รับตรง 60 พร้อมทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รับตรง 60 พร้อมทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รับตรง 60

รับตรง 60 พร้อมทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  เปิดรับสมัครวันที่ 7 มกราคม 2560 – 23 เมษายน 2560
 • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  เปิดรับสมัครวันที่ 9 มกราคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560

จำนวนรับทั้งหมด

 • ปี2560 comingsoon
 • เปรียบจำนวนรับ ปี 2559 ทุนกองทัพบก จำนวนรับ 20 ที่นั่ง ทุนส่วนตัว 65 ที่นั่ง
 • ปี 2558 ทุนกองทัพบก จำนวนรับ 20 ที่นั่ง ทุนส่วนตัว 65 ที่นั่ง

รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังหรือสำเร็จศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบรูณ์และไม่เกิน 25 ปี เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • อายุไม่เกิน 35 ปี เฉพาะผู้ช่วยพยาบาล
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซ็นติเมตร

เกณฑ์การคัดเลือก

 • GAT-PAT รอบคะแนนที่ดีที่สุด
 • รายละเอียดอื่น comingsoon

เอกสารการสมัคร

 • comingsoon

เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง
ทุนการศึกษา

 • เฉพาะทุนกองทัพบก ค่าเทอมไม่ต้องเสีย ค่าหอไม่ต้องจ่าย
  จำนวนทุน comingsoon
 • ไม่มีการสอบว่ายน้ำนะครับ
 • รับทั้งผู้ชายและผู้หญิง
 • กรณีน้องที่สอบผุ้ช่วยพยาบาลแล้วเรียนที่นั่นได้อันดับ 1 จะมีทุนสอบเข้าพยาบาลต่อได้เลย

ประวัติ

 • พ.ศ.๒๕๐๗ –๒๕๑๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก หลักสูตร ๔ ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือมัธยม ๖ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๕๔๘ นาย จากรุ่นที่ ๑ – ๑๐ บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยรักษาพยาบาลกองทัพบก ยศจ่าสิบตรีหญิง
 • พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๓ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก (เทียบเท่าอนุปริญญา) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี ๖ เดือน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ (เทียบเท่าอนุปริญญา) มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๓๙๑ นาย จากรุ่นที่ ๑๑ – ๑๗ บรรจุรับราชการในหน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีหญิง
 • พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๔๒ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ได้รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ ๒๘ – ๓๓ จำนวน ๔๔๙ นาย บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีหญิง และหลักสูตรนี้ยังใช้กับนักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ ๓๔ และ ๓๕
 • พ.ศ.๒๕๔๓ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ๑ ๑/๒ ปี โดยรับพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยและหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย (เทียบเท่าอนุปริญญา) จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หรือวิทยาลัยในสังกัดของกระทรวงกลาโหมเป็นโครงการระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗) รับนักศึกษา รุ่นแรกจำนวน ๕๐ นาย และรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในรุ่นที่ ๒ และ ๓ เป็นจำนวน ๖๐ นาย จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ –อาทิตย์ มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๖๒ นาย
 • พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี เปิดสอนให้กับนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ ๔๙ – ๕๑ จำนวนรุ่นละ ๘๐ นาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : eduzones   ประวัติ

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ศึกษาต่อ
- 2016-12-8 9:15:14 โพสต์โดย : admin คนดู 3,499 คน