รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ลพบุรี #2

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-611
http://www.krokrokfa.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.kokteim.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
http://www.khoksamasan.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหว…
http://school.obec.go.th/khoksamasan

โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15230
http://www.pongsawong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 036-425480
http://www.newsub.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทร.0-3642-8195
http://www.banmai.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-3642-8188 สังกัด สำนักงาน…
http://www.subjarern.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาล…
http://school.obec.go.th/banraiputtana

โรงเรียนปิยะบุตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3662-9175 โทรสา…
http://school.obec.go.th/piyabut

โรงเรียนปิยะบุตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.piyaboot.lopburi1.net

โรงเรียนพระนารายณ์
ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : (036)413111 โทรสาร : (036)41…
http://www.pnr.ac.th

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.ponrom.lopburi1.net

โรงเรียนพัฒนปัญญา
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ …
http://www.pattanapanya.com

โรงเรียนพัฒนปัญญา
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศั…
http://www.pattanapanya.net

โรงเรียนพัฒนานิคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิ…
http://school.obec.go.th/trr

โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.patamacom.lopburi1.net

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1051อีเมล์ : pibul@pib…
http://www.pibul.ac.th

โรงเรียนมัธยมสามัญโคกสำโรง
ตั้งอยู่หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบล โคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
http://www.ksr.lopburi1.net

โรงเรียนยางรากวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3645-1041

<!–TOP100–>โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 5 บ้านป่ารัง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
http://www.rachpracha.lopburi2.net

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3…
http://school.obec.go.th/lopburipynk

โรงเรียนวัดข่อยใต้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.koytai.lopburi1.net

โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.watkok.lopburi1.net

โรงเรียนวัดคีรีนาครัตนาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบ…
http://school.obec.go.th/kerenak

โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษลพบุรี เขต 1
http://www.kungnabon.lopburi1.net

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.subsau.lopburi1.net

โรงเรียนวัดดำรงบุล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…
http://www.dumrongbul.lopburi2.net

โรงเรียนวัดตองปุ
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.wattongpu.lopburi1.net

โรงเรียนวัดถ้ำตะโก จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ บ้านพราน หมู่ที่ 5 ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
http://www.thamtakoo.lopburi1.net

โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ขวาง ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
http://www.singto.lopburi1.net

โรงเรียนวัดท่าช้าง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.tachang.lopburi1.net

โรงเรียนวัดท่าแค
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.thakra.lopburi1.net

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.tongkung.lopburi1.net

โรงเรียนวัดท้ายลาด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เ…
http://www.tailad.lopburi1.net

โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าศาลา 5 จังหวัดลพบุรี
http://www.nikomsm.lopburi1.net

โรงเรียนวัดบางพุทโธ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร 09-8837109
http://www.bangpootto.lopburi1.net

โรงเรียนวัดบ่อเงิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.borngern.lopburi1.net

โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ใหญ่ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3647-1672
http://www.banmiyai.lopburi1.net

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ 1ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี รวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของโรงเรียน
http://www.ratanaram.lopburi1.net

โรงเรียนวัดวังใต้
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
http://www.wangtai.lopburi1.net

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230
http://www.sawang.lopburi2.net

โรงเรียนวัดสะพานคง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
http://www.sapankong.lopburi1.net

โรงเรียนวัดสะแกราบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเ…
http://www.sagarab.lopburi1.net

โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
http://www.sirijan.lopburi1.net

โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 อำเภอพัฒนานิคม จี หงีดลพบุรี 18220
http://www.watsrisub.lopburi2.net

โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง
โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.nongkabaung.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองคู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…
http://www.nongkubm.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพ…
http://www.nongtaming.lopburi2.net

โรงเรียนวัดหนองนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.nongna.lopburi2.net

โรงเรียนวัดหนองมน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-3663-7164
http://school.obec.go.th/watnongmon

โรงเรียนวัดหนองมน
ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
http://www.watnongmon.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
http://www.nongluang.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองเมือง
โรงเรียนวัดหนองเมือง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
http://www.nongmaung.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองแขม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบล หนองแขม อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
http://www.nk.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.nongpoo.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ( แจ้งยุบลราษฎร์อุทิศ )
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบล ท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.taytalard.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหัวสำโรง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี …
http://www.huasumrong.lopburi1.net

โรงเรียนวัดอัมพวัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเขาหนีบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.khaoneep.lopburi1.net

โรงเรียนวัดโคกหม้อ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
http://www.kokmor.lopburi1.net

โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร
ตั้งอยู่ที่ 8 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
http://www.kokprokunchon.lopburi1.net

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-3641
http://www.pongam.lopburi2.net

โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
http://www.phokaset.lopburi1.net

โรงเรียนวัดใดใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.daiyai.lopburi1.net

โรงเรียนวินิตศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนเพทราชา (ด้านใต้พระนารายณ์ราชนิเวศน์) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.ws.ac.th

โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา…
http://www.karnbin.lopburi1.net

โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร ตำบลท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
http://www.smkvit.lopburi1.net

โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
http://school.obec.go.th/sabot

โรงเรียนสร้างพัฒนา
ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 9 อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3643-9564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท…
http://www.sangpatana.lopburi2.net

โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 343 หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
http://school.obec.go.th/samakeewit

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
http://www.singhalerk.lopburi1.net

โรงเรียนหนองปลาไหล จังหวัดลพบุรี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการอ่านเขียน ภาษาไทยและการคิดคำนวณด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในชี…
http://www.nongplalai.lopburi2.net

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15270
http://www.nongmuong.lopburi2.net

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
ข้อมูลทั่วไป ประวัติและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางคู้ อำเภอท…
http://www.anubanthawoung.lopburi1.net

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-36497-086
http://www.atl.lopburi2.net

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
http://www.paniead.lopburi1.net

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3649-1372
http://school.obec.go.th/apatana

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-491342 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : (036)411043 …
http://www.anubanlpi.com

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3646-1040
http://school.obec.go.th/alumnarai

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240 โทรศัพท์ 0-3643-9116
http://school.obec.go.th/asabot

โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ ( บ้านหนองรี)
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี 15190
http://www.alumsonti.lopburi2.net

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สถานที่ตั้ง: ถนนทางหลวงหมายเลข 21 หมู่ 4 ต. ห้วยหิน อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130
http://www.aslnews.th.edu

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 4 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทร. 036-462107, 06-8…
http://www.sinakharin.lopburi2.net

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 60/10 หมู่ 3 ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.lcc.lopburi1.net

โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
ตั้งอยู่เลขที่ 95/11 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
http://www.lawoe.ac.th

โรงเรียนเทศบาล1
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารายณ์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
http://school.obec.go.th/tassaban_t1

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 4 ซอยรัตนพล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.mlawoe.lopburi1.net

โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.mmlop.lopburi1.net

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 044/10 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036 – 431207
http://www.keawpratan.lopburi2.net

โรงเรียนโคกกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15270
http://www.khokklang.lopburi2.net

โรงเรียนโคกตูมวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15210 โทรศัพท์/โทรสาร 0-364…
http://www.koktoomwit.lopburi1.net

โรงเรียนโคกลำพานวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-423809
http://www.koklumphan.lopburi1.net

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จังหวัดลพบุรี
จัดการเยนการสอนขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน เพื่อสามารถดำรงค์ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าตั้งอยู่ที่ ต…
http://school.obec.go.th/td/koksalung

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
ตั้งอยู่ที่ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15250 โทรศัพท์ 0 3665 1123
http://www.kjwittaya.lopburi2.net

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
http://www.thairath1.lopburi1.net

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 2:31:21 โพสต์โดย : admin คนดู 11,122 คน