รายชื่อโรงเรียนจังหวัด เพชรบุรี

<!–TOP100–>ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน
ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพื้นที่การศึกษาเพ…

เจพีแฟนคลับ(กระดานข่าวโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี)
กระดานข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ชมรม รายชื่อสมาชิกกระดานข่าวของโรงเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาในความรับผิดชอบของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบ…

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ…

โรงเรียนบ้านด่านโง
ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ห้วยแม่เพรียง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร…

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160

โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเขากลิ้ง ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช…

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170

โรงเรียนบ้านแหลม
ตั้งอยู่ที่ ถนนนาคธวัช หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110 ส…

โรงเรียนบ้านโป่งแย้
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : (032)42…

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพช…

โรงเรียนราษฎร์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนชีสระอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-5385 โทรสาร 0-3…

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนเพชรบุรี บ้านแหลม ฝั่งตะวันตก ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุ…

โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ตั้งอยู่เลขที่ 281 หมู่ที่ 2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนวัดบางลำภู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 หมู่บ้านไทยรามัญ บ้านบางลำภู ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โรงเรียนวัดลักษณาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนวัดหนองบัว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-446624

โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนอนุบาลศศิมา
ตั้งอยู่เลขที่298 หมู่4 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
ตั้งอยู่ หลังศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนอรุณประดิษฐ
ตั้งอยู่ที่ 51 ถนนชีสระอินทร์ – ถนนราชดำเนิน ต. คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถนนชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถนนชีสระอินทร์ อำเภอเมือง จึงหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ (032)-425-371 โทรสาร (032)-4…

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนนอก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ความเป็นมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพถ่ายอาคารและบริเว…

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
โรงเรียนประจำอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนแม่แฮใต้
แนะนำโรงเรียน ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลเด็กนักเรียน และกิจกรรมของโรงเรียน

- 2007-10-24 2:47:50 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 13,255 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล