รายชื่อโรงเรียนจังหวัด เชียงใหม่#1

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน

<!–TOP100–>นันทชาติ พรีสคูล
โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (1.5 – 6 ปี) ตั้งอยู่เลขที่ /1 ถนนมณีนพรัตน์ ซอย 2 ตำบลศรีภูมิ อำเ…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันป่ายาง
ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองก๋าย(เดิม) หมู่ 4 ต.สันป่ายาง อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่ 50330

โรงเรียน ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
ตั้งอยู่เลขที่ 196 – 197 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 5014

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (50000) โทรศัพท์ 0-5324-6166,…

โรงเรียนขาลสุวรรณ อนุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 308/2 เชียงใหม่-ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โรงเรียนจิตราวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลวัเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-24207…

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 2 ตำบลหนองป่าครั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 053-479003, 053-479252

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
ที่ตั้งหมู่ที่ 3 บ้านแปลง 4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนชุมชุนบ้านดอยเต่า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 0-5…

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ …

โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลอ้อนส์มหาจักร 9
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกี้ดช้าง อำเภอแตง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 สังกัดสำ…

โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ตี่งอยู่เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : (053)277273…

โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
ตั้งอยู่เลขที่ 424/3 หมู่ 1 ถนนน้ำตกแม่สาสายเก่า ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-210806 โท…

โรงเรียนบ้านกองลม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี…

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
ตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 53160

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่461 ถนนบ้านกาด-วังน้ำค้าง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 0-5345-9493

โรงเรียนบ้านทุ่งละคร
โรงเรียนบ้านทุ่งละคร จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอน 1 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นป…

โรงเรียนบ้านบวกค้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านบวกจั่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
ข้อมูลประวัติ การศึกษา ข่าวสาร กิจกรรม ของโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านปากเหมือง
ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 หมู่ 3 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ : 053-321583

โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
ตั้งอยู่บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านพุย
ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 2 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ : 053-460172

โรงเรียนบ้านยางเปา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านวังกอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โรงเรียนบ้านสันกำแพง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันคะยอม
ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โรงเรียนบ้านสันทราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันทราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5344-1818 โทรสาร …

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โรงเรียนบ้านหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียนบ้านหลักปัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านหลักปัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยบง
ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310

โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5349-8987

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

โรงเรียนบ้านออนกลาง
โรงเรียนบ้านออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัวเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 053 -473339

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โรงเรียนบ้านเชิงดอย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ : 053-843417

โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 359/8 หมู่ที่…

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โรงเรียนบ้านแม่ข่า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่…

โรงเรียนบ้านแม่งูด
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-840363

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใ…

โรงเรียนบ้านแม่ลอง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ถนนสายฮอด-แม่สะเรียง ตำลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตเทศ…

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลานคำ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 053-…

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่สา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-298447

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โรงเรียนบ้านแม่แสะ
ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 สังกัดสำนักงานเขต…

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 0-5324-2038, 0-5…

โรงเรียนปริยัติธรรมวัดท่าตอน
ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 3 หมู่บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนฝางธรรมศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 053-457255

โรงเรียนพระหฤทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 225 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
118/2 Moo 5 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 6653-245570-5 โทรสาร…

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ตั้งอยู่เลขที่ 269 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : 053-274640-2 โทรสาร : 053-274640 …

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

<!–TOP100–>โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-419-0…

โรงเรียนรังษีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ : (053)451583, 8835…

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 51120 โทรศัพท์ 0-5356-0058

โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150

โรงเรียนวชิรวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : (053)818877-8 โทรสาร : (0…

โรงเรียนวชิราลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวรานีกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 303 หมู่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 22 บุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-277-151

โรงเรียนวัดจอมทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 053-368515 ,053-368820

โรงเรียนวัดนันทาราม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ : 053-451131

โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 3 ถนนฮอด-อมก๋อย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โรงเรียนวัดป่าแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่3 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 53160 โทรศัพท์ 053-363107

โรงเรียนวัดยั้งเมิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

โรงเรียนวัดร้องวัวแดง (ศรีจันทร์วิทยาคาร)
ตั้งอยู่ที่ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม…

โรงเรียนวัดร้องอ้อ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 7 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน

 

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-18 10:25:49 โพสต์โดย : admin คนดู 10,134 คน