รับตรง 60 หลังแอด คณะ ICT ม.มหิดล

รับตรง 60 หลังแอด คณะ ICT ม.มหิดล

รับตรง 60 หลังแอด คณะ ICT 

 

กำหนดการรับสมัคร

 

 

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

 

เกณฑ์คัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

 

ค่าสมัคร

สำหรับช่องทางการชำระเงินมี 2 วิธี

1. ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัคร On-line

2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท

** ค่าสมัคร 600 บาท ทั้งนี้ คณะ ฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

สมัคร On-line ไดที่ : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อได้ที่ ictadmission@mahidol.ac.th

รับข่าวสารจากทางคณะ ICT หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ Faculty of ICT on Facebook

 

รายละเอียดการสมัคร

เว็บไซต์  คลิก

 

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ศึกษาต่อ
- 2017-07-13 1:23:35 โพสต์โดย : admin คนดู 886 คน