รับตรง60 นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 2560

รับตรง60 นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 2560

edu1-3517

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560

 
กําหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/กศน.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 ภาคเรียน)
 • มีอายุตั้งแต่ 17 ถึง 25 ปีบริบูรณ์
 • เพศชาย ต้องพ้นจาการรับราชการทหารประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
 • เพศหญิง ต้องเป็นโสด

จำนวนที่รับ

 • ชาย 122 คน
 • หญิง 80 คน
 • (รวม 202 คน)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ที่มา enttrong

ข่าวการศึกษา, รับตรง 60 , สอบครูผู้ช่วย , gat pat 60 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ศึกษาต่อ
- 2017-05-3 11:54:33 โพสต์โดย : fonnie คนดู 2,627 คน