ทุน ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุนนิสิตผู้มีศักยภาพทางการวิจัย ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุน ป.โท

ลักษณะทุนที่ได้รับ : เป็นทุนเต็มเพื่อศึกษาปริญญาโท โดยรวมทั้งค่าเทอม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่มีข้อผูกมัดได้ๆ หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีจำนวนทุนทั้งหมด 5 ทุน

คุณสมบัติ :

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เป็นผู้มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล TCI หรือสูงกว่า มาก่อน

กำหนดรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2556

โดยสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 043-754-359 ต่อ 5383

หรือ E-mail vayalun@gmail.com

 

ที่มา : vcharkarn

ทุนการศึกษา
- 2012-11-19 5:05:17 โพสต์โดย : admin คนดู 3,807 คน