รายชื่อโรงเรียนจังหวัด จันทบุรี

<!–TOP100–>โรงเรียนคลองน้ำเป็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ…

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ 0-3932-0237 โทรสาร …

โรงเรียนตังเอ็ง
ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนศรีจันทร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ : (039)311470

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 โทรศัพท์ 0-3932-6806 โทรสาร 0-3932-6807

โรงเรียนบุญสมอนุบาล
981 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000

โรงเรียนบุญสมอนุบาล
ตั้งอยู่เลขที่ 981 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกุล)
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกุล) เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนบ้านช้างข้าม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นป…

โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฏร์อุปถัมภ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฏร์อุปถัมภ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์ )
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทับช้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านทับช้าง ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านประตง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านมะขาม

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านวังอีแว่น
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 75 หมู่ที่ 8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ 5 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านวังไม้แดง ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 มหาเจรีย ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนบ้านสวนส้ม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 สวนส้ม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ 9 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 โทรศัพท์ : 039-480040

โรงเรียนบ้านหนองระหาน (สามัคคีพลาคาร)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ตั้งอยู่เลขที่ 39/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านเขาทอง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข…

โรงเรียนบ้านเตาหม้อ ( กิจกาญจน์ราษฎร์อุทิศ )
ตั้งอยู่เลขที่ 7 / 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านเนินจำปา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านเนินจำปา
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 3 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนบ้านแก้ว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนประศาสน์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่1 ซอยท่าแฉลบ 4 หลังวัดป่าคลองกุ้ง แยกถนนมหาราช ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ตั้งอยู่ที่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอมะขาม เปิดทำการสอนในระดับช…

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนยอแซฟวิทยา
โรงเรียนคาทอลิก ในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขนจันทบุรี แนะนำโรงเรียน…

โรงเรียนรำพัน
ตั้งอยู่ที่ บ้านรำพัน หมู่ที่ 5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

<!–TOP100–>โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 222/4 หมู่ 1 ถ.นายายอาม-แก่งหางแมว ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพ…

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ถนนสายริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท…

โรงเรียนวัดคมบาง (เพิ่มพิทยากร)
ตั้งอยู่เลขที่ 30/4 หมู่ 3 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ 0-3942-6035

โรงเรียนวัดทับไทร
ตั้งอยู่เลขที่ 1/4 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 สำนักงานเขตพื้นที่กา…

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
ตั้งอยู่เลขที่ 114/1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบ…

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
โรงเรียน วัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สัง…

โรงเรียนวัดน้ำขุ่น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนำขุ่น ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210 สังกัด สำนักงาน…

โรงเรียนวัดบางกะไชย ( สวนโพธิรัตนบำรุง )
ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0 3945 6185

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ : (039)431482

โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

โรงเรียนวัดมาบไผ่
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

โรงเรียนวัดสามผาน
ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร)
ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 2 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130 โทรศัพท์ 0-3939-9006

โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 4 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนวัดเกวียนหัก
ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 7 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ 0-3944-1975 โทรสา…

โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
ตั้งอยู่ที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 67/1 หมู่ 12 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี (อุชุกวิทยาคาร)
โรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโขม อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ 22 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนวัดแขมหนู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดแสลง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

โรงเรียนวัดโป่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดโยธานิมิต(ขจรราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร 039 – 391- 253

โรงเรียนศรียานุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนศรีหฤทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 231 ถนนเทศบาลสาย 2 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี โทร (039) 311038,311360

โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 คลองแจง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนหนองมะค่า
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอลอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 6/2 ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนอนุบาลมาลีนิรมล
ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ 11 ถนนตรีรัตน์ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนอนุบาลสุดแสวง
ตั้งอยู่เลขที่ 59/1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

โรงเรียนอำนวยวิทย์
เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ เลขที่ 11/1 ถนนชวนะอุทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร…

 

<!–TOP100–>โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3933-0759

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
ตั้งอยู่ที่ถนนสัมปทาน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-39 43-1212

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : (…

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

โรงเรียนโฆวินทะ
ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 11:27:47 โพสต์โดย : admin คนดู 24,631 คน