รายชื่อโรงเรียนจังหวัด เพชรบุรี

<!–TOP100–>ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน
ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพื้นที่การศึกษาเพ…

เจพีแฟนคลับ(กระดานข่าวโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี)
กระดานข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ชมรม รายชื่อสมาชิกกระดานข่าวของโรงเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาในความรับผิดชอบของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบ…

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ…

โรงเรียนบ้านด่านโง
ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ห้วยแม่เพรียง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร…

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160

โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเขากลิ้ง ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช…

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170

โรงเรียนบ้านแหลม
ตั้งอยู่ที่ ถนนนาคธวัช หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110 ส…

โรงเรียนบ้านโป่งแย้
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : (032)42…

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพช…

โรงเรียนราษฎร์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนชีสระอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-5385 โทรสาร 0-3…

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนเพชรบุรี บ้านแหลม ฝั่งตะวันตก ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุ…

โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ตั้งอยู่เลขที่ 281 หมู่ที่ 2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนวัดบางลำภู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 หมู่บ้านไทยรามัญ บ้านบางลำภู ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โรงเรียนวัดลักษณาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนวัดหนองบัว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-446624

โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนอนุบาลศศิมา
ตั้งอยู่เลขที่298 หมู่4 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
ตั้งอยู่ หลังศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนอรุณประดิษฐ
ตั้งอยู่ที่ 51 ถนนชีสระอินทร์ – ถนนราชดำเนิน ต. คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถนนชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถนนชีสระอินทร์ อำเภอเมือง จึงหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ (032)-425-371 โทรสาร (032)-4…

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนนอก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ความเป็นมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพถ่ายอาคารและบริเว…

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
โรงเรียนประจำอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนแม่แฮใต้
แนะนำโรงเรียน ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลเด็กนักเรียน และกิจกรรมของโรงเรียน

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 2:47:50 โพสต์โดย : admin คนดู 15,541 คน