รายชื่อโรงเรียนจังหวัด อุดรธานี

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
ตั้งอยู่ที่ตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
ประวัติการก่อตั้ง วิสัยทัศน์ ผลงานนักเรียน

โรงเรียนกระจ่างวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่392/1 ถนนอุดร-หนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
ตั้งอยู่ที่
กิ่งอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-256109 โทรสาร
042-256176

โรงเรียนคุณากรณ์

ตั้งอยู่เลขที่ 200/70-71 ถนนอดุลยเดช
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านจั่น ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท…

โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่
หมู่ 14 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทรศัพท์ :
042-221882

โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

ตั้งอยู่ที่ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่
75/22 ถนนทหาร ซอยจินตคาม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนซำเสี้ยว
นำเสนอข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซำเ…

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
136 ถนนโพนพิสัย
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-221338, 222436, 249615 โทรสาร.
324873

โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่
128 หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 042-910067

โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
บ้านจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท มีจำนวนนักเรียนประมาณ400 คน
เน้นการสอนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม

โรงเรียนนาพิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี 34130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
ตั้งอยู่ที่ บ้านนิคม 2 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่
7 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 โทรศัพท์
0-4228-2585

โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านคำเจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
41190 โทรศัพท์ 0…

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่
117 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
41190

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านตาด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อยู่บริเวณรอบเมืองอุดรธานี

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
41230

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ 0-4227-0116

โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก
ตั้งอยู่ที่
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 โทรศัพท์ 0-4225-7022

โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม
ตั้งอยู่หมู่ที่
5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี

โรงเรียนบ้านนาฝาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
บ้านนาฝาย ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 โทรศัพท์
0-4225-0168

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

ตั้งอยู่ที่ บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลนากลาง
อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนบ้านนาแอง
ตั้งอยู่ที่
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านยางบึง
ตั้งอยู่หมู่ 3
ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อยู่บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง …

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนบ้านสามขา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 โทรศัพท์
042-220253

โรงเรียนบ้านหงษาวดี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
บ้านหงษาวดี ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โรงเรียนบ้านหนองตอ
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่
5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดร…

โรงเรียนบ้านหนองตุ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
บ้านหนองตุ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ตั้งอยู่ที่ 240 หมู่ …

โรงเรียนบ้านหนองห้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ถนนพยัคฆ์-พุทไธสง ตำบลปะหลาน อ…

โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
41220

โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
ตั้งอยู่ที่
บ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้น…

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง”
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 5
ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอก…

โรงเรียนบ้านเชียงพัง
ตั้งอยู่หมู่ที่
3 บ้านเชียงพัง ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านเดียม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ…

โรงเรียนบ้านเลื่อม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
ถนนอุดร-เชียงยืน บ้านเลื่อม ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง

ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
ตั้งอยู่หมู่ที่
7 บ้านแสงสว่าง ถนนห้วยเกิ้ง-ท่ายม ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
41340

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ตั้งอยู่ที่
ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6
ตำบลหนองไฮ อำเ…

โรงเรียนบ้านโนนหวาย

ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหวาย
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ…

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
41240 โทร. 042-220105

โรงเรียนบ้านไชยฟอง
ตั้งอยู่
บ้านไชยฟอง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
ตั้งอยู่ที่
ถนนนาดี – หนองเม็ก สี่แยกบ้านนกขะบา,นาดี ตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด…

โรงเรียนประชาสามัคคี
ตั้งอยู่ หมู่ที่
9 บ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนพันดอนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่
222 หมู่ที่ 7 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 โทรศัพท์
0-4220-07…

โรงเรียนพันธกิจวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่
74/1 หมู่ 2 ซอยประชาสันติ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์
0…

โรงเรียนมิตรภาพ
6

สร้างขึ้นตามโครงการมิตรภาพไทย อเมริกัน
ตั้งอยู่เลขที่ 157 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย …

โรงเรียนวัดศรีสะอาด
ตั้งอยู่ที่ หมู่
1 ต. บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
แหล่งการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมสำหรับพ…

โรงเรียนวิชาการบริบาลอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 345/4-6 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนศรีขวัญเมือง
ตั้งอยู่หมู่ที่
5 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 0-4227-1366

<!–TOP100–>โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ตั้งอยู่ที่
อำเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-244415-6 โทรสาร
042-328960

โรงเรียนสามพร้าววิทยา

ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่
ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 042- 261535 โทรสาร 042 –
261536

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี 41150 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธ…

โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360

โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
41250
http://school.obec.go.th/nongpanwit – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

ตั้งอยู่เลขที่ 161 ถนนธารงาม ตำบลทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 8 บ้านโนนวัฒนา ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภาวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่
138

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านเพีย ถนนหนองวัวซอ
คำบง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 โทร…

โรงเรียนอนุบาลวิฆเนศร์
ตั้งอยู่เลขที่
127 หมู่ 11 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
41360 โทรศัพท์ 0-4228-5795

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ตั้งอยู่ที่ ถนนวุฒาธิคุณ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที…

โรงเรียนอินทร์อุดมวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 20/9 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-221468

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 229/1 ถ.อุดรดุษฎี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ดำเนินการสอน 2
ระดับ คือ อนุบาล และประถ…

โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 166/1 หมู่ 8 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 430 บ้านตาดใต้ หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-…

โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
ตั้งอยู่ที่
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
ตั้งอยู่ที่
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์-โทรสาร 042-250433

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ตั้งอยู่ที่
ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่
77 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเจซี. บ้านอินทร์แปลง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านอินทร์แปลง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 บ้านเชียงพัง ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท…

โรงเรียนเซนต์เมรี่
ตั้งอยู่เลขที่ 129
ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์
0-4222-1346…

โรงเรียนเทศบาล 1
โพศรี

ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนโพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล
2 มุขมนตรี

ตังอยู่เลขที่ 27 ถนนมุขมนตรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนเทศบาล 3
บ้านเหล่า

ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนประชาอุทิศ
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-221427
โทรส…

โรงเรียนเทศบาล 3
บ้านเหล่า

ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนประชาอุทิศ
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ :
042-231427 

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดโพธิวราราม

ตั้งอยู่เลขที่ 1/1
วัดโพธิวราราม ถนนวัดโพธิวราราม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โ…

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 29 ถนนธรรมเจดีย์
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4222-1090

โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์
ตั้งอยู่ รอบหนองสิม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ :
(042)243582

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 56
ถนนอุดร-เพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั…

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 56
ถนนอุดร-เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทรศัพท์ :(042)279116, 227161
โทรส…

โรงเรียนโนนสูงพิยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่
933 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 โทรศัพท์ 042-295204

โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 98 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-12 11:55:47 โพสต์โดย : admin คนดู 29,196 คน