ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส

ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส

Eiffel-Tower-Paris

แนะนำทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ที่เปิดมอบให้สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาตั้งแต่ 2-6 เดือน โดยทุนนี้เปิดให้แก่นักวิจัยชาวไทยเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดหลักสูตร สนับสนุน นักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นเวลา 2-6 เดือน เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส

ประเภทของทุน การวิจัย

สิทธิประโยชน์ ตั๋วเดินทางไปกลับ, เงินประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยงรายเดือน

ระยะเวลา 2-6 เดือน

แหล่งเงินทุน รัฐบาลฝรั่งเศส

เกณฑ์การคัดเลือก
– สัญชาติไทย
– ไม่จำกัดสาขาวิจัย
– ระดับการศึกษา Post-doc
– ระยะเวลาวิจัยในฝรั่งเศส 2 – 6 เดือน
– มีทักษะภาษา อังกฤษ และ/หรือฝรั่งเศส ในเกณฑ์ดี

เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม
– คุณภาพของโครงการวิจัยที่นำเสนอ
– ความยากของโครงการ
– ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย
– ประวัติทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกแบบฟอร์มรับสมัครทุน
2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง
3. แนบ resume ล่าสุดและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
4. จดหมายอธิบายแรงจูงใจและความสนใจในการไปทำวิจัย (Motivation letter)
5. สำเนา transcript และใบปริญญา
6. รายละเอียดของโครงการวิจัยที่จะดำเนินการในประเทศฝรั่งเศส
7. จดหมายตอบรับจากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส

ปิดรับสมัคร: กลางเดือนธันวาคม

ประกาศผล: ปลายเดือนมกราคม

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานทูตฝรั่งเศส – SCAC – CSU
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 627 2100 โทรสาร (66 2) 627 2130

ที่มา : eduzones

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

อยากรวยลองเลย! หยอดปุก 10 บาท 52 วัน คุณจะมีเงินเก็บหลักหมื่นแล้ว มาดูวิธีกัน อยากรวยลองเลย! หยอดปุก 10 บาท 52 วัน คุณจะมีเงินเก็บหลักหมื่นแล้ว มาดูวิธีกัน

ทุนการศึกษา
- 2016-12-7 9:49:33 โพสต์โดย : admin คนดู 395 คน