วิทยาลัยพยาบาล

<!–TOP100–>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4322-…

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธาร…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ตั้งอยู่ที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 354 7660 ต่อ 93554

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ตั้งอยู่เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0-247…

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ตั้งอยู่เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2251-3958

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ตั้งอยู่เลขที่ 171/2 หมู่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ตั้งอยู่ที่ 69/1 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ (038) 285534 285532

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2245-8672, 0-2247-2566 โท…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 354 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ตั้งอยู่ที่ 99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 032-344954-7 โทรสาร 032-344959

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ : (032)344950-…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 47/99 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2525-313…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ตั้งอยู่เลขที่ 248 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ : 075-211298, 075-226976-7 โ…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยประชาสุขสันต์ ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : (042)51…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ คำขวัญ ผู้บริหา…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075…

<!–TOP100–>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
109/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 66 -1-831-5270, 66-2-517-0094 66-2-517-4270 ex…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ตั้งอยู่เลขที่ 91หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : (036)267547, …

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ตั้งอยู่เลขที่ 95/57 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ตั้งอยู่ที่ 84/21 ถนนคฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรศัพท์ 0-32314603 โทรสาร 0-32314605

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
ตั้งอยู่ที่ ถ.ปากำ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 66-54-226254,218788,218819 โทรสาร 66…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ตั้งอยู่เลขที่ 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ : (074)311890-1 โท…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ตั้งยู่เลขที่ 224 ถนนพลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 224 ถนนพลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : (036)2…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์และข้อมูลของทางวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ 45 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือ…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับองค์กร…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 56/6 ถนนศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ตั้งอยู่เลขที่ 320 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ 88 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41330 โทรศัพท์ (66 42)207886-7 โทรสาร (66…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ งานวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน งานวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รายงานข่าวความ…

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-5312-1121

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
ตั้งอยู่เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปีฏก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-219041

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211948

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
ตั้งอยู่เลขที่ 38/40 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 530

<!–TOP100–>วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 203 หมู่ 2 …

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : (039)31118…

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
ตั้งอยู่เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์ผลิตพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขา…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ตั้งอยู่เลขที่ 215/4 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2675-5304-12

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โรงเรียนเมธารักษ์การบริบาล
ตั้งอยู่เลขที่ 1456/1-7 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อาชีวศึกษา
- 2007-10-29 10:09:05 โพสต์โดย : admin คนดู 2,997 คน

เรื่องแนะนำ