รับตรง 60 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบ 4 จำนวน 260 คน

รับตรง 60 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบ 4 จำนวน 260 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 4
สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2560

ระเบียบการ:  คลิก

เว็บไซต์หลัก: คลิก

 

ที่มา : unigang

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ศึกษาต่อ
- 2017-07-20 12:37:16 โพสต์โดย : admin คนดู 1,218 คน