วิทยาลัยอาชีวศึกษา

<!–TOP100–>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 0-55-1712, 0-…

วิทยาลัยการอาชีพสอง
ตั้งอยู่เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5459-1038 โทรสาร…

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพ…

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

วิทยาลัยพิษณุโลก
ตั้งอยู่เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ตั้งอยู่เลขที่ 166/1 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ข้อมูลของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประวัติวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา หลักสูตรการศึ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 154 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 154 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ที่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : (038)277043, 282372…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0-2412-3…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
เลขที่ 868 จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทร 4123411, 4184146

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี คณะวิชาศิลปกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แสดงข้อมูลอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ผลงาน…

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่ 272 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-254310

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่เลขที่ 1076 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์: 0-7535…

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 193 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056)22136…

<!–TOP100–>วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข้อมูลการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3) ตั้งอยู่ เลขที่ ค.2 หมู่ 3ตำบลหอ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : (055)2585…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8570

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เลขที่ 100 ถนนสาย 15 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เลขที่ 181 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4351-1430 โทรสาร….

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 6 ถนนสระแก้ว-ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 03…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ตั้งอยู่ที่ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-512515 โทรสา…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-1789 โทรสาร …

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-246690

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ : (053)713036

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0-3242-5557 โ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ : (042)811284 E-mail : webmast…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตั้งอยู่เลขที่ 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511286

<!–TOP100–>วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีษะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ตั้งอยู่เลขที่ 33 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ (056) 611325 โทรสาร…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดราช…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
แนะนำโครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียดงบประมาณ สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมโครงการของสถาบัน

แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
แนะนำ และประชาสมัพันธ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชี…

แผนกเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Department of Photograpy & Video Technology, Chiangrai Vocational Education

โรงเรียนอินเตอร์เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ตั้งอยู่ที่ 29/3 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.042-515888

อาชีวศึกษา
- 2007-10-29 10:06:05 โพสต์โดย : admin คนดู 36,037 คน

เรื่องแนะนำ