รายชื่อโรงเรียนจังหวัด อุดรธานี

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
ตั้งอยู่ที่ตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
ประวัติการก่อตั้ง วิสัยทัศน์ ผลงานนักเรียน

โรงเรียนกระจ่างวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่392/1 ถนนอุดร-หนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
ตั้งอยู่ที่
กิ่งอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-256109 โทรสาร
042-256176

โรงเรียนคุณากรณ์

ตั้งอยู่เลขที่ 200/70-71 ถนนอดุลยเดช
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านจั่น ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท…

โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่
หมู่ 14 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทรศัพท์ :
042-221882

โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

ตั้งอยู่ที่ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่
75/22 ถนนทหาร ซอยจินตคาม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนซำเสี้ยว
นำเสนอข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซำเ…

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
136 ถนนโพนพิสัย
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-221338, 222436, 249615 โทรสาร.
324873

โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่
128 หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 042-910067

โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
บ้านจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท มีจำนวนนักเรียนประมาณ400 คน
เน้นการสอนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม

โรงเรียนนาพิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี 34130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
ตั้งอยู่ที่ บ้านนิคม 2 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่
7 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 โทรศัพท์
0-4228-2585

โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านคำเจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
41190 โทรศัพท์ 0…

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่
117 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
41190

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านตาด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อยู่บริเวณรอบเมืองอุดรธานี

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
41230

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ 0-4227-0116

โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก
ตั้งอยู่ที่
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 โทรศัพท์ 0-4225-7022

โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม
ตั้งอยู่หมู่ที่
5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี

โรงเรียนบ้านนาฝาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
บ้านนาฝาย ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 โทรศัพท์
0-4225-0168

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

ตั้งอยู่ที่ บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลนากลาง
อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนบ้านนาแอง
ตั้งอยู่ที่
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านยางบึง
ตั้งอยู่หมู่ 3
ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อยู่บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง …

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนบ้านสามขา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 โทรศัพท์
042-220253

โรงเรียนบ้านหงษาวดี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
บ้านหงษาวดี ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โรงเรียนบ้านหนองตอ
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่
5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดร…

โรงเรียนบ้านหนองตุ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
บ้านหนองตุ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ตั้งอยู่ที่ 240 หมู่ …

โรงเรียนบ้านหนองห้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ถนนพยัคฆ์-พุทไธสง ตำบลปะหลาน อ…

โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
41220

โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
ตั้งอยู่ที่
บ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้น…

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง”
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 5
ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอก…

โรงเรียนบ้านเชียงพัง
ตั้งอยู่หมู่ที่
3 บ้านเชียงพัง ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านเดียม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ…

โรงเรียนบ้านเลื่อม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
ถนนอุดร-เชียงยืน บ้านเลื่อม ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง

ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
ตั้งอยู่หมู่ที่
7 บ้านแสงสว่าง ถนนห้วยเกิ้ง-ท่ายม ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
41340

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ตั้งอยู่ที่
ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6
ตำบลหนองไฮ อำเ…

โรงเรียนบ้านโนนหวาย

ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหวาย
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ…

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
41240 โทร. 042-220105

โรงเรียนบ้านไชยฟอง
ตั้งอยู่
บ้านไชยฟอง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
ตั้งอยู่ที่
ถนนนาดี – หนองเม็ก สี่แยกบ้านนกขะบา,นาดี ตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด…

โรงเรียนประชาสามัคคี
ตั้งอยู่ หมู่ที่
9 บ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนพันดอนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่
222 หมู่ที่ 7 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 โทรศัพท์
0-4220-07…

โรงเรียนพันธกิจวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่
74/1 หมู่ 2 ซอยประชาสันติ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์
0…

โรงเรียนมิตรภาพ
6

สร้างขึ้นตามโครงการมิตรภาพไทย อเมริกัน
ตั้งอยู่เลขที่ 157 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย …

โรงเรียนวัดศรีสะอาด
ตั้งอยู่ที่ หมู่
1 ต. บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
แหล่งการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมสำหรับพ…

โรงเรียนวิชาการบริบาลอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 345/4-6 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนศรีขวัญเมือง
ตั้งอยู่หมู่ที่
5 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 0-4227-1366

<!–TOP100–>โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ตั้งอยู่ที่
อำเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-244415-6 โทรสาร
042-328960

โรงเรียนสามพร้าววิทยา

ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่
ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 042- 261535 โทรสาร 042 –
261536

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี 41150 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธ…

โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360

โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
41250
http://school.obec.go.th/nongpanwit – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

ตั้งอยู่เลขที่ 161 ถนนธารงาม ตำบลทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 8 บ้านโนนวัฒนา ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภาวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่
138

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านเพีย ถนนหนองวัวซอ
คำบง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 โทร…

โรงเรียนอนุบาลวิฆเนศร์
ตั้งอยู่เลขที่
127 หมู่ 11 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
41360 โทรศัพท์ 0-4228-5795

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ตั้งอยู่ที่ ถนนวุฒาธิคุณ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที…

โรงเรียนอินทร์อุดมวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 20/9 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-221468

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 229/1 ถ.อุดรดุษฎี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ดำเนินการสอน 2
ระดับ คือ อนุบาล และประถ…

โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 166/1 หมู่ 8 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 430 บ้านตาดใต้ หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-…

โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
ตั้งอยู่ที่
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
ตั้งอยู่ที่
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์-โทรสาร 042-250433

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ตั้งอยู่ที่
ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่
77 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเจซี. บ้านอินทร์แปลง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านอินทร์แปลง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 บ้านเชียงพัง ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท…

โรงเรียนเซนต์เมรี่
ตั้งอยู่เลขที่ 129
ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์
0-4222-1346…

โรงเรียนเทศบาล 1
โพศรี

ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนโพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล
2 มุขมนตรี

ตังอยู่เลขที่ 27 ถนนมุขมนตรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนเทศบาล 3
บ้านเหล่า

ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนประชาอุทิศ
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-221427
โทรส…

โรงเรียนเทศบาล 3
บ้านเหล่า

ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนประชาอุทิศ
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ :
042-231427 

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดโพธิวราราม

ตั้งอยู่เลขที่ 1/1
วัดโพธิวราราม ถนนวัดโพธิวราราม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โ…

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 29 ถนนธรรมเจดีย์
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4222-1090

โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์
ตั้งอยู่ รอบหนองสิม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ :
(042)243582

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 56
ถนนอุดร-เพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั…

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 56
ถนนอุดร-เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทรศัพท์ :(042)279116, 227161
โทรส…

โรงเรียนโนนสูงพิยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่
933 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 โทรศัพท์ 042-295204

โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 98 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

- 2007-10-12 11:55:47 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 24,668 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล