รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ลพบุรี #1

<!–TOP100–>โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.kongbin.lopburi1.net

โรงเรียนกำจรวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 162/1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-4…
http://www.geocities.com/kumjornvit_school

โรงเรียนขุนรามวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15140 โทรศัพท์ 036-491590
http://school.obec.go.th/kunram

โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.karypiboon.lopburi1.net

โรงเรียนจินดารัตน์
ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.jindarattana.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์. 036650260-1 โท…
http://www.pccllopburi.com

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทร.036650260-1
http://www.pccl.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : (036)650260-1 โทรสาร : (036…
http://school.obec.go.th/pcclopburi

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230 สังกัด สำนักงานเขตพื้…
http://www.chaipit.lopburi2.net

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-3642-6098 สังกัด สำนักงา…
http://www.chaibadan.lopburi2.net

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
http://www.keang.lopburi2.net

โรงเรียนช่องสาริกา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ถนนสาย 4 ขวา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.chongsarika.lopburi2.net

โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.soi16.lopburi2.net

โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 0-3649-1113 สังกัด สำนั…
http://www.soi26.lopburi2.net

โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.soi3.lopburi1.net

โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.soi5.lopburi1.net

โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.sabraj.lopburi2.net

โรงเรียนทองทาบพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 10 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3643-1300 โทรสาร …
http://school.obec.go.th/tongtab

โรงเรียนท่าวุ้ง
ตั้งอยู่ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
http://www.thawung.lopburi1.net

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

<!–TOP100–>โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 7 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-3646-1922
http://www.thaluang.lopburi2.net

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร 0 3646 0358
http://www.nicom.lopburi2.net

โรงเรียนบ่อทองลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
http://www.bauthong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์15000 โทรศัพท์ 0-3642-4028
http://www.bankoy.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.klongsarika.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านชอนบอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
http://www.chonbon.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036432129
http://www.chonsomboon.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับกระโดน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
http://www.subkradon.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับจำปา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.sabjumpa.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับผาสุก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
http://www.subphasuk.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…
http://www.subhin.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-3449
http://www.subkaomaw.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงกลาง เิปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
http://www.dongklang.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านดงดินแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
http://www.dongdin.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดงน้อย
ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ โครงสร้างการบริหาร ปรัชญาและนโยบาย ปรัชญาและนโยบาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต…
http://www.dongnoi.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดงหลุ่ม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-3649-103 สังกัด สำนักงาน…
http://www.donglum.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดินแดง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-3642-8184 สังกัด สำนักงา…
http://www.dindang.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดีลัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี15220
http://www.deelung.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านด่านจันทร์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
http://www.danjan.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 036-426618

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.subjarern1.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์15130 โทรศัพท์ 0-3642…
http://www.thale.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-3649-0116
http://www.dindang1.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-5476
http://www.banthoong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านท่ามะกอก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ ตำ…
http://www.thamakok.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 สำนักงานเขตพื้นที่กา…
http://www.thamuang.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
http://www.thayiam.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต1
http://www.nokkhao.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านน้ำสุด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.namsud.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านบัวชุม
ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติชุมชน ประมวลภาพกิจกรรม และข่าวสารทั่วไป ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบล…
http://www.bauchum.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านบางงา
ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
http://www.banbangnga.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านบางลี่ จังหวัดลพบุรี
จัดการเรยนการสอนขั้นพื้ฐานแก่นักเรียนในเขตการให้บริการ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหว…
http://www.banglee.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านบ่อคู่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบ…
http://www.borkoo.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านพรมทิน
ตั้งอยู่หมู่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เ…
http://www.promatin.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 0-36-425693 สังกัด สำนักงาน…
http://www.phawngam.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…
http://www.mahapot.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านยางราก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
http://www.banyangrak.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านยางโทน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15270
http://www.yangton.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านหนองปล้อง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
http://www.banraj.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-3156 สังกัด สังกัด …

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุ…
http://www.wungtain.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านวังทอง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 036 – 423225 ( สำนักงานเขตพื้นที่…
http://www.wungthong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านวังเพลิง
ตั้อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
http://www.wungphang.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านวังแขม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชนิยมชัยล อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
http://www.wungkham.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านสระเตย
ข้อมูลประวัติ บุคลากร กิจกรรม โรงเรียนบ้านสระเตย จังหวัดลพบุรี
http://www.sataye.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านสันตะลุง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก …
http://www.suntalung.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลพรมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036 – 412569
http://www.samruan.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านหนองกระสังข์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.krasung.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองขาม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
http://www.nongkham.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.nongtum.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.namsai.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองบง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเข…
http://www.nongbong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองประดู่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.nongpradoo.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
http://school.obec.go.th/nongmakha

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.nonghouchang.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวั…
http://www.nongket.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองเสมา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036-428196
http://www.nongsema.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองแก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
http://www.nongkea.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านหนองแขม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.b-nongkham.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนน พหลโยธิน ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหัวลำ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 06-1272162
http://www.hualum.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-5473 สังกัด สำนักงาน…
http://www.huaydeelert.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250
http://www.huaysaram.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
เปิดทำการสอนสองระดับคือ ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2) และชั้นประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ …
http://www.huaysom.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
http://www.huaykhow.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
http://www.huayyai.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.graengatin.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
http://www.kaodin.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : (036)423451
http://school.obec.go.th/khaotakang

โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
ตั้งอยู่ ติด ถนนสาย 21 ( สระบุรี – หล่มสัก) หมู่ที่ 2 ตำบล ชัยนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพ…
http://www.khaoyaita.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขารวก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…
http://www.khaoruak.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขาราบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
http://www.khaorab.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบ…
http://www.khaosompot.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุ…
http://www.saphannak.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240 โทรศัพท์ 0-3649-0104 สังกัด สำนักงาน…
http://www.moomun.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตการศึ…
http://www.khaotien.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านเนินทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สังกัด สำนักงานเขตการศึกษาลพบุรี …
http://www.nernthong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเนินสวอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.sawong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-36-490107
http://www.hewtabua.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านแก่งน้ำเย็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

- 2007-10-24 2:31:16 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 7,742 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล