รายชื่อโรงเรียนในจังหวัด กาฬสินธุ์

ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

<!–TOP100–>กลุ่มงาน สพท.กส.2
แนะนำผู้บริหาร สพท.กส.2 ข้อมูลกลุ่มงานต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ e-learning กระดานข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนบึงอร่าม
กลุ่มโรงเรียนบึงอร่าม สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มโรงเรียนลำน้ำดอกไม้
ข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มฯ ผู้บริหาร บุคลากร ข้อมูลนักเรียน การศึกษาและดูงานของกลุ่ม และข่าวกิจกรรม
 

การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ข้อมูลการจัดการศึกษา งานวิจัยและผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จังหวัดกาฬสินธุ์
 

โคกศรีเมือง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
 

โรงเรียนกมลาไสย
โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนกมลาไสย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนเขาวง-นาคู ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์ : 043-859127 โทร…

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ข้อมูลของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประวัติโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร รวมรูปภาพโ…

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตั้งอยู่เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ตั้งอยู่ที่ ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1

โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ตั้งอยู่ ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 โทร.043-869294

โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์
ตั้งอยู่ที่ บ้านคำบอน หมู่ที่ 5 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนคำม่วง
ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ 4 บ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลฆ้องชัยวิทยาคม กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
ตั้งอยุ่ที่ บ้านดอนยูง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าแดง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ…

<!–TOP100–>โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : 043-817-318

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

โรงเรียนชุมชนโพนงามปราสาทศิลป์
ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ทำเนียบครู เกียรติประวัติค…
 

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านดงบัง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์…

โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ตั้งอยู่ที่ ถนนทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต …

โรงเรียนท่านาจานวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ 4 บ้านท่านาจาน ตำบลคำสร้างเที่ยง กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โรงเรียนนามนพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่150 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนนาโกพิศาลราษฏร์อุปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ 46110

โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียนบัวขาว
ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ : (043)851…

โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม มิตรภาพที่ 194
เป็นโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนบัวขาว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬ…

โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
ตั้งอยู่เลขที่ 266 หมู่ 5 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : 043-851055

โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต…

โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบล ยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬ…

โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงน้อย ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก…

โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านดอนกลอย(พิลาศอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร : 043-817-248
 

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนื…
 

โรงเรียนบ้านสูงเนิน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโนนแต้ ตำบลสำราญ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46180 สังกั…

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
g

โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170

โรงเรียนบ้านเกิ้ง
โรงเรียนบ้านเกิ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกั…

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพ…

โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โรงเรียนบ้านโนนศาลา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนบ้านโนนศาลา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์ 0-4380-1032

โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-852385

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 1 บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหกาฬสินธุ์ 46130

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ตั…

<!–TOP100–>โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ตั้งอยู่ บริเวณโคกทำเลโนนดินแดง ติดถนน ร.พ.ช สายบ้านหัวนาคำ อำเภอห้วยเม็ก ตรงข้ามโครงการอ่างเก็บน…

โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ 46170

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ 4 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150 

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ 11 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 0-4387-1100 โทรสาร 0-4387-1028

โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ตั้งอยู่ที่ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043814049, 043840231
 

โรงเรียนสามชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่…

โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา
ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสูง ตำบลโนนนาจาน กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา
ตั้งอยู่ที่ บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิน…

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ : 043-890046

โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนนศรีบุญเรือง ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา
ตั้งอยู่กลุ่มโรงเรียนบึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังห…

โรงเรียนหนองเม็กวิทยา
โรงเรียนหนองเม็กวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียนหนองแข้วิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้น…

โรงเรียนหลักด่านวิทยา
ตั้งอยู่ที่ บ้านหลักด่าน ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวงัว หมู่ที่ 8 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

<!–TOP100–>โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนอนุกูลนารี
ตั้งอยู่ที่ ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ตั้งอยุ่เลขที่ 147-157 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ …
 

โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถนนสายอำเภอยางตลาด-ขอนแก่น หมู่ที่ 11 บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวั…

โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-890033

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-822163…

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 197หมู่ที่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
ตั้งอยู่ที่ 711 ถนนอนรรฆนาค ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811240

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
ตั้งอยู่ที่ ถนนผ้าขาว ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ
ตั้งอยู่ที่ ถนนผ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์: 0-4381-1217

โรงเรียนเทศบาล1กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
ตั้งอยู่ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์0-4381-1094

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
 

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ (043)…
 

โรงเรียนเย็นสยามวิทยา
ตั้งอยู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลนาจำปา กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สถานที่ตั้ง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที…

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โรงเรียนโป่งนกเปล้า
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์ : (04…

<!–TOP100–>โรงเรียนไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย
ตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬิสินธุ์ 46110

- 2007-10-11 3:19:34 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 12,543 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล