รายชื่อโรงเรียนจังหวัด กำแพงเพชร

<!–TOP100–>โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 188 ถนนปิ่นดำริห์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : (055)711212, 711012…

โรงเรียนขาณุวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่341 หมู่2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130

โรงเรียนขาณุวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 640 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองลานวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ 18 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-711975 โทรสาร 055-7…

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
ตั้งอยู่เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพช…

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 15 อำเ…

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 8 บ้านท่าระแนะ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-763310

โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านคลองพลู หมู่ที่ 9 ตำบลคลองน้ำไหลพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ …

โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190

โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : (055)780157

โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-760020

โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านจิตตมาสพัฒนา ตำบลวังหามแห อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกำแพงเพชร 62140

โรงเรียนบ้านชุมนาก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-740390

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลถาวรพัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ : 055-740392

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทุ่งมหาศาล หมู่ที่ 10 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ที่ตั้งที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : (055)786576

โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : (055)7…

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร 055 – 789107 , 055 – 789057

โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ
ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 3 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ
ตั้งอยู่เลขที่ 600/1 หมู่ 8 ตำบลถาวรพัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-740203

โรงเรียนบ้านปางตาไว
โรงเรียนบ้านปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

โรงเรียนบ้านปางมะนาว
ตั้งอยู่ที่ ตำบปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-760044

โรงเรียนบ้านป่าถั่ว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียนบ้านวังน้ำ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร …

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านหนองจอก
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ : 055-750322

โรงเรียนบ้านหนองทอง
โรงเรียนบ้านหนองทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทอง อำเภอ…

โรงเรียนบ้านหนองแดน
โรงเรียนบ้านหนองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเ…

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน
ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายราษฎร์อุทิศวิทยาคาร193
ตั้งอยู่เลขที่193 หมู่ 4 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
แสดงประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ นโยบาย ข้อมูลบุคลากร นักเรียน รูปภาพ และกิจกรรม

โรงเรียนบ้านแม่บัว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ 055-7…

โรงเรียนบ้านโนนจั่น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 หมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนบ้านโอ่งทานราษฏร์บำรุง
ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0-5574-0355

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านศรีไพศาล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตร 26-27 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 26 – 27 หมู่ที่ 1 ตำบลพรานกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพง…

โรงเรียนพิไกรวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองพิไกร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-734041

โรงเรียนภู่ขจร
ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : (055)713…

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในสถานศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนพัชรสุข

โรงเรียนลานกระบือวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

โรงเรียนลิไทพิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอข้อมูลของโรงเรี…

โรงเรียนวชิรกุญชร มัธยม
ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนราชดำเนิน 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านแม่ลาดน้อย ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โรงเรียนวัดหนองเหมือด
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ : 055-771502

โรงเรียนสักงามวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถ.คลองแม่ลาย-คลองลาน หลักกิโลเมตรที่ 18-19 ม.6 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ที่ ถนนชากังราว – ลำมะโกรก หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทร. 055-786118

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล
ตั้งอยู่ 236 หมู่ 1 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ตั้งอยู่ที่ 236 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 055-731338

โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190

โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร
ตั้งอยู่เลขที่ 13 ซอยเจริญสุข ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : (055)716276 โทรสาร : (055)716275

โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนกะโลทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

- 2007-10-24 1:15:37 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 13,160 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล