วิทยาลัยอาชีวศึกษา

<!–TOP100–>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 0-55-1712, 0-…

วิทยาลัยการอาชีพสอง
ตั้งอยู่เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5459-1038 โทรสาร…

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพ…

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

วิทยาลัยพิษณุโลก
ตั้งอยู่เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ตั้งอยู่เลขที่ 166/1 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ข้อมูลของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประวัติวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา หลักสูตรการศึ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 154 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 154 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ที่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : (038)277043, 282372…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0-2412-3…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
เลขที่ 868 จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทร 4123411, 4184146

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี คณะวิชาศิลปกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แสดงข้อมูลอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ผลงาน…

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่ 272 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-254310

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่เลขที่ 1076 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์: 0-7535…

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 193 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056)22136…

<!–TOP100–>วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข้อมูลการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3) ตั้งอยู่ เลขที่ ค.2 หมู่ 3ตำบลหอ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : (055)2585…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8570

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เลขที่ 100 ถนนสาย 15 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เลขที่ 181 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4351-1430 โทรสาร….

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 6 ถนนสระแก้ว-ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 03…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ตั้งอยู่ที่ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-512515 โทรสา…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-1789 โทรสาร …

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-246690

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ : (053)713036

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0-3242-5557 โ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ : (042)811284 E-mail : webmast…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตั้งอยู่เลขที่ 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511286

<!–TOP100–>วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีษะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ตั้งอยู่เลขที่ 33 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ (056) 611325 โทรสาร…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดราช…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
แนะนำโครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียดงบประมาณ สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมโครงการของสถาบัน

แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
แนะนำ และประชาสมัพันธ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชี…

แผนกเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Department of Photograpy & Video Technology, Chiangrai Vocational Education

โรงเรียนอินเตอร์เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ตั้งอยู่ที่ 29/3 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.042-515888

- 2007-10-29 10:06:05 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 35,029 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล