คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold

คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold

558000010665201

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประเภท UTCC Gold ให้กับผู้สนใจศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต้มเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. หากเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

7. มีบันทึกรับรองผลการเรียนและรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดของทุน เงื่อนไข ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการสมัครได้ที่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุน UTCC Gold

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2558 หรือจนกว่าทุนจะเต็ม

ที่มา : eduzones

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ทุนการศึกษา
- 2016-11-22 8:33:40 โพสต์โดย : admin คนดู 848 คน