มทร.รัตนโกสินทร์ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก

มทร.รัตนโกสินทร์ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก (ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ) ประจำปี 2560

ทุนที่มอบให้เพื่อเรียนต่อจำนวน 4 ทุน

คุณสมบัติ
-ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ หรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในภาคปกติหรือภาคนอกเวลา ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในสาขาหรือวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุน

-ทุนปริญญาโท-เอกต่อเนื่อง ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 สิงหาคม 2560

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ทุนการศึกษา
- 2017-07-31 12:17:36 โพสต์โดย : admin คนดู 361 คน