รายชื่อโรงเรียนจังหวัด เชียงใหม่#1

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน

<!–TOP100–>นันทชาติ พรีสคูล
โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (1.5 – 6 ปี) ตั้งอยู่เลขที่ /1 ถนนมณีนพรัตน์ ซอย 2 ตำบลศรีภูมิ อำเ…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันป่ายาง
ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองก๋าย(เดิม) หมู่ 4 ต.สันป่ายาง อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่ 50330

โรงเรียน ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
ตั้งอยู่เลขที่ 196 – 197 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 5014

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (50000) โทรศัพท์ 0-5324-6166,…

โรงเรียนขาลสุวรรณ อนุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 308/2 เชียงใหม่-ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โรงเรียนจิตราวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลวัเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-24207…

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 2 ตำบลหนองป่าครั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 053-479003, 053-479252

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
ที่ตั้งหมู่ที่ 3 บ้านแปลง 4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนชุมชุนบ้านดอยเต่า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 0-5…

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ …

โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลอ้อนส์มหาจักร 9
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกี้ดช้าง อำเภอแตง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 สังกัดสำ…

โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ตี่งอยู่เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : (053)277273…

โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
ตั้งอยู่เลขที่ 424/3 หมู่ 1 ถนนน้ำตกแม่สาสายเก่า ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-210806 โท…

โรงเรียนบ้านกองลม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี…

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
ตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 53160

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่461 ถนนบ้านกาด-วังน้ำค้าง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 0-5345-9493

โรงเรียนบ้านทุ่งละคร
โรงเรียนบ้านทุ่งละคร จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอน 1 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นป…

โรงเรียนบ้านบวกค้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านบวกจั่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
ข้อมูลประวัติ การศึกษา ข่าวสาร กิจกรรม ของโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านปากเหมือง
ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 หมู่ 3 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ : 053-321583

โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
ตั้งอยู่บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านพุย
ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 2 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ : 053-460172

โรงเรียนบ้านยางเปา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านวังกอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โรงเรียนบ้านสันกำแพง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันคะยอม
ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โรงเรียนบ้านสันทราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันทราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5344-1818 โทรสาร …

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โรงเรียนบ้านหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียนบ้านหลักปัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านหลักปัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยบง
ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310

โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5349-8987

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

โรงเรียนบ้านออนกลาง
โรงเรียนบ้านออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัวเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 053 -473339

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โรงเรียนบ้านเชิงดอย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ : 053-843417

โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 359/8 หมู่ที่…

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โรงเรียนบ้านแม่ข่า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่…

โรงเรียนบ้านแม่งูด
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-840363

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใ…

โรงเรียนบ้านแม่ลอง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ถนนสายฮอด-แม่สะเรียง ตำลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตเทศ…

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลานคำ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 053-…

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่สา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-298447

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โรงเรียนบ้านแม่แสะ
ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 สังกัดสำนักงานเขต…

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 0-5324-2038, 0-5…

โรงเรียนปริยัติธรรมวัดท่าตอน
ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 3 หมู่บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนฝางธรรมศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 053-457255

โรงเรียนพระหฤทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 225 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
118/2 Moo 5 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 6653-245570-5 โทรสาร…

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ตั้งอยู่เลขที่ 269 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : 053-274640-2 โทรสาร : 053-274640 …

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

<!–TOP100–>โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-419-0…

โรงเรียนรังษีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ : (053)451583, 8835…

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 51120 โทรศัพท์ 0-5356-0058

โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150

โรงเรียนวชิรวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : (053)818877-8 โทรสาร : (0…

โรงเรียนวชิราลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวรานีกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 303 หมู่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 22 บุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-277-151

โรงเรียนวัดจอมทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 053-368515 ,053-368820

โรงเรียนวัดนันทาราม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ : 053-451131

โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 3 ถนนฮอด-อมก๋อย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โรงเรียนวัดป่าแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่3 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 53160 โทรศัพท์ 053-363107

โรงเรียนวัดยั้งเมิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

โรงเรียนวัดร้องวัวแดง (ศรีจันทร์วิทยาคาร)
ตั้งอยู่ที่ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม…

โรงเรียนวัดร้องอ้อ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 7 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน

 

- 2007-10-18 10:25:49 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 8,153 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล