ม.นอร์ทกรุงเทพให้ทุนเรียนป.โท-เอกแก่บุคลากรภาครัฐ-เอกชน

ม.นอร์ทกรุงเทพให้ทุนเรียนป.โท-เอกแก่บุคลากรภาครัฐ-เอกชน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 

โดยเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 25 ทุน มูลค่ากว่า 1,300,000 บาท มูลค่าทุนการศึกษาตั้งแต่ 32,500 – 100,000 บาท

ผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

*ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 
มอบทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดจำนวน มูลค่าทุนการศึกษาตั้งแต่ 12,500 – 60,000 บาท
ผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
* หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ / ปริญญาโท M.P.A. : ดร.อนันต์ Tel. 081-864-5860
* หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / ปริญญาโท M.Ed. : ดร.สิริกาญจน์
Tel. 084-991-9998
* หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ : ดร.ศิริพร Tel. 089-421-4212
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกำหนด

 

cr. http://www.northbkk.ac.th

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ทุนการศึกษา
- 2017-07-26 10:43:55 โพสต์โดย : admin คนดู 203 คน