รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์และชำระเงิน :วันที่1 พฤศจิกายน 2559 – 20 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2560 เข้ารับการสอบข้อเขียนทดสอบวัดแววครู ทดสอบความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ทั่วไป :วันที่ 30 มกราคม – 2กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ: วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – วันที่ 4 มกราคม 2560 สอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิต: วันที่ 8 มกราคม 2560 ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ: วันที่ 12 มกราคม 2560 เปิดรับสมัคร BEcon: วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รับตรง 60 พร้อมทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รับตรง 60 พร้อมทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับตรง 60 พร้อมทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เปิดรับสมัครวันที่ 7 มกราคม 2560 – 23 เมษายน 2560 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัครวันที่ 9 มกราคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560 จำนวนรับทั้งหมด ปี2560 comingsoon เปรียบจำนวนรับ ปี 2559 ทุนกองทัพบก จำนวนรับ 20 ที่นั่ง ทุนส่วนตัว … Continue reading

รับตรง 60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับตรง 60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับตรง 60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับตรง 60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน 1.รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 2.จำนวนรับทั้งหมด กอ.รมน.ภาค1 (รับเฉพาะ:จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบศิริขันธ์) จำนวนรับ 7 ที่นั่ง กอ.รมน.ภาค2 (รับเฉพาะ:จังหวัดหนองคาย นครพนม บุรีรมย์ มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ) … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์และชำระเงิน :วันที่ 5-21 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 27 มกราคม 2560 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ :วันที่ 26 มกราคม 2560 – 6กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 14 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 24 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 4 เมษายน 2560 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะเทคนิคการแพทย์ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ รับตรง 60 จำนวนรับทั้งหมด comingsoon คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ปวช และปวส หรืออนุปริญญา แผนการเรียนและวุฒิตามที่คณะและสาขาระบุไว้ เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักฐานการสมัคร ติดตามในเว็บไซต์ ค่าสมัครสอบ กรณีสมัครด้วยตัวเอง 200 บาทยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร + ใบสมัคร 100 บาท กรณีสมัครทางอินเตอร์เน็ต 300 บาทยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 2 มกราคม 2560 รับตรง คณะและสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับทั้งหมด 329 ที่นั่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร … Continue reading

รับตรง 60 4 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 4 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 4 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 60 4 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 60 โครงการสานฝันความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์กีฬารุ่นใหม่ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง ค่าสมัครสอบ 400 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ถ้าไม่เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25 เป็นนักกีฬา เส้นทางพิชิตฝัน โครงการพิเศษและโควต้าพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานนะภาษาต่างประเทศ รอบที่1  จำนวนรับ 40 ที่นั่ง ค่าสมัครสอบ 400 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 20 โรงเรียนตามที่คณะและสาขาระบุไว้ … Continue reading

รับตรง 60 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์

รับตรง 60 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์

รับตรง 60 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ รับตรง 60 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวนศาสตร์ จำนวนรับ 140 ที่นั่ง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาศ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการสองปริญญาคู่ขนาน วนศาสตร์+สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวนรับ 30 ที่นั่ง จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในโรงเรียนทั่วประเทศ มีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับทั้งหมด 1,532 ที่นั่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือปวช หรือปวส ตามที่คณะและสาขาระบุไว้ แผนการเรียนตามที่คณะและสาขาระบุไว้ เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เอกสารการสมัคร ไม่ต้องส่ง ไว้ใช้ตอนสอบติดแล้วนะครับ ค่าสมัครสอบ 300 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง ในรับตรงของสถาบันนี้ปีที่แล้ว เปิดรับถึงสามรอบ โดยปี2560นี้เปิดไปแล้ว 2 รอบ … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 25 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 28 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 15หรือ19 มกราคม 2560 วันที่ 15 มกราคม 2560 สัมภาษณ์ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 มกราคม 2560 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :วันที่ 2 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 19 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ยกเว้นภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีปิโตรเลียม สถาปัตยกรรม สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีปิโตรเลียม สถาปัตยกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 12 ธันวาคม 2559 … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับตรง 60 พร้อมทุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับตรง 60 พร้อมทุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับตรง 60 พร้อมทุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 80 ที่นั่ง สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังหรือสำเร็จศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ 6 เทอม เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ … Continue reading

รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน 1.รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ 2.คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม หรือโรงเรียนในเครือข่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพขับเคลื่อยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะและสาขาระบุไว้ 3.เกณฑ์การคัดเลือก GPAX เรียงความ สอบสัมภาษณ์ 4.หลักฐานการสมัคร ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ใบระเบียบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด เอกสารแบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม แบบรายงาน ก เขียนเรียงความ ให้ส่งมาในวันสอบสัมภาษณ์ … Continue reading


Page 1 of 3912345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล