แจกทุนเจ้าสัว!ม.หอการค้าไทยให้คนเรียนดีมีโอกาสเรียนรู้จากมืออาชีพ

แจกทุนเจ้าสัว!ม.หอการค้าไทยให้คนเรียนดีมีโอกาสเรียนรู้จากมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดให้ทุนนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ “ทุนเจ้าสัว” ได้รับทุนสูงสุด 100% พร้อมโอกาสฝึกงานกับบริษัทในเครือข่ายหอการค้าไทยตั้งแต่ปี 1 พร้อมโอกาสได้ใกล้ชิดและเรียนรู้โดยตรงจากเจ้าของบริษัทชั้นนำในเครือข่ายหอการค้าไทย

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ผู้สมัครในปี 2560 ต้องจบชั้นม.6หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม 6 เทอม 3.00 ขึ้นไป
• สําหรับผู้สมัครปีการศึกษา2561 กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม 3.00 ขึ้นไป
• รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

เอกสารที่ต้องนํามาสมัคร
1. ใบสมัครทุนกรรมการหอการค้าไทย โดยกรอกข้อมูลทางลิงค์ https://goo.gl/277A5r
2. Portfolio
3. กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจํา หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
4. กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้ ครอบครัวผู้สมัคร และสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้รับรองรายได้ ครอบครัวผู้สมัคร (ดาวน์โหลดหรือรับได้ที่ศูนย์รับสมัคร)
5. สําเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
6. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2 ใบ
9. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี )
10. ค่าสมัคร 500 บาท
ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดทําการทุกวัน 9.00–17.00 น.หรือส่งทางไปรษณีย์ EMS
สําหรับผู้สมัครปีการศึกษา 2560 ลงตราประทับภายใน 4 ส.ค. 60
สําหรับผู้สมัครปีการศึกษา 2561 ลงตราประทับภายใน 25 ส.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-697-6767 Line: @UTCC
http://www.utcc.ac.th

 

ภาพประกอบจาก: UTCC News

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ทุนการศึกษา
- 2017-07-25 8:45:22 โพสต์โดย : admin คนดู 320 คน