วิทยาลัยการอาชีพ #01

<!–TOP100–>กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
ผลิตบุคลากรด้านช่างทองหลวงและช่างทองโบราณ ผลิตช่างฝีมือด้านงานเครื่องประดับ สำหรับภาคอุตสาหกรรมอั…

วิทยลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนนิกรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-720395 โทรสาร 056-721524 …

วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งอยู่ที่ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4560-5200

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-611792

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 296 หมู่ 2 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ (034) 611-792…

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ตั้งอยู่เลขที่66 หมู่8 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์0-2988-7739

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
ตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนมิตรภาพ (อุดร – ขอนแก่น) ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-286218

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ตั้งอยู่เลขที่ 153 บ้านหนองแล้ง หมู่ 8 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งอยู่ที่ 153 บ้านหนองแล้ง หมู่ 8 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ : 045-637411

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านคำพิมูล ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์ : (043…

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้านคำพิมูล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านคำพิมูล ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ตั้งอยู่ที่ 619 หมู่ 4 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5334-1872 โทรสาร. 0-5334-14…

วิทยาลัยการอาชีพชายแดน
ตั้งอยู่เลขที่ 115/3 หมู่ที่ 7 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 10 ถนนพิมาย-ชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
ตั้งอยู่เลขที่ 271 หมู่ 14 บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ : 04…

วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
ตั้งอยู่เลขที่ 271 หมู่ 14 บ้านโนนสำราญ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130 โทรศัพท์ 0…

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ : 0-5448-0924

<!–TOP100–>วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 10 ถนนอุบลฯ-ตระการฯ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-8199, …

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ตั้งอยู่เลขที่ 405 ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 9 ถนนชายทะเล ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อมูลสำหรับนักศึกษา แนะนำแผนกวิชาต่างๆ และข่าวประกาศ

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 157 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ตั้งอยู่ที่ 155 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-255347 และ 056-2…

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5347

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 6 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นำความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จาก สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยก…

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์-โทรสาร :…

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แผนกช่างไฟฟ้า
ข้อมูลของ แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รายชื่อนักศึกษา ทำเนียบอาจารย์ในแผนกช่…

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 11/11 หมู่ 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 0-5635-0606 โท…

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ : 034-277081

วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 43140

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ตั้งอยู่เลขที่106/1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3485-3817 …

<!–TOP100–>วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053 – 591165

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 โทรศัพท์ 0-4327-2…

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 4 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตั้งอยู่ที่ ถนนตรัง-สตูล ตำบลท่าข้าม อำเภอปะ…

วิทยาลัยการอาชีพปัว
ตั้งอยู่ที่ 237 บ้านขอน หมู่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 โทร. (054) 791-326-7

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ตั้งอยู่เลขที่153 หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 0-3271-1000

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพฝาง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 199 บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน…

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ตั้งอยู่เลขที่ 401 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์ 0-3855-405…

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
เลขที่ 99 หมู่ 40 ต.นาลิก อ. เมือง จ. ชลบุรี

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20240 โทรศัพท์ 0-3820-9763

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ตั้งอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 0-4379-0457 โทรสาร 0-4379-0674

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 6 บ้านนาซอน ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130

วิทยาลัยการอาชีพพล
วิทยาลัยการอาชีพพล สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตำบล โนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
ตั้งอยู่เลขที่ 431 ถนนพิมาย-ชุมพวง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 วิทยาลัยการอาชี…

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
สังกัดสำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา เปิดสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ช่างฝีมือ

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์ : 035-39066…

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 177 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยาลัยการอาชีพลอง
ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 9 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิทยาลัยการอาชีพลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่…

<!–TOP100–>วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 13 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42130

วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
100 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทร.0-5675-3049 โทรสาร. 0-5…

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ 10 บ้านศรีวิชัย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ข้อมูลหน่วยงาน การฝึกอบรม ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ศรีสะเกษ ตำบล ระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 …

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ศรีสะเกษ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ตั้งอยู่ถนนบุรีรัมย์ มหาสารคาม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ตั้งอยู่เลขที่ 784 ถนนอุดมธรรมภักดี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ตั้งอยู่เลขที่ 784 หมู่ 11 ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลบุคลากร แนะนำหลักสูตรการศึกษา ห้องปฏิบัติการ ผลงานนักศึกษา ของ แผนกช่างอิ…

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ 6 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ตั้งอยู่ที่ ต.เปเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 E-mail : kolokscs@hotmail.com

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเปเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ตั้งอยู่ที่ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ตั้งอยู่เลขที่25 หมู่ที่ 2 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-5144

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ตั้งอยู่เลขที่ 1456 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

<!–TOP100–>วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์ : (043)834282
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 10 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ตั้งอยู่เลขที่ 429 ถนนนครสวรรค์-เชียงราย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทรศัพท์ : 054-2…

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์ 045-402-3…

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์ 0…

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมุ่ที่ 5 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาน้อย จังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 10 ตำบลฝายกาวง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 โทรศัพท์ : (054)451582

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 0-5377-4589 โทร…

วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลเซกา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ตั้งอยู่เลขที่ 191 ถนนพิศาล สายเทิง-เชียงคำ หมู่ 15 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 โทร…

วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย
ตั้งอยู่ที่ 132 หมู่ 14 บ้านเด่นสันทราย ต.ทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 5 ตำบลเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่5 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 โทร. 054-763240 โทรสาร.0…

วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 33…

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
ตั้งอยู่หมู่ที่3 ตำบลแม่พระ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5553-2644

วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง แนะนำบุคลากรและอาจารย์ประจำแผนก หลักสูตร…

วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 116 ถนนฤชุพันธุ์ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 0-298…

อาชีวศึกษา
- 2007-10-29 10:10:48 โพสต์โดย : admin คนดู 17,822 คน

เรื่องแนะนำ