ทุนการศึกษาประเทศจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน มอบทุนป.โท เศรษฐศาสตร์ ถึง 25 เมษายน

         มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan Univesity of Finance and Economics)  มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือ อาจารย์ไทย ประจำปีการศึกษา 2009  ผ่านกงสุลใหญ่ไทย ประจำณ ณ นครคุนหมิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.  มีสัญชาติไทย และมีสุขภาพสมบูรณ์
          2.  ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
           ผลประโยชน์ของผู้รับทุน 
          1.  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน  ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องแล็บ ค่าธรรมเนียมในการฝึกงาน ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ
          2.  ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินเดือน ค่าที่พัก การประกันสุขภาพ และค่าเดินทางภายในประเทศ
          3.  หลักสูตรเรียนภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (หากมีความจำเป็น)
          ขั้นตอนการสมัคร
          ผู้สมัครส่งใบสมัครขอรับทุน (เอกสารแนบ) มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน และ download ใบสมัครได้ที่ www.thaiembassy.org/kunming หรือขอรับจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ชั้น 1 ตึกใต้ โรงแรมคุนหมิง เลขที่ 52 ถนนตงเฟิงตง นครคุนหมิง 
          วันหมดเขตรับสมัคร 
          วันที่ 25 เมษายน 2009 
          หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามที่อีเมล์  wsinsuwan@hotmail.com

ทุนการศึกษา
- 2009-04-20 11:23:02 โพสต์โดย : admin คนดู 777 คน