รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ

รับตรง 60

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ

รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน

 • สมัครทางไปรษณีย์และชำระเงิน :วันที่1 พฤศจิกายน 2559 – 20 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2560
 • เข้ารับการสอบข้อเขียนทดสอบวัดแววครู ทดสอบความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ทั่วไป :วันที่ 30 มกราคม – 2กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
 • สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

รับตรง 60 คุณสมบัติของแต่ละคณะและสาขา
รับตรง 60 รับตรง 60 รับตรง 60 รับตรง 60

วิทยาลัยการฝึกหัดครู
รับตรง 60 รับตรง 60

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับตรง 60 รับตรง 60

วิทยาการจัดการ
รับตรง 60

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับตรง 60 รับตรง 60 รับตรง 60

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รับตรง 60

เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง

 • รับตรงนี้ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นและรับตรงสถาบันอื่นนะครับ
 • สถาบันนี้บอกเลยว่าเก่าแก่มาก เริ่มตั้งแต่ปี2425 ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อระวังของการสมัคร

 1. วันเวลาที่สมัคร
 2. แผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยของคณะและสาขาที่น้องจะสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 • อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ
 • กรอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน คลิกที่นี้
  *กรณีน้องกรอบข้อมูลผิด พี่นัทไม่มีข้อมูลนะครับว่าแก้ไขอย่างไร แต่ลองเข้าระบบลงชื่อก่อนว่าแก้ไขได้ไหม ถ้าไม่ได้ติดต่อมหาวิทยาลัย
 • ทำตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

ประวัติ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันการผลิตครูแห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้รับการสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตำบลสวนมะลิ ถนนบำรุงเมือง สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ มีบทบาทหน้าที่ผลิตครู เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบราชการแบบใหม่ มีมิสเตอร์กรีนด์รอด ชาวอังกฤษ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีแรกมีนักเรียน 3 คน คือ นายนกยูง วิเศษกุล (พระยาสุรินทราชา) นายบุญรอด เศรษฐบุตร (พระยาภิรมย์ภักดี) และนายสุ่ม
 • .ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนจบ ม. 6 และประกาศนียบัตรครูมูล ส่วนครูมัธยมนั้นส่งไปสมทบกับโรงเรียนมัธยมเบื้องปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนมัธยม วัดปทุมคงคา
 • พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร”
 • พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร” ผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี
 • พ.ศ. 2499 ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษมมาเปิดสอน ณ เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลัง วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499
 • ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” เพื่อปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็นไท และเปิดสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการรับสมัคร คลิกอ่านที่นี้
ปฏิทินการรับสมัคร คลิกอ่านที่นี้
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คลิกที่นี้
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คลิกที่นี้

ที่มา : eduzones  ประวัติ

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ศึกษาต่อ
- 2016-12-9 10:01:31 โพสต์โดย : admin คนดู 4,718 คน