รายชื่อโรงเรียนในจังหวัด กาฬสินธุ์

ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

<!–TOP100–>กลุ่มงาน สพท.กส.2
แนะนำผู้บริหาร สพท.กส.2 ข้อมูลกลุ่มงานต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ e-learning กระดานข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนบึงอร่าม
กลุ่มโรงเรียนบึงอร่าม สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มโรงเรียนลำน้ำดอกไม้
ข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มฯ ผู้บริหาร บุคลากร ข้อมูลนักเรียน การศึกษาและดูงานของกลุ่ม และข่าวกิจกรรม
 

การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ข้อมูลการจัดการศึกษา งานวิจัยและผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จังหวัดกาฬสินธุ์
 

โคกศรีเมือง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
 

โรงเรียนกมลาไสย
โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนกมลาไสย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนเขาวง-นาคู ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์ : 043-859127 โทร…

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ข้อมูลของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประวัติโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร รวมรูปภาพโ…

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตั้งอยู่เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ตั้งอยู่ที่ ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1

โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ตั้งอยู่ ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 โทร.043-869294

โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์
ตั้งอยู่ที่ บ้านคำบอน หมู่ที่ 5 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนคำม่วง
ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ 4 บ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลฆ้องชัยวิทยาคม กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
ตั้งอยุ่ที่ บ้านดอนยูง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าแดง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ…

<!–TOP100–>โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : 043-817-318

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

โรงเรียนชุมชนโพนงามปราสาทศิลป์
ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ทำเนียบครู เกียรติประวัติค…
 

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านดงบัง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์…

โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ตั้งอยู่ที่ ถนนทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต …

โรงเรียนท่านาจานวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ 4 บ้านท่านาจาน ตำบลคำสร้างเที่ยง กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โรงเรียนนามนพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่150 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนนาโกพิศาลราษฏร์อุปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ 46110

โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียนบัวขาว
ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ : (043)851…

โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม มิตรภาพที่ 194
เป็นโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนบัวขาว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬ…

โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
ตั้งอยู่เลขที่ 266 หมู่ 5 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : 043-851055

โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต…

โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบล ยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬ…

โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงน้อย ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก…

โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านดอนกลอย(พิลาศอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร : 043-817-248
 

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนื…
 

โรงเรียนบ้านสูงเนิน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโนนแต้ ตำบลสำราญ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46180 สังกั…

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
g

โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170

โรงเรียนบ้านเกิ้ง
โรงเรียนบ้านเกิ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกั…

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพ…

โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โรงเรียนบ้านโนนศาลา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนบ้านโนนศาลา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์ 0-4380-1032

โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-852385

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 1 บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหกาฬสินธุ์ 46130

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ตั…

<!–TOP100–>โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ตั้งอยู่ บริเวณโคกทำเลโนนดินแดง ติดถนน ร.พ.ช สายบ้านหัวนาคำ อำเภอห้วยเม็ก ตรงข้ามโครงการอ่างเก็บน…

โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ 46170

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ 4 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150 

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ 11 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 0-4387-1100 โทรสาร 0-4387-1028

โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ตั้งอยู่ที่ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043814049, 043840231
 

โรงเรียนสามชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่…

โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา
ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสูง ตำบลโนนนาจาน กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา
ตั้งอยู่ที่ บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิน…

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ : 043-890046

โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนนศรีบุญเรือง ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา
ตั้งอยู่กลุ่มโรงเรียนบึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังห…

โรงเรียนหนองเม็กวิทยา
โรงเรียนหนองเม็กวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียนหนองแข้วิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้น…

โรงเรียนหลักด่านวิทยา
ตั้งอยู่ที่ บ้านหลักด่าน ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวงัว หมู่ที่ 8 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

<!–TOP100–>โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนอนุกูลนารี
ตั้งอยู่ที่ ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ตั้งอยุ่เลขที่ 147-157 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ …
 

โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถนนสายอำเภอยางตลาด-ขอนแก่น หมู่ที่ 11 บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวั…

โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-890033

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-822163…

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 197หมู่ที่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
ตั้งอยู่ที่ 711 ถนนอนรรฆนาค ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811240

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
ตั้งอยู่ที่ ถนนผ้าขาว ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ
ตั้งอยู่ที่ ถนนผ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์: 0-4381-1217

โรงเรียนเทศบาล1กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
ตั้งอยู่ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์0-4381-1094

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
 

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ (043)…
 

โรงเรียนเย็นสยามวิทยา
ตั้งอยู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลนาจำปา กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สถานที่ตั้ง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที…

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โรงเรียนโป่งนกเปล้า
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์ : (04…

<!–TOP100–>โรงเรียนไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย
ตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬิสินธุ์ 46110

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-11 3:19:34 โพสต์โดย : admin คนดู 14,822 คน