รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ฉะเชิงเทรา #1

<!–TOP100–>ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียน ข้อมู…

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 1/13 หมู่ 2 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170

โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนคลองขวาง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนคลองตันคลอง 18
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอ…

โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 68/12 หมู่ 1 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิม

โรงเรียนดัดดรุณี
ตั้งอยู่เลขที่ 228 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัฉะเชิงเทรา 24000

โรงเรียนดาราจรัส
ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ)
ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 1 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่กา…

โรงเรียนบางประกง บวรวิทยายน
ตั้งอยู่ที่ อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน
เปิดสอนระดับชั้น ม. 1 ม. 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน
โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบึงสิงโต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบึงเทพยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 (ไทยเจริญพรประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170

โรงเรียนบ้านยางแดง
ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3882-2…

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านห้วยพลู
ตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ 10 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น
ตั้งอยู่ที่ บ้านแขวงกลั่น หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์…

โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนปัญจพิทยาคาร สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 3/20 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ซอย 5 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ (038) 511098 โ…

โรงเรียนปากคลองบางขนาก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนปากบึงสิงโต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา”
ตั้งอยู่ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-551127 ต่อ 129

โรงเรียนพระพิมลเสนี
ตั้งอยู่ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต1

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนบางปะกงฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 407 หมู่ 3 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดกระทุ่ม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดคลอง 18
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดคลองสวน
โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะไร่อำ้เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 62 /1 หมู่ 4 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่…

โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร)
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 4 ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3882-2524 …

โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดญาณรังษาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150

โรงเรียนวัดตะพังคลี (พิริยะราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดทด
การเรียนออนไลน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติโรงเรียนวัดทด รายชื่อคณาจารย์ โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน …

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน บูรณะสินอนุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหว…

โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สอนตั้งแต่ชั้นอนุ…

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดนีลราษฏร์ศรัทธาบำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์ บำรุง)
การเรียนออนไลน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติผู้รับผิดชอบโครงการนางสังวาลย์ อมรกุล ผลงานทางวิชาการ กา…

โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์ บำรุง)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ…

โรงเรียนวัดบางปลานัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบางผึ้ง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบางสมัคร
ตั้งอยู่ที่ 2 หมู่ 6 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบางแสม
โรงเรียนวัดบางแสม สังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม ชั้นอนุบาล…

โรงเรียนวัดบางแสม
วัดบางแสม เปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนวัดบางไทร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบล โยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดประชาบำรุง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดผาณิตาราม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดรามัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 10 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-6576-14…

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ตั้งอยู่ที่ 47 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 โทรศัพท์ …

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดลาดยาว
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1 ชั้นประถมปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดศรีมงคล
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเ…

โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเ…

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดสองคลอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดชายทะเล

โรงเรียนวัดสองคลอง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร)
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) แผนที่ตั้งโรงเรียน โครงสร้างกา…

โรงเรียนวัดสุขาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดหนามแดง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา …

โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม
ตั้งอยู่เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 5 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดอินทาราม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เ…

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเกาะ
ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเกาะ
ตั้งอยู่เลขที่ 72 บ้านบางกระโหลก หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบงบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเขาดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร)
ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โรงเรียนวัดแคราย (มนต์ประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดโพธาราม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (เฉลิมช่วงประชาสรรค์)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ …

โรงเรียนวัดไชยธารา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดไผ่ดำ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 7 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โรงเรียนศรีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เ…

โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล)
ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 5 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 (น้ำรักษ์ประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา (ทิพยราษฎร์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 11:33:19 โพสต์โดย : admin คนดู 21,437 คน