เปิดแล้ว! ทุนเรียนฟรี New Zealand ASEAN Scholarship (NZ-AS) ปี 2017

เปิดแล้ว! ทุนเรียนฟรี New Zealand ASEAN Scholarship (NZ-AS) ปี 2017

nz17

โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholarship (NZ- AS) ให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ1 ใน 9 มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2561 ทุนนี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ Postgraduate Certificates (6 เดือน), Postgraduate Diplomas (1 ปี) Master’s Degrees (1-2 ปี) และ PhDs (ถึง 3.5 ปี) ผู้ได้รับทุนจะได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเพื่อนำความรู้ความสามารถทางวิชาการกลับมาพัฒนาประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่ http://bit.ly/2koT6aF หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mfat.govt.nz/schols

 

ทุนการศึกษา
- 2017-03-6 10:51:35 โพสต์โดย : fonnie คนดู 1,417 คน