มหาวิทยาลัยของรัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 2150871-3 , 2153619 โทรสาร. 2153600 , 215…

<!–TOP100–>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 9428200-45 , 5790113 , 9428491-99…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 242331-9 โทรสาร…

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. (053) 21699 โ…

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. (074) 311885-7 โทรสา…

<!–TOP100–>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตั้งอยู่ที่ 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 4270039 , 4270059 ,…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) …

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 2216111-20 …

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. (055) 261000-4 โทรสาร (0…

มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร. (038) 745820-…

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่เลขที่ 269/2 ตำบลตราด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ (043) 711552 , 711180 โ…

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 4330140-69 โทร…

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 878038-50, โทรสา…

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ (053) 706173-7 โทรสาร (053) …

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตั้งอยู่ที่ ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ (02)310-8000

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร. (075) 384000 โทรส…

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งอยู่เลขที่ 114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 580310-3 ,…

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ (662) 880-7374 โทรสาร (662) 8…

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตั้งอยู่เลขที่ 71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. (074) 211030-49 โทรสาร (0…

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตั้งอยู่เลขที่ 919 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 5032121-4

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ (045)…

มหาวิทยาลัย
- 2007-10-16 1:40:31 โพสต์โดย : admin คนดู 70,224 คน