รายชื่อโรงเรียนจังหวัด จันทบุรี

<!–TOP100–>โรงเรียนคลองน้ำเป็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ…

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ 0-3932-0237 โทรสาร …

โรงเรียนตังเอ็ง
ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนศรีจันทร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ : (039)311470

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 โทรศัพท์ 0-3932-6806 โทรสาร 0-3932-6807

โรงเรียนบุญสมอนุบาล
981 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000

โรงเรียนบุญสมอนุบาล
ตั้งอยู่เลขที่ 981 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกุล)
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกุล) เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนบ้านช้างข้าม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นป…

โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฏร์อุปถัมภ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฏร์อุปถัมภ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์ )
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทับช้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านทับช้าง ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านประตง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านมะขาม

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านวังอีแว่น
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 75 หมู่ที่ 8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ 5 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านวังไม้แดง ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 มหาเจรีย ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนบ้านสวนส้ม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 สวนส้ม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ 9 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 โทรศัพท์ : 039-480040

โรงเรียนบ้านหนองระหาน (สามัคคีพลาคาร)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ตั้งอยู่เลขที่ 39/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านเขาทอง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข…

โรงเรียนบ้านเตาหม้อ ( กิจกาญจน์ราษฎร์อุทิศ )
ตั้งอยู่เลขที่ 7 / 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านเนินจำปา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านเนินจำปา
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 3 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านแก้ว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนประศาสน์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่1 ซอยท่าแฉลบ 4 หลังวัดป่าคลองกุ้ง แยกถนนมหาราช ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ตั้งอยู่ที่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอมะขาม เปิดทำการสอนในระดับช…

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนยอแซฟวิทยา
โรงเรียนคาทอลิก ในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขนจันทบุรี แนะนำโรงเรียน…

โรงเรียนรำพัน
ตั้งอยู่ที่ บ้านรำพัน หมู่ที่ 5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

<!–TOP100–>โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 222/4 หมู่ 1 ถ.นายายอาม-แก่งหางแมว ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพ…

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ถนนสายริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท…

โรงเรียนวัดคมบาง (เพิ่มพิทยากร)
ตั้งอยู่เลขที่ 30/4 หมู่ 3 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ 0-3942-6035

โรงเรียนวัดทับไทร
ตั้งอยู่เลขที่ 1/4 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 สำนักงานเขตพื้นที่กา…

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
ตั้งอยู่เลขที่ 114/1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบ…

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
โรงเรียน วัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สัง…

โรงเรียนวัดน้ำขุ่น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนำขุ่น ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210 สังกัด สำนักงาน…

โรงเรียนวัดบางกะไชย ( สวนโพธิรัตนบำรุง )
ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0 3945 6185

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ : (039)431482

โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

โรงเรียนวัดมาบไผ่
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

โรงเรียนวัดสามผาน
ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร)
ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 2 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130 โทรศัพท์ 0-3939-9006

โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 4 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนวัดเกวียนหัก
ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 7 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ 0-3944-1975 โทรสา…

โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
ตั้งอยู่ที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 67/1 หมู่ 12 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี (อุชุกวิทยาคาร)
โรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโขม อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ 22 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนวัดแขมหนู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดแสลง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

โรงเรียนวัดโป่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดโยธานิมิต(ขจรราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร 039 – 391- 253

โรงเรียนศรียานุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนศรีหฤทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 231 ถนนเทศบาลสาย 2 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี โทร (039) 311038,311360

โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 คลองแจง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนหนองมะค่า
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอลอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 6/2 ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนอนุบาลมาลีนิรมล
ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ 11 ถนนตรีรัตน์ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนอนุบาลสุดแสวง
ตั้งอยู่เลขที่ 59/1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

โรงเรียนอำนวยวิทย์
เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ เลขที่ 11/1 ถนนชวนะอุทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร…

 

<!–TOP100–>โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3933-0759

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
ตั้งอยู่ที่ถนนสัมปทาน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-39 43-1212

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : (…

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนโฆวินทะ
ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

- 2007-10-24 11:27:47 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 20,543 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล