รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ลพบุรี #2

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-611
http://www.krokrokfa.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.kokteim.lopburi1.net

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
http://www.khoksamasan.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหว…
http://school.obec.go.th/khoksamasan

โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15230
http://www.pongsawong.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 036-425480
http://www.newsub.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทร.0-3642-8195
http://www.banmai.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-3642-8188 สังกัด สำนักงาน…
http://www.subjarern.lopburi2.net

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาล…
http://school.obec.go.th/banraiputtana

โรงเรียนปิยะบุตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3662-9175 โทรสา…
http://school.obec.go.th/piyabut

โรงเรียนปิยะบุตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.piyaboot.lopburi1.net

โรงเรียนพระนารายณ์
ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : (036)413111 โทรสาร : (036)41…
http://www.pnr.ac.th

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.ponrom.lopburi1.net

โรงเรียนพัฒนปัญญา
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ …
http://www.pattanapanya.com

โรงเรียนพัฒนปัญญา
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศั…
http://www.pattanapanya.net

โรงเรียนพัฒนานิคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิ…
http://school.obec.go.th/trr

โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.patamacom.lopburi1.net

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1051อีเมล์ : pibul@pib…
http://www.pibul.ac.th

โรงเรียนมัธยมสามัญโคกสำโรง
ตั้งอยู่หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบล โคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
http://www.ksr.lopburi1.net

โรงเรียนยางรากวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3645-1041

<!–TOP100–>โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 5 บ้านป่ารัง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
http://www.rachpracha.lopburi2.net

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3…
http://school.obec.go.th/lopburipynk

โรงเรียนวัดข่อยใต้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.koytai.lopburi1.net

โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.watkok.lopburi1.net

โรงเรียนวัดคีรีนาครัตนาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบ…
http://school.obec.go.th/kerenak

โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษลพบุรี เขต 1
http://www.kungnabon.lopburi1.net

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.subsau.lopburi1.net

โรงเรียนวัดดำรงบุล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…
http://www.dumrongbul.lopburi2.net

โรงเรียนวัดตองปุ
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.wattongpu.lopburi1.net

โรงเรียนวัดถ้ำตะโก จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ บ้านพราน หมู่ที่ 5 ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
http://www.thamtakoo.lopburi1.net

โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ขวาง ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
http://www.singto.lopburi1.net

โรงเรียนวัดท่าช้าง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.tachang.lopburi1.net

โรงเรียนวัดท่าแค
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.thakra.lopburi1.net

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.tongkung.lopburi1.net

โรงเรียนวัดท้ายลาด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เ…
http://www.tailad.lopburi1.net

โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าศาลา 5 จังหวัดลพบุรี
http://www.nikomsm.lopburi1.net

โรงเรียนวัดบางพุทโธ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร 09-8837109
http://www.bangpootto.lopburi1.net

โรงเรียนวัดบ่อเงิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.borngern.lopburi1.net

โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ใหญ่ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3647-1672
http://www.banmiyai.lopburi1.net

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ 1ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี รวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของโรงเรียน
http://www.ratanaram.lopburi1.net

โรงเรียนวัดวังใต้
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
http://www.wangtai.lopburi1.net

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230
http://www.sawang.lopburi2.net

โรงเรียนวัดสะพานคง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
http://www.sapankong.lopburi1.net

โรงเรียนวัดสะแกราบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเ…
http://www.sagarab.lopburi1.net

โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
http://www.sirijan.lopburi1.net

โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 อำเภอพัฒนานิคม จี หงีดลพบุรี 18220
http://www.watsrisub.lopburi2.net

โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง
โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.nongkabaung.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองคู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…
http://www.nongkubm.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพ…
http://www.nongtaming.lopburi2.net

โรงเรียนวัดหนองนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
http://www.nongna.lopburi2.net

โรงเรียนวัดหนองมน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-3663-7164
http://school.obec.go.th/watnongmon

โรงเรียนวัดหนองมน
ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
http://www.watnongmon.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
http://www.nongluang.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองเมือง
โรงเรียนวัดหนองเมือง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
http://www.nongmaung.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองแขม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบล หนองแขม อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
http://www.nk.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
http://www.nongpoo.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ( แจ้งยุบลราษฎร์อุทิศ )
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบล ท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.taytalard.lopburi1.net

โรงเรียนวัดหัวสำโรง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี …
http://www.huasumrong.lopburi1.net

โรงเรียนวัดอัมพวัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเขาหนีบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.khaoneep.lopburi1.net

โรงเรียนวัดโคกหม้อ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
http://www.kokmor.lopburi1.net

โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร
ตั้งอยู่ที่ 8 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
http://www.kokprokunchon.lopburi1.net

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3642-3641
http://www.pongam.lopburi2.net

โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
http://www.phokaset.lopburi1.net

โรงเรียนวัดใดใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.daiyai.lopburi1.net

โรงเรียนวินิตศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนเพทราชา (ด้านใต้พระนารายณ์ราชนิเวศน์) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.ws.ac.th

โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา…
http://www.karnbin.lopburi1.net

โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร ตำบลท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
http://www.smkvit.lopburi1.net

โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
http://school.obec.go.th/sabot

โรงเรียนสร้างพัฒนา
ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 9 อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3643-9564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท…
http://www.sangpatana.lopburi2.net

โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 343 หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
http://school.obec.go.th/samakeewit

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
http://www.singhalerk.lopburi1.net

โรงเรียนหนองปลาไหล จังหวัดลพบุรี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการอ่านเขียน ภาษาไทยและการคิดคำนวณด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในชี…
http://www.nongplalai.lopburi2.net

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15270
http://www.nongmuong.lopburi2.net

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
ข้อมูลทั่วไป ประวัติและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางคู้ อำเภอท…
http://www.anubanthawoung.lopburi1.net

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-36497-086
http://www.atl.lopburi2.net

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
http://www.paniead.lopburi1.net

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3649-1372
http://school.obec.go.th/apatana

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-491342 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพ…

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : (036)411043 …
http://www.anubanlpi.com

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3646-1040
http://school.obec.go.th/alumnarai

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240 โทรศัพท์ 0-3643-9116
http://school.obec.go.th/asabot

โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ ( บ้านหนองรี)
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี 15190
http://www.alumsonti.lopburi2.net

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สถานที่ตั้ง: ถนนทางหลวงหมายเลข 21 หมู่ 4 ต. ห้วยหิน อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130
http://www.aslnews.th.edu

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 4 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทร. 036-462107, 06-8…
http://www.sinakharin.lopburi2.net

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 60/10 หมู่ 3 ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.lcc.lopburi1.net

โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
ตั้งอยู่เลขที่ 95/11 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
http://www.lawoe.ac.th

โรงเรียนเทศบาล1
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารายณ์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
http://school.obec.go.th/tassaban_t1

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 4 ซอยรัตนพล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.mlawoe.lopburi1.net

โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
http://www.mmlop.lopburi1.net

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 044/10 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036 – 431207
http://www.keawpratan.lopburi2.net

โรงเรียนโคกกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15270
http://www.khokklang.lopburi2.net

โรงเรียนโคกตูมวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15210 โทรศัพท์/โทรสาร 0-364…
http://www.koktoomwit.lopburi1.net

โรงเรียนโคกลำพานวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-423809
http://www.koklumphan.lopburi1.net

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จังหวัดลพบุรี
จัดการเยนการสอนขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน เพื่อสามารถดำรงค์ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าตั้งอยู่ที่ ต…
http://school.obec.go.th/td/koksalung

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
ตั้งอยู่ที่ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15250 โทรศัพท์ 0 3665 1123
http://www.kjwittaya.lopburi2.net

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
http://www.thairath1.lopburi1.net

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

- 2007-10-24 2:31:21 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 9,675 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล