รายชื่อโรงเรียนจังหวัด กำแพงเพชร

<!–TOP100–>โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 188 ถนนปิ่นดำริห์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : (055)711212, 711012…

โรงเรียนขาณุวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่341 หมู่2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130

โรงเรียนขาณุวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 640 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองลานวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ 18 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-711975 โทรสาร 055-7…

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
ตั้งอยู่เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพช…

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 15 อำเ…

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 8 บ้านท่าระแนะ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-763310

โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านคลองพลู หมู่ที่ 9 ตำบลคลองน้ำไหลพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ …

โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190

โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : (055)780157

โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-760020

โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านจิตตมาสพัฒนา ตำบลวังหามแห อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกำแพงเพชร 62140

โรงเรียนบ้านชุมนาก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-740390

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลถาวรพัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ : 055-740392

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทุ่งมหาศาล หมู่ที่ 10 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ที่ตั้งที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : (055)786576

โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : (055)7…

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร 055 – 789107 , 055 – 789057

โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ
ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 3 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ
ตั้งอยู่เลขที่ 600/1 หมู่ 8 ตำบลถาวรพัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-740203

โรงเรียนบ้านปางตาไว
โรงเรียนบ้านปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

โรงเรียนบ้านปางมะนาว
ตั้งอยู่ที่ ตำบปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-760044

โรงเรียนบ้านป่าถั่ว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียนบ้านวังน้ำ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร …

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านหนองจอก
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ : 055-750322

โรงเรียนบ้านหนองทอง
โรงเรียนบ้านหนองทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทอง อำเภอ…

โรงเรียนบ้านหนองแดน
โรงเรียนบ้านหนองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเ…

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน
ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายราษฎร์อุทิศวิทยาคาร193
ตั้งอยู่เลขที่193 หมู่ 4 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
แสดงประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ นโยบาย ข้อมูลบุคลากร นักเรียน รูปภาพ และกิจกรรม

โรงเรียนบ้านแม่บัว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ 055-7…

โรงเรียนบ้านโนนจั่น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 หมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนบ้านโอ่งทานราษฏร์บำรุง
ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0-5574-0355

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านศรีไพศาล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตร 26-27 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 26 – 27 หมู่ที่ 1 ตำบลพรานกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพง…

โรงเรียนพิไกรวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองพิไกร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-734041

โรงเรียนภู่ขจร
ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : (055)713…

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในสถานศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนพัชรสุข

โรงเรียนลานกระบือวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

โรงเรียนลิไทพิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอข้อมูลของโรงเรี…

โรงเรียนวชิรกุญชร มัธยม
ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนราชดำเนิน 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านแม่ลาดน้อย ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โรงเรียนวัดหนองเหมือด
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ : 055-771502

โรงเรียนสักงามวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถ.คลองแม่ลาย-คลองลาน หลักกิโลเมตรที่ 18-19 ม.6 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ที่ ถนนชากังราว – ลำมะโกรก หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทร. 055-786118

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล
ตั้งอยู่ 236 หมู่ 1 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ตั้งอยู่ที่ 236 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 055-731338

โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190

โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร
ตั้งอยู่เลขที่ 13 ซอยเจริญสุข ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : (055)716276 โทรสาร : (055)716275

โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนกะโลทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 1:15:37 โพสต์โดย : admin คนดู 16,278 คน