มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตั้งอยู่ที่ 119 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 249-0141-4, 350-3500 โทรสาร 249-6274, 240-1516 วิทยา…

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตั้งอยู่ที่ ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel : (662) 321-6930-39

มหาวิทยาลัยเกริก
43/1111 ถ.รามอินทรา กม. 1 กรุงเทพฯ 10220 โทร. 552-3500-9, 970-5820 โทรสาร 5523511

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตั้งอยู่ที่ 1110/1-11 ถ.วิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร 10900 โทรศัพท์ (662) 938-7058 – 65 โทรสาร (662)…

<!–TOP100–>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 1 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ 988-3666, 9883655

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 954-73000-29

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ (043) – 222959 – 61 โทร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ หน่วยงานและบุคลากร ชมรมศิษย์เก่าและสโมสรนักศึกษา งานบริการของคณะเภสัชศาสตร์ ม…

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 203778-84 , 254523-4 โท…

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตกรุงเทพ
ตั้งอยู่ที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (662) 5799120-39 โทรสาร (662) 561-1721

มหาวิทยาลัยสยาม
ตั้งอยู่เลขที่ 235 ถ.เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร. 457-0068, 457-0474-9 Fax 457-3982, 46…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2697-6000…

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (662)3126300 โทรสาร (662)3…

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
แนะนำมหาวิทยาลัย ที่ตั้งและสาขา หลักสูตรการศึกษา คณะและภาควิชาต่าง ๆ ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย
200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ Tel: (66 2) 577…

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. (662)8074500-27 โทรสาร (662)807-4528

มหาวิทยาลัย
- 2007-10-16 1:53:25 โพสต์โดย : admin คนดู 27,015 คน