ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แจกทุนเรียนครุศาสตร์

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แจกทุนเรียนครุศาสตร์

การรับตรงวิธีพิเศษเพื่อรับทุนวไลยอลงกรณ์ 1 และทุนวไลยอลงกรณ์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น

โครงการนี้ได้ทำการขยายเวลารับสมัครเฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ เนื่องจากกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูด้วย

กำหนดการรับสมัครที่ขยาย

รับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
สอบคัดเลือกวันที่ 11 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันที่ 22 มีนาคม 2556

ผู้สนใจสมัคร

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 322, 353
โทรศัพท์สายตรง 0-2529-3598, 0-2909-1432

เว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx

ทุนการศึกษา
- 2012-11-19 10:41:42 โพสต์โดย : admin คนดู 2,831 คน