ดาว-เดือน แต่ละคณะของ มศว 56

ดาว-เดือน แต่ละคณะของ มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

“ดาว-เดือน” แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กัน ต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละคณะนี้ไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยจริงๆ ซึ่ง “ดาว-เดือน” ของแต่ละเหล่านี้ จะเป็นตัวแทนของคณะ ในเข้าร่วมการประกวด “ดาว-เดือน” มหาวิทยาลัย ที่จะตัดขึ้นช่วงกิจกรรม “งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์” ในวันที่ 4-7 มิถุยายน 2556 เพื่อนๆ มาดูกันดีกว่าว่า “ดาว-เดือน” คณะไหนจะมีแววเป็น “ดาว-เดือน” มหาวิทยาลัย

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ (ตรงกลางเดือนคณะ และมหาวิทยาลัยปี 2555)

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะสังคมศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะศึกษาศาสตร์ (ตรงกลางดาวคณะ และมหาวิทยาลัยปี 2555)

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะพละศึกษา

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะทันตแพทยศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (คณะใหม่)

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะแพทยศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะสหเวชศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะเภสัชศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน คณะพยาบาลศาสตร์

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน มศว 56

ดาว-เดือน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ที่มา : sanook

ดาวเด่นสถาบันดาวเด่น โรงเรียนดาวเด่น มหาวิทยาลัยดารา นักร้อง

ดาวเด่นสถาบัน
- 2013-06-6 4:33:53 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 10,110 คน