รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ฉะเชิงเทรา #1

<!–TOP100–>ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียน ข้อมู…

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 1/13 หมู่ 2 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170

โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนคลองขวาง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนคลองตันคลอง 18
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอ…

โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 68/12 หมู่ 1 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิม

โรงเรียนดัดดรุณี
ตั้งอยู่เลขที่ 228 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัฉะเชิงเทรา 24000

โรงเรียนดาราจรัส
ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ)
ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 1 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่กา…

โรงเรียนบางประกง บวรวิทยายน
ตั้งอยู่ที่ อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน
เปิดสอนระดับชั้น ม. 1 ม. 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน
โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบึงสิงโต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบึงเทพยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 (ไทยเจริญพรประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170

โรงเรียนบ้านยางแดง
ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3882-2…

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านห้วยพลู
ตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ 10 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น
ตั้งอยู่ที่ บ้านแขวงกลั่น หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์…

โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนปัญจพิทยาคาร สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 3/20 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ซอย 5 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ (038) 511098 โ…

โรงเรียนปากคลองบางขนาก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนปากบึงสิงโต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา”
ตั้งอยู่ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-551127 ต่อ 129

โรงเรียนพระพิมลเสนี
ตั้งอยู่ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต1

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนบางปะกงฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 407 หมู่ 3 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดกระทุ่ม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดคลอง 18
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดคลองสวน
โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะไร่อำ้เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 62 /1 หมู่ 4 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่…

โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร)
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 4 ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3882-2524 …

โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดญาณรังษาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150

โรงเรียนวัดตะพังคลี (พิริยะราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดทด
การเรียนออนไลน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติโรงเรียนวัดทด รายชื่อคณาจารย์ โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน …

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน บูรณะสินอนุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหว…

โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สอนตั้งแต่ชั้นอนุ…

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดนีลราษฏร์ศรัทธาบำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์ บำรุง)
การเรียนออนไลน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติผู้รับผิดชอบโครงการนางสังวาลย์ อมรกุล ผลงานทางวิชาการ กา…

โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์ บำรุง)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ…

โรงเรียนวัดบางปลานัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบางผึ้ง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบางสมัคร
ตั้งอยู่ที่ 2 หมู่ 6 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบางแสม
โรงเรียนวัดบางแสม สังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม ชั้นอนุบาล…

โรงเรียนวัดบางแสม
วัดบางแสม เปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนวัดบางไทร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบล โยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดประชาบำรุง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดผาณิตาราม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดรามัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 10 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-6576-14…

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ตั้งอยู่ที่ 47 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 โทรศัพท์ …

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดลาดยาว
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1 ชั้นประถมปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดศรีมงคล
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเ…

โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเ…

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดสองคลอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดชายทะเล

โรงเรียนวัดสองคลอง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร)
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) แผนที่ตั้งโรงเรียน โครงสร้างกา…

โรงเรียนวัดสุขาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดหนามแดง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา …

โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม
ตั้งอยู่เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 5 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดอินทาราม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เ…

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเกาะ
ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเกาะ
ตั้งอยู่เลขที่ 72 บ้านบางกระโหลก หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบงบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเขาดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร)
ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โรงเรียนวัดแคราย (มนต์ประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดโพธาราม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (เฉลิมช่วงประชาสรรค์)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ …

โรงเรียนวัดไชยธารา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดไผ่ดำ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 7 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โรงเรียนศรีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เ…

โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล)
ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 5 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 (น้ำรักษ์ประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา (ทิพยราษฎร์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

- 2007-10-24 11:33:19 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 18,282 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล