วิทยาลัยพลศึกษา

<!–TOP100–>ภาควิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
Department Computer, College of Physical Education Chiangmai

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งอยู่เลขที่ 771 หมู่ที่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ (045)-612645 โ…

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 โทรศัพท์ : (035)613566, 61…

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 โดยม…

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ผลิต พัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา สุขภาพ นันทนาการ และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ : (055)651091-3 โท…

สถาบันการพลศึกษา เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ข้อมูลประวัติ กิจกรรม หลักสูตรการศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 415/61 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-…

อาชีวศึกษา
- 2007-10-29 10:07:11 โพสต์โดย : admin คนดู 25,447 คน

เรื่องแนะนำ