รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ชลบุรี#1

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2

<!–TOP100–>

<!–TOP100–>กลุ่มโรงเรียนอักษร
กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาครบวงจรตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรี ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลกาญจนา …
http://www.aksorn.ac.th/

คิดดี้โฮม เนอสเซอรี่
สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 119/11 หมู่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
http://www.kiddyhome.com

คิวคิด อินเตอร์เนชั่นแนล เนอสเซอรี่
ตั้งอยู่เลขที่ 41/31 หมู่ 1 ซอยวัดวังหิน 7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://www.q-kid.com

มนทีสโซรี พัทยา ดอทคอม
ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็ก มนทีสโซรี (Montessori Childrens Center International) พัทยา เป็นโรงเรียน…
http://www.montessoripattaya.com

อักษรกรุ๊ป
โรงเรียนอักษร เทคโนโลยีพัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 189/30 หมู่ที่ 11 ถนนเทพประสิทธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบ…
http://www.aksorn.th.edu

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 4 19 หมู่ 5 ถนนพัทยา – นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลุบรี 20150
http://www.psp.th.edu

โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภฮเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3828-2078
http://www.cru.ac.th

โรงเรียนการบินบางพระ ศรีราชา
ข้อมูลโรงเรียนการบินบางพระ ศรีราชา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบิน สโมสรการบินพลเรือน โรงเรียนการบินใ…
http://www.thaiflyingclub.com

โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3820-1265 โทรสาร 0-3874-…
http://welcome.to/kcwweb

โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 8/36 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ : 038-328202
http://www.escd.or.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
http://www.pccchon.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
http://www.pccchon.in.th

โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (…
http://www.chonkanya.net

โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
http://www.chonkanya.ac.th

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ 6 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-2720 …
http://school.obec.go.th/cskb

โรงเรียนชลบุรี สุขบท
ตั้งอยู่เลขที่ 245 ม.6 ต. บางทราย อ. เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
http://www.skb.ac.th

โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ
ตั้งอยู่ซอยรื่นฤทัย ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ (038) 285-371
http://www.cpn.th.edu

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2
ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-7054 โทรสาร 0-3839-7507
http://school.obec.go.th/chonchai2

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่…
http://school.obec.go.th/khlongpoo_chon

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 0-3843-6369

<!–TOP100–>โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
ประวัติของโรงเรียน ข้อมูลบุคลากรและนักเรีน วิสัยทัศน์ และข่าวประชาสัมพันธ์
http://school.obec.go.th/huakunjae_chon

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-338094
http://ww2.se-ed.net/nongco

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3828-6427
http://school.obec.go.th/nong_reechon

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20251
http://www.navy.mi.th/chumpol

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
11 ถ.สุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ (038) 311133, 312784 โทรสาร (038) 323188
http://www.ds.ac.th

โรงเรียนตันตรารักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 384/9 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
http://www.tr.ac.th

โรงเรียนตันตรารักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 384/9 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ : (038)422636,…
http://www.geocities.com/tantraraks

โรงเรียนตันตรารักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 384/9 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : (038)422636,…
http://www.tantrarak.com

โรงเรียนตาลล้อม
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนตาลล้อม ประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รางวัลและผลง…
http://school.obec.go.th/wadtanlorm

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
ตั้งอยู่ที่ 217 หมู่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์:0-3835-1776, 0-38…
http://school.obec.go.th/thungsukla

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
ตั้งอยู่เลขที่ 40/2 หมู่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทรศัพท์ : (038)436215, 436982
http://www.dhammasiri.com

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
ตั้งอยู่เลขที่ 40/2 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
http://www.dhammasiri.com

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/thaikasikorn/

โรงเรียนบางละมุง
ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 E-mail : banglamungschool@y…
http://www.banglamung.ac.th

โรงเรียนบางละมุง
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
http://www.blschool.th.edu

โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 253/13 หมู่ 12 หนองปรือ อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โทร. 038-420-848 หร…
http://www.burapha.ac.th

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 โทร.038-211446 โทรสาร.038…
http://www.bothong.th.edu

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
http://www.kts-chon.ac.th

โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
ตั้งอยู่เลขที่ 13 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
http://school.obec.go.th/chongmaferng7

โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-241509

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านตาลดำ
ตั้งอยู่เลขที่ 146/8 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
http://www.great-pc.com/thaldum

โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
http://ww2.se-ed.net/bantungka

โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/tunglahan

โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
ตั้งอยู่เลขที่ 50/5 หมู่ 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 038-397425
http://school.obec.go.th/pakklong_chon

โรงเรียนบ้านป่าแดง
ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
http://www.geocities.com/padangschool/padangschoolhome.htm

โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
http://ww2.se-ed.net/pn-school

โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-789264
http://school.obec.go.th/samkyochon

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)
ข้อมูลของโรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) ประวัติความเป็นมา ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน รายชื่อ…
http://school.obec.go.th/mappai_chon

โรงเรียนบ้านระเวิง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 12 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
http://school.obec.go.th/rwg

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 99/5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์และโทรสาร 0 3…
http://school.obec.go.th/bansuanudum

โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 850 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
http://ww2.se-ed.net/sk-school

โรงเรียนบ้านหนองตะโก
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/nongtako

โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/nongprue_chon

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 โทรศัพท์ 0-3…
http://school.obec.go.th/plalaibung_chon

โรงเรียนบ้านหินวง จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 129/2 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250โทรศัพท์ 038-237293
http://school.obec.go.th/hinwong

โรงเรียนบ้านหุบบอน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/hbn

โรงเรียนบ้านห้วยกรุ จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/bhksiracha

โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ที่ตั้ง ข้อมูลนักเรียน บุคลากร บุคลากรดีเด่น กิจกรรมนักเรียน และข่าวป…
http://school.obec.go.th/huaykapichon

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210 โทรศัพท์ : 038-298228
http://school.obec.go.th/huikum

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210 โทรศัพท์ 038-298228

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ประวัติของโรงเรียนบ้านห้วยยาง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ที่ตั้งของโรงเรียน เกียรติประวัติโรงเร…
http://school.obec.go.th/hauyang_chon

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ห้วยหวาย ตำบลท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
http://school.obec.go.th/banhuaywai

โรงเรียนบ้านอำเภอ
ตั้งอยู่ที่ 81 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-237058 โทรสาร 0…
http://school.obec.go.th/banamphur

โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตั้งอยู่ที่ 350 หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์0-3833-8233 โทรสาร 0-3833-8233
http://school.obec.go.th/kao_din

โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ต.เกาะจันทร…
http://school.obec.go.th/wangkaew/

โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว
ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
http://www.geocities.com/wangkeaw

โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
http://www2.se-ed.net/kh-school

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาม จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่5 ตำกบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-425300, 429922 โทร…
http://school.obec.go.th/pubwan

โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
ตั้งอยู่ที่ ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่…
http://school.obec.go.th/lamtan

โรงเรียนบ้านโค้งดารา จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 349 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://www2.se-ed.net/kod-school

โรงเรียนประชาสงเคราะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ โทร.0-3829-4063
http://www.psk.ac.th

โรงเรียนประภัสสรวิทยา
เป็นเว็บไซด์ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวั…
http://www.pbs.ac.th

โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ตั้งอยู่เลขที่ 342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
http://www.pn.ac.th

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3846-1201
http://www.panatp.ac.th/

โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 430 / 1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 โทรศัพท…
http://www.arunotai.ac.th

โรงเรียนพานทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขประยูร ตำบลหนองตำลึง จังหวัดชลบุรี
http://www.geocities.com/Athens/Crete/4710

โรงเรียนมาบฟักทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง…
http://school.obec.go.th/mabfagthong/

โรงเรียนมารีวิทย์
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร…
http://www.maryvit.ac.th

โรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี (พัทยา)
โรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี (พัทยา) เปิดสอนนักเรียนเดินเรือ – ช่างกลเรือ และเปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ย…
http://www.rajamaritime.ac.th/

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

<!–TOP100–>โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์
ตั้งอยู่ถนนบ้านบึง-ชลบุรี ซอย ดรุณวิทย์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหว…
http://www.redskirtz.com

โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ประวัติความเป็นมา นโยบายโรงเรียน ผู้บริหารและบุคลากร ฝ่ายต…
http://school.obec.go.th/tumnimitt_chon

โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์ : 038-255300
http://school.obec.go.th/najometien

โรงเรียนวัดบุญญราศรี
ตั้งอยู่เลขที่ 34/13 หมู่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
http://school.obec.go.th/bunyarasri

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
ตั้งอยู่ที่ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี20130 โทร.0-3839-2718 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา-ชั้นม…
http://school.obec.go.th/ratsadta_chon

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์/โทรสาร 038-240514
http://www2.se-ed.net/watsugree

โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 วัดสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 โทรศัพท์ 0-3821-1294
http://school.obec.go.th/wadsuwan

โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-3823-8289 โทรสาร 0-3823-82…
http://school.obec.go.th/nongjabtao

โรงเรียนวัดหนองสังข์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
http://school.obec.go.th/watnongsang

โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 119 หมู่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-3843-5135 โทรสาร …
http://school.obec.go.th/khuntamat

โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-249500
http://school.obec.go.th/phothongs

โรงเรียนวัดเขาไผ่
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัดเขาไผ่ ประวัติโรงเรียน ที่ตั้ง นโยบายโรงเรียน บุคลากร ข้อมูลนักเรียน กา…
http://school.obec.go.th/kouwpai

โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา)
ประวัติโรงเรียน คณะครูอาจารย์ สีประจำโรงเรียน การบริหารงาน วิสัยทัศน์ ผลงานอาจารย์และผลงานนักเรีย…
http://school.obec.go.th/sames_chon

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3849-4702 , 06-517-5801
http://school.obec.go.th/lcb

โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา)
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษ…
http://school.obec.go.th/watmai_chon

โรงเรียนวุฒิโชติ
โรงเรียนสองภาษา ตั้งอยู่เลขที่ 382 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี …
http://www.wbspattaya.com

โรงเรียนศรีราชา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311098
http://www.sriracha.ac.th

โรงเรียนศรีสุวิช
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษา สถานที่ตั้ง 555 หมู่ 5 ตำบลบางละมุง …
http://www.srisuvit.net

โรงเรียนศุทธรัตน์
ตั้งอยู่เลขที่ 17/5 ง. ซอยนพรัตน์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038)…
http://www.sutarat.com

โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 155/19 หมู่ 3 ถนนราษฎร์ประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038)2856…

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2
รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-18 11:06:32 โพสต์โดย : admin คนดู 38,705 คน