วิทยาลัยพยาบาล

<!–TOP100–>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4322-…

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธาร…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ตั้งอยู่ที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 354 7660 ต่อ 93554

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ตั้งอยู่เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0-247…

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ตั้งอยู่เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2251-3958

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ตั้งอยู่เลขที่ 171/2 หมู่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 69/1 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ (038) 285534 285532

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2245-8672, 0-2247-2566 โท…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 354 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ตั้งอยู่ที่ 99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 032-344954-7 โทรสาร 032-344959

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ : (032)344950-…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 47/99 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2525-313…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ตั้งอยู่เลขที่ 248 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ : 075-211298, 075-226976-7 โ…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยประชาสุขสันต์ ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : (042)51…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ คำขวัญ ผู้บริหา…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075…

<!–TOP100–>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
109/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 66 -1-831-5270, 66-2-517-0094 66-2-517-4270 ex…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ตั้งอยู่เลขที่ 91หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : (036)267547, …

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ตั้งอยู่เลขที่ 95/57 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ตั้งอยู่ที่ 84/21 ถนนคฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรศัพท์ 0-32314603 โทรสาร 0-32314605

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
ตั้งอยู่ที่ ถ.ปากำ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 66-54-226254,218788,218819 โทรสาร 66…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ตั้งอยู่เลขที่ 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ : (074)311890-1 โท…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ตั้งยู่เลขที่ 224 ถนนพลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 224 ถนนพลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : (036)2…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์และข้อมูลของทางวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ 45 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือ…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับองค์กร…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 56/6 ถนนศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ตั้งอยู่เลขที่ 320 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ 88 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41330 โทรศัพท์ (66 42)207886-7 โทรสาร (66…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ งานวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน งานวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รายงานข่าวความ…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-5312-1121

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
ตั้งอยู่เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปีฏก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-219041

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211948

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
ตั้งอยู่เลขที่ 38/40 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 530

<!–TOP100–>วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 203 หมู่ 2 …

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : (039)31118…

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
ตั้งอยู่เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์ผลิตพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขา…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ตั้งอยู่เลขที่ 215/4 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2675-5304-12

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โรงเรียนเมธารักษ์การบริบาล
ตั้งอยู่เลขที่ 1456/1-7 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

- 2007-10-29 10:09:05 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 2,199 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล