันทึกเสียงทางการค้าในปัจจุบัน ประวัติของแผ่นซีดีในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1970 (ตรงกับ พ.ศ. 2513 ถึง 2522) นักวิจัยของบริษัทฟิลิปส์ ได้ใช้เทคโนโลยีของแผ่นเลเซอร์ดิสค์ มาทดลองสร้างแผ่นออพติคอลสำหรับเก็บเสียงแต่เพียงอย่างเดียว โดยเริ่มแรกใช้วิธีการเข้ารหัสเสียงแบบ wideband FM และแบบ PCM ในระบบดิจิทัลในเวลาต่อมา ช่วงปลายทศวรรษ ฟิลิปส์ โซนี่ และบริษัทอื่น ๆ แสดงต้นแบบของแผ่นดิสค์ระบบเสียงดิจิตอล ในปี พ.ศ. 2522 ฟิลิปส์ และ โซนี่ ตัดสินใจร่วมมือกัน … Continue reading

(ฟิสิกส์) การเคลื่อนที่ของรอก

(ฟิสิกส์) การเคลื่อนที่ของรอก

วิธีการทำงานของรอก โดยปกติแล้ว หากเราต้องการที่จะยกหรือลากวัตถุใดๆ เราจะต้องออกแรงกระทำต่อวัตถุนั้นๆ ด้วยปริมาณเท่ากับแรงต้านที่วัตถุนั้นๆมีอยู่ (Load)นั่นหมายความว่า หากวัตถุที่เราต้องการยกนั้นมีน้ำหนักมาก เราก็ต้องออกแรงมากตามไปด้วย จึงมีการคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ เราสามารถยกวัตถุที่หนักมากๆ โดยการออกแรงน้อยๆได้ เรียกว่า “เครื่องผ่อนแรง (Machines)” เครื่องผ่อนแรงนั้นใช้หลักการของการได้เปรียบเชิงกล (Mechanical Advantage M.A.) เพื่อช่วยลดแรงที่เราต้องใช้กับวัตถุต่างๆ การได้เปรียบเชิงกล สามารถหาได้จากอัตราส่วนระหว่างแรงต้านที่วัตถุนั้นๆ มีอยู่กับแรงที่เรากระทำต่อวัตถุ (แรงพยายาม) และอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่โดย แรงพยายามกับระยะทางที่เคลื่อนที่โดยโหลด นั้นเรียกว่า “อัตราส่วนความเร็ว (Velocity Ratio – V.R.)” เราสามารถหาค่าประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้จากการนำ ทำให้เราทราบได้ว่า เครื่องผ่อนแรงชนิดต่างๆ มีค่าประสิทธิภาพเป็นเท่าไร และนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เหมาะสมกับงานได้นั่นเอง รอก (Pulley) … Continue reading

(ฟิสิกส์) เครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์โดยไม่ใช้หมึกได้อย่างไร

(ฟิสิกส์) เครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์โดยไม่ใช้หมึกได้อย่างไร

เครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์โดยไม่ใช้หมึกได้อย่างไร ก่อนหน้าทศวรรษ 1940 การทำสำเนาเอกสารหรือภาพเป็นงานหนักที่ทั้งเสียเลาทั้งเลอะเทอะต้องการปรุกระดาษหรือถ่ายภาพต้นฉบับก่อนเข้าเครื่องอัดสำเนาแบบเก่าที่ใช้หมึก เครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่เป็นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต สามารถผลิตสำเนาขาวดำ 135 แผ่น / นาที และทำสำเนาที่ขยายใหญ่ ย่อขนาด ปรับเข้มขึ้นหรือจางลงกว่าต้นฉบับ เมื่อกดปุ่มที่ควบคุมไมโครโพรเซสเซอร์แบบอิเล็กทรอนิก เครื่องจะพิมพ์สำเนาออกมาตามต้นฉบับ เครื่องถ่ายเอกสารไฟฟ้าสถิตในปัจจุบัน พัฒนามาจากเครื่องต้นแบบที่นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันชื่อเซสเตอร์ คาร์ลสัน แระดิษฐ์ขึ้นในนิวยอร์กเมื่อ ปี ค.ศ.1938 และออกมาใช้ในปี ค.ศ.1947 เขาเรียกกรรมวิธีนี้ว่า ซีโรกราฟี (xerography) มาจากคำภาษากรีกแปลว่า การเขียนแห้ง ในเครื่องอัดสำเนาแบบเก่า มีกระบอกหมุนสำหรับให้กระดาษไขแนบโดยรอบ ในเครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่ส่วนมากก็ยังใช้กระบอกหมุนอยู่แต่มีระบบแสงซึ่งจะฉายข้อความหรือภาพของเอกสารที่ทำสำเนาไปยังกระบอกหมุนโดยผ่านก align=left> กระบอกนี้อัดด้วยไฟฟ้าสถิตและเคลือบชั้นบาง ๆ ด้วยวัสดุ เช่น เซลีเนียม ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่อส่วนสีขาวหรือที่ว่างของต้นฉบับถูกแสง ก็จะสะท้อนแสงไปที่กระบอก … Continue reading

(ฟิสิกส์) คลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

(ฟิสิกส์) คลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

คลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร ?         คลื่นในทะเลนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุด้วยกันเช่น  เกิดจากกระแสลม   เกิดจากแผ่นดินไหว  เกิดจากดาวตกในทะเล  คลื่นในทะเลที่เราเห็นทั่วไปส่วนใหญ่เกิดจากกระแสลม   สำหรับคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดแผ่นดินไหวและเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมุดซ้อนกันโดยแผ่นอินเดีย(1) มุดซ้อนเข้าไปใต้แผ่นยูเรเซีย(2) ดูรูปที่ 1  เพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีขึ้นท่านผู้อ่านจะต้องทราบก่อนว่าโลกของเรานั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วน แต่เปลือกโลกมีลักษณะเป็นแผ่นๆหลายแผ่นต่อกัน เหมือนกับมีแผ่นกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆปูเต็มผิวโลก  โลกใบนี้มีแผ่นเปลือกโลกทั้งหมด 13  แผ่น  ดังรูปที่ 1   รูปที่ 1        แผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นนี้ไม่ได้อยู่นิ่งแต่มีการเคลื่อนที่อย่างช้าๆ ตลอดเวลา   เนื่องจากเปลือกโลกแต่ละแผ่นวางอยู่บนของเหลวร้อนที่เรียกว่าแมกมา ดังรูปที่ 2   ขอให้ท่านผู้อ่านนึกถึงความจริง กรณีที่ภูเขาไฟระเบิดจะมีลาวาไหลออกมา ซึ่งก็แสดงว่าภายในโลกยังร้อนอยู่มากซึ่งก็แสดงว่าในอดีต(นานมากๆ)โลกก็น่าจะเป็นลูกไฟลูกหนึ่ง    รูปที่ 2           ทุกท่านก็ทราบว่าภายในโลกยังร้อนอยู่และมีแมกมา (หินหลอมเหลว)อยู่บริเวณแกนกลางของโลก  แมกมาหรือหินหลอมเหลวนี้จะอยู่นิ่งๆไม่ได้ เพราะว่ามันมีพลังงานมาก  … Continue reading

(ฟิสิกส์) ทำไมจะเรียนฟิสิกส์ถึงต้องใช้คณิตศาสตร์?

(ฟิสิกส์) ทำไมจะเรียนฟิสิกส์ถึงต้องใช้คณิตศาสตร์?

ทำไมจะเรียนฟิสิกส์ถึงต้องใช้คณิตศาสตร์? … a physical theory is just a mathematical model and it is meaningless to ask whether it corresponds to reality.All that one can ask is that its predictions should be in agreement with observation. Prof. S.W. Hawking หลายคนอาจมีนิยามและความหมายของวิชาฟิสิกส์แตกต่างกันไป แต่สำหรับผู้สอนขอให้ความหมายของวิชาที่กำลังจะสอนพวกคุณทั้งหลายนี้ว่า … Continue reading

(ฟิสิกส์) แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า

(ฟิสิกส์) แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย ความต้านทานหลายตัวต่อเข้าด้วยกันแบบต่างๆ เซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์ต่อเข้าด้วยกัน มีการใช้แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์วัดในจุดต่างๆ ซึ่งเมื่อต่อตัวนำหรือตัวต้านทานเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานและแหล่งกำเนิดไฟฟ้านั้น กระแสไฟฟ้าที่เกิดก็เนื่องจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า โดยประจุไฟฟ้าได้รับพลังงานจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า (electromotive force ; e.m.f.) แรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือ electromotive force (emf ; E) ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าใดๆ นิยามว่า เป็นพลังงานที่แหล่งกำเนิดนั้นจะสามารถให้ได้ต่อหน่วยประจุไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวว่า ถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ (V) หรือจูลต่อคูลอมบ์ (J/C) จะหมายความว่าถ่านไฟฉายก้อนนั้น สามารถให้พลังงานได้ 1.5 จูลต่อประจุไฟฟ้าทุกๆ … Continue reading

[ฟิสิกส์] การยุบวงจรไฟฟ้า

[ฟิสิกส์] การยุบวงจรไฟฟ้า

การยุบวงจรไฟฟ้านะค่ะ ก็มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ 1.ยุบแบบอนุกรม 2. ยุบแบบขนาน และ 3. ยุบแบบผสม 1. การยุบแบบอนุกรม มีสูตรคือ Rรวม = R1+R2+R3 ตัวอย่างดังภาพค่ะ   ใน EX 3 นี้ ที่ไม่คิดเส้นที่จะมาหา Y ก็เพราะว่า โจทย์ ถาม R xz ค่ะ เพื่อนๆ ก้ดูโจทย์ดีๆนะค่ะ มันก็เหมือน EX2 ล่ะค่ะ เค้าเอา Y มาหลอกเรา ************* … Continue reading

[ฟิสิกส์] วิทยาศาสตร์-หากระแสไฟฟ้าแบบง่ายๆ

[ฟิสิกส์] วิทยาศาสตร์-หากระแสไฟฟ้าแบบง่ายๆ

วิทยาศาสตร์-หากระแสไฟฟ้าแบบง่ายๆ ตอนนี้เราเรียนอยู่ ม.3 แล้ว แต่ว่า ไม่ค่อยจะเก่ง – -* จำอะไรไม่ค่อยเข้าหัว ตอนนี้จำได้แต่ สูตรคิดกระแสไฟฟ้า ก็เลยนำว่าฝากเพื่อนๆ กัน สูตรของมันก็คือ P=VI P = กำลังไฟฟ้า power มีหน่วยเป็น วัตต์ V = ความต่างศักย์มีหน่วยเป็น โวลต์ I = กระแสไฟฟ้าทื่ไหลผ่าน มีหน่วยเป็น แอมแปร์ ***ถ้าหากว่าเราอยากทราบ ตัวไหน ก็ให้ตัวนั้นเป็น สัญลักษณ์ไว้แล้วใส่ ค่าที่รู้*** เช่นโจทย์ บ้านของโพลิ่งอ่ะชิ๊ง มีหลอดไฟจำนวน 1 หลอด … Continue reading

[ฟิสิกส์] ความรู้และทฤษฎีเรื่อง

[ฟิสิกส์] ความรู้และทฤษฎีเรื่อง

<!– creat picture —><!– creat poll —><!– creat detail —>คัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ศาสนากล่าวว่า เมื่อแรกเริ่มจักรวาลมืดสนิทจนกระทั่งพระเจ้าได้ประทานแสงให้ แล้วสวรรค์ก็สว่างไสว แต่ทฤษฎีกำเนิดของจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อขณะนี้แถลงว่า เมื่อ ๑๓,๐๐๐ ล้านปีก่อนนี้ จักรวาลได้อุบัติจากการระเบิดของสสารที่ร้อนจัดและมีความหนาแน่นสูงจนหาที่สุดมิได้ และหลังจากที่การระเบิดแล้ว การขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ทำให้อุณหภูมิของจักรวาลลดต่ำลง จนกระทั่งมีอุณหภูมิเพียง ๓,๐๐๐ องศาสัมบูรณ์ภายในเวลา ๕ แสนปี แล้วอุณหภูมิก็ลดต่ำอีกเมื่อรังสีต่าง ๆ ที่แผ่กระจายทั่วจักรวาลกลายสภาพเป็นรังสีอินฟราเรด จากนั้นจักรวาลก็มืดสนิทอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเวลาผ่านไปนานประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านปี ยุคมืดของจักรวาลก็สิ้นสุดลง เมื่อดาวฤกษ์ต่างๆ เริ่มถือกำเนิด และแรงดึงดูดแบบโน้มถ่วงได้ทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ในดาวฤกษ์ปลดปล่อยแสง จักรวาลจึงได้ลุกโชติช่วงชัชวาลอีกคำรบหนึ่ง ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักแล้วว่า แสงเป็นสสารที่ลึกลับที่สุดชนิดหนึ่งในจักรวาล ในอดีตเมื่อ ๓๓๐ … Continue reading


หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล