รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ลพบุรี #1

<!–TOP100–>โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.kongbin.lopburi1.net

โรงเรียนกำจรวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 162/1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-4…
http://www.geocities.com/kumjornvit_school

โรงเรียนขุนรามวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15140 โทรศัพท์ 036-491590
http://school.obec.go.th/kunram

โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.karypiboon.lopburi1.net

โรงเรียนจินดารัตน์
ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.jindarattana.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์. 036650260-1 โท…
http://www.pccllopburi.com

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทร.036650260-1
http://www.pccl.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : (036)650260-1 โทรสาร : (036…
http://school.obec.go.th/pcclopburi

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230 สังกัด สำนักงานเขตพื้…
http://www.chaipit.lopburi2.net

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-3642-6098 สังกัด สำนักงา…
http://www.chaibadan.lopburi2.net

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
http://www.keang.lopburi2.net

โรงเรียนช่องสาริกา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ถนนสาย 4 ขวา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.chongsarika.lopburi2.net

โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.soi16.lopburi2.net

โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 0-3649-1113 สังกัด สำนั…
http://www.soi26.lopburi2.net

โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.soi3.lopburi1.net

โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.soi5.lopburi1.net

โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.sabraj.lopburi2.net

โรงเรียนทองทาบพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 10 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3643-1300 โทรสาร …
http://school.obec.go.th/tongtab

โรงเรียนท่าวุ้ง
ตั้งอยู่ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
http://www.thawung.lopburi1.net

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

<!–TOP100–>โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 7 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-3646-1922
http://www.thaluang.lopburi2.net

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร 0 3646 0358
http://www.nicom.lopburi2.net

โรงเรียนบ่อทองลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
http://www.bauthong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์15000 โทรศัพท์ 0-3642-4028
http://www.bankoy.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.klongsarika.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านชอนบอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
http://www.chonbon.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036432129
http://www.chonsomboon.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับกระโดน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
http://www.subkradon.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับจำปา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.sabjumpa.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับผาสุก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
http://www.subphasuk.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…
http://www.subhin.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-3449
http://www.subkaomaw.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงกลาง เิปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
http://www.dongklang.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านดงดินแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
http://www.dongdin.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดงน้อย
ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ โครงสร้างการบริหาร ปรัชญาและนโยบาย ปรัชญาและนโยบาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต…
http://www.dongnoi.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดงหลุ่ม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-3649-103 สังกัด สำนักงาน…
http://www.donglum.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดินแดง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-3642-8184 สังกัด สำนักงา…
http://www.dindang.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านดีลัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี15220
http://www.deelung.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านด่านจันทร์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
http://www.danjan.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 036-426618

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.subjarern1.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์15130 โทรศัพท์ 0-3642…
http://www.thale.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-3649-0116
http://www.dindang1.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-5476
http://www.banthoong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านท่ามะกอก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ ตำ…
http://www.thamakok.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 สำนักงานเขตพื้นที่กา…
http://www.thamuang.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
http://www.thayiam.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต1
http://www.nokkhao.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านน้ำสุด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.namsud.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านบัวชุม
ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติชุมชน ประมวลภาพกิจกรรม และข่าวสารทั่วไป ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบล…
http://www.bauchum.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านบางงา
ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
http://www.banbangnga.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านบางลี่ จังหวัดลพบุรี
จัดการเรยนการสอนขั้นพื้ฐานแก่นักเรียนในเขตการให้บริการ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหว…
http://www.banglee.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านบ่อคู่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบ…
http://www.borkoo.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านพรมทิน
ตั้งอยู่หมู่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เ…
http://www.promatin.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 0-36-425693 สังกัด สำนักงาน…
http://www.phawngam.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…
http://www.mahapot.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านยางราก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
http://www.banyangrak.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านยางโทน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15270
http://www.yangton.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านหนองปล้อง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
http://www.banraj.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-3156 สังกัด สังกัด …

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุ…
http://www.wungtain.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านวังทอง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 036 – 423225 ( สำนักงานเขตพื้นที่…
http://www.wungthong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านวังเพลิง
ตั้อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
http://www.wungphang.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านวังแขม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชนิยมชัยล อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
http://www.wungkham.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านสระเตย
ข้อมูลประวัติ บุคลากร กิจกรรม โรงเรียนบ้านสระเตย จังหวัดลพบุรี
http://www.sataye.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านสันตะลุง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก …
http://www.suntalung.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลพรมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036 – 412569
http://www.samruan.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านหนองกระสังข์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.krasung.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองขาม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
http://www.nongkham.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.nongtum.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.namsai.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองบง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเข…
http://www.nongbong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองประดู่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.nongpradoo.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
http://school.obec.go.th/nongmakha

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.nonghouchang.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวั…
http://www.nongket.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองเสมา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036-428196
http://www.nongsema.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านหนองแก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
http://www.nongkea.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านหนองแขม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.b-nongkham.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนน พหลโยธิน ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหัวลำ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 06-1272162
http://www.hualum.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-5473 สังกัด สำนักงาน…
http://www.huaydeelert.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250
http://www.huaysaram.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
เปิดทำการสอนสองระดับคือ ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2) และชั้นประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ …
http://www.huaysom.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
http://www.huaykhow.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
http://www.huayyai.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.graengatin.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
http://www.kaodin.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : (036)423451
http://school.obec.go.th/khaotakang

โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
ตั้งอยู่ ติด ถนนสาย 21 ( สระบุรี – หล่มสัก) หมู่ที่ 2 ตำบล ชัยนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพ…
http://www.khaoyaita.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขารวก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…
http://www.khaoruak.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขาราบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
http://www.khaorab.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบ…
http://www.khaosompot.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุ…
http://www.saphannak.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240 โทรศัพท์ 0-3649-0104 สังกัด สำนักงาน…
http://www.moomun.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตการศึ…
http://www.khaotien.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านเนินทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สังกัด สำนักงานเขตการศึกษาลพบุรี …
http://www.nernthong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเนินสวอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
http://www.sawong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-36-490107
http://www.hewtabua.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านแก่งน้ำเย็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 2:31:16 โพสต์โดย : admin คนดู 9,425 คน