รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ชลบุรี#1

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2

<!–TOP100–>

<!–TOP100–>กลุ่มโรงเรียนอักษร
กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาครบวงจรตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรี ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลกาญจนา …
http://www.aksorn.ac.th/

คิดดี้โฮม เนอสเซอรี่
สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 119/11 หมู่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
http://www.kiddyhome.com

คิวคิด อินเตอร์เนชั่นแนล เนอสเซอรี่
ตั้งอยู่เลขที่ 41/31 หมู่ 1 ซอยวัดวังหิน 7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://www.q-kid.com

มนทีสโซรี พัทยา ดอทคอม
ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็ก มนทีสโซรี (Montessori Childrens Center International) พัทยา เป็นโรงเรียน…
http://www.montessoripattaya.com

อักษรกรุ๊ป
โรงเรียนอักษร เทคโนโลยีพัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 189/30 หมู่ที่ 11 ถนนเทพประสิทธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบ…
http://www.aksorn.th.edu

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 4 19 หมู่ 5 ถนนพัทยา – นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลุบรี 20150
http://www.psp.th.edu

โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภฮเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3828-2078
http://www.cru.ac.th

โรงเรียนการบินบางพระ ศรีราชา
ข้อมูลโรงเรียนการบินบางพระ ศรีราชา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบิน สโมสรการบินพลเรือน โรงเรียนการบินใ…
http://www.thaiflyingclub.com

โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3820-1265 โทรสาร 0-3874-…
http://welcome.to/kcwweb

โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 8/36 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ : 038-328202
http://www.escd.or.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
http://www.pccchon.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
http://www.pccchon.in.th

โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (…
http://www.chonkanya.net

โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
http://www.chonkanya.ac.th

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ 6 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-2720 …
http://school.obec.go.th/cskb

โรงเรียนชลบุรี สุขบท
ตั้งอยู่เลขที่ 245 ม.6 ต. บางทราย อ. เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
http://www.skb.ac.th

โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ
ตั้งอยู่ซอยรื่นฤทัย ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ (038) 285-371
http://www.cpn.th.edu

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2
ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-7054 โทรสาร 0-3839-7507
http://school.obec.go.th/chonchai2

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่…
http://school.obec.go.th/khlongpoo_chon

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 0-3843-6369

<!–TOP100–>โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
ประวัติของโรงเรียน ข้อมูลบุคลากรและนักเรีน วิสัยทัศน์ และข่าวประชาสัมพันธ์
http://school.obec.go.th/huakunjae_chon

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-338094
http://ww2.se-ed.net/nongco

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3828-6427
http://school.obec.go.th/nong_reechon

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20251
http://www.navy.mi.th/chumpol

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
11 ถ.สุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ (038) 311133, 312784 โทรสาร (038) 323188
http://www.ds.ac.th

โรงเรียนตันตรารักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 384/9 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
http://www.tr.ac.th

โรงเรียนตันตรารักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 384/9 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ : (038)422636,…
http://www.geocities.com/tantraraks

โรงเรียนตันตรารักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 384/9 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : (038)422636,…
http://www.tantrarak.com

โรงเรียนตาลล้อม
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนตาลล้อม ประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รางวัลและผลง…
http://school.obec.go.th/wadtanlorm

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
ตั้งอยู่ที่ 217 หมู่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์:0-3835-1776, 0-38…
http://school.obec.go.th/thungsukla

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
ตั้งอยู่เลขที่ 40/2 หมู่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทรศัพท์ : (038)436215, 436982
http://www.dhammasiri.com

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
ตั้งอยู่เลขที่ 40/2 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
http://www.dhammasiri.com

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/thaikasikorn/

โรงเรียนบางละมุง
ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 E-mail : banglamungschool@y…
http://www.banglamung.ac.th

โรงเรียนบางละมุง
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
http://www.blschool.th.edu

โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 253/13 หมู่ 12 หนองปรือ อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โทร. 038-420-848 หร…
http://www.burapha.ac.th

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 โทร.038-211446 โทรสาร.038…
http://www.bothong.th.edu

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
http://www.kts-chon.ac.th

โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
ตั้งอยู่เลขที่ 13 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
http://school.obec.go.th/chongmaferng7

โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-241509

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านตาลดำ
ตั้งอยู่เลขที่ 146/8 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
http://www.great-pc.com/thaldum

โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
http://ww2.se-ed.net/bantungka

โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/tunglahan

โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
ตั้งอยู่เลขที่ 50/5 หมู่ 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 038-397425
http://school.obec.go.th/pakklong_chon

โรงเรียนบ้านป่าแดง
ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
http://www.geocities.com/padangschool/padangschoolhome.htm

โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
http://ww2.se-ed.net/pn-school

โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-789264
http://school.obec.go.th/samkyochon

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)
ข้อมูลของโรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) ประวัติความเป็นมา ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน รายชื่อ…
http://school.obec.go.th/mappai_chon

โรงเรียนบ้านระเวิง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 12 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
http://school.obec.go.th/rwg

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 99/5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์และโทรสาร 0 3…
http://school.obec.go.th/bansuanudum

โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 850 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
http://ww2.se-ed.net/sk-school

โรงเรียนบ้านหนองตะโก
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/nongtako

โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/nongprue_chon

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 โทรศัพท์ 0-3…
http://school.obec.go.th/plalaibung_chon

โรงเรียนบ้านหินวง จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 129/2 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250โทรศัพท์ 038-237293
http://school.obec.go.th/hinwong

โรงเรียนบ้านหุบบอน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/hbn

โรงเรียนบ้านห้วยกรุ จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://school.obec.go.th/bhksiracha

โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ที่ตั้ง ข้อมูลนักเรียน บุคลากร บุคลากรดีเด่น กิจกรรมนักเรียน และข่าวป…
http://school.obec.go.th/huaykapichon

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210 โทรศัพท์ : 038-298228
http://school.obec.go.th/huikum

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210 โทรศัพท์ 038-298228

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ประวัติของโรงเรียนบ้านห้วยยาง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ที่ตั้งของโรงเรียน เกียรติประวัติโรงเร…
http://school.obec.go.th/hauyang_chon

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ห้วยหวาย ตำบลท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
http://school.obec.go.th/banhuaywai

โรงเรียนบ้านอำเภอ
ตั้งอยู่ที่ 81 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-237058 โทรสาร 0…
http://school.obec.go.th/banamphur

โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตั้งอยู่ที่ 350 หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์0-3833-8233 โทรสาร 0-3833-8233
http://school.obec.go.th/kao_din

โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ต.เกาะจันทร…
http://school.obec.go.th/wangkaew/

โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว
ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
http://www.geocities.com/wangkeaw

โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
http://www2.se-ed.net/kh-school

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาม จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่5 ตำกบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-425300, 429922 โทร…
http://school.obec.go.th/pubwan

โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
ตั้งอยู่ที่ ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่…
http://school.obec.go.th/lamtan

โรงเรียนบ้านโค้งดารา จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 349 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
http://www2.se-ed.net/kod-school

โรงเรียนประชาสงเคราะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ โทร.0-3829-4063
http://www.psk.ac.th

โรงเรียนประภัสสรวิทยา
เป็นเว็บไซด์ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวั…
http://www.pbs.ac.th

โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ตั้งอยู่เลขที่ 342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
http://www.pn.ac.th

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3846-1201
http://www.panatp.ac.th/

โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 430 / 1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 โทรศัพท…
http://www.arunotai.ac.th

โรงเรียนพานทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขประยูร ตำบลหนองตำลึง จังหวัดชลบุรี
http://www.geocities.com/Athens/Crete/4710

โรงเรียนมาบฟักทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง…
http://school.obec.go.th/mabfagthong/

โรงเรียนมารีวิทย์
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร…
http://www.maryvit.ac.th

โรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี (พัทยา)
โรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี (พัทยา) เปิดสอนนักเรียนเดินเรือ – ช่างกลเรือ และเปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ย…
http://www.rajamaritime.ac.th/

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

<!–TOP100–>โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์
ตั้งอยู่ถนนบ้านบึง-ชลบุรี ซอย ดรุณวิทย์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหว…
http://www.redskirtz.com

โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ประวัติความเป็นมา นโยบายโรงเรียน ผู้บริหารและบุคลากร ฝ่ายต…
http://school.obec.go.th/tumnimitt_chon

โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์ : 038-255300
http://school.obec.go.th/najometien

โรงเรียนวัดบุญญราศรี
ตั้งอยู่เลขที่ 34/13 หมู่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
http://school.obec.go.th/bunyarasri

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
ตั้งอยู่ที่ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี20130 โทร.0-3839-2718 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา-ชั้นม…
http://school.obec.go.th/ratsadta_chon

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์/โทรสาร 038-240514
http://www2.se-ed.net/watsugree

โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 วัดสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 โทรศัพท์ 0-3821-1294
http://school.obec.go.th/wadsuwan

โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-3823-8289 โทรสาร 0-3823-82…
http://school.obec.go.th/nongjabtao

โรงเรียนวัดหนองสังข์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
http://school.obec.go.th/watnongsang

โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 119 หมู่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-3843-5135 โทรสาร …
http://school.obec.go.th/khuntamat

โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-249500
http://school.obec.go.th/phothongs

โรงเรียนวัดเขาไผ่
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัดเขาไผ่ ประวัติโรงเรียน ที่ตั้ง นโยบายโรงเรียน บุคลากร ข้อมูลนักเรียน กา…
http://school.obec.go.th/kouwpai

โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา)
ประวัติโรงเรียน คณะครูอาจารย์ สีประจำโรงเรียน การบริหารงาน วิสัยทัศน์ ผลงานอาจารย์และผลงานนักเรีย…
http://school.obec.go.th/sames_chon

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3849-4702 , 06-517-5801
http://school.obec.go.th/lcb

โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา)
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษ…
http://school.obec.go.th/watmai_chon

โรงเรียนวุฒิโชติ
โรงเรียนสองภาษา ตั้งอยู่เลขที่ 382 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี …
http://www.wbspattaya.com

โรงเรียนศรีราชา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311098
http://www.sriracha.ac.th

โรงเรียนศรีสุวิช
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษา สถานที่ตั้ง 555 หมู่ 5 ตำบลบางละมุง …
http://www.srisuvit.net

โรงเรียนศุทธรัตน์
ตั้งอยู่เลขที่ 17/5 ง. ซอยนพรัตน์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038)…
http://www.sutarat.com

โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 155/19 หมู่ 3 ถนนราษฎร์ประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038)2856…

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2
- 2007-10-18 11:06:32 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 32,459 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล