ม.เนชั่นมอบทุนการศึกษาป.ตรี-โท

ม.เนชั่นมอบทุนการศึกษาป.ตรี-โท<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

นายทันฉลอง รุ่งวิทู รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเนชั่น มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตคุณภาพสู่สังคมไทย ด้วย “การเรียนการสอนที่เน้นผล (outcome-based learning) เป็นสำคัญ” ผ่านการอบรมและเน้นวิธี เรียนกับมืออาชีพ และลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและนอกเครือข่ายของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมในสายงานต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การบริหารธุรกิจการบริหารสื่อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และภาวะความเป็นผู้นำ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

 

                มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยงานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานมืออาชีพ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จะได้ออกรณรงค์แนะแนวการศึกษา และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ให้กับ นักเรียนและนักศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี 3 คณะ ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท ที่ทันสมัย 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) โดยมีกิจกรรมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักศึกษา กิจกรรมจากรุ่นพี่ และให้นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบหน้ากล้องกับการเป็นผู้ประกาศข่าว

กับผู้สื่อข่าวมืออาชีพ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2554

 

                ทั้งนี้ วสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก)  จังหวัดลำปาง 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054-265-170-6 โทรสาร 054-265-184  หรือ www.facebook.com/nationuniversity

 

ที่มา : นสพ.คมชัดลึก

ทุนการศึกษา
- 2011-05-10 10:51:25 โพสต์โดย : admin คนดู 955 คน