รับตรง 61 TCAS61 เกษตรศาสตร์ รับตรง เกษตรศาสตร์ 2561

รับตรง TCAS61 เกษตรศาสตร์ รับตรง 61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ รับตรง ม.เกษตร รายละเอียดผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

รับตรง 61

รับตรง TCAS61

มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์

 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

1. ช้างเผือก วิทยาเขต บางเขน รับสมัคร 10 – 30 ต.ค. 60
2. นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ทุกวิทยาเขต รับสมัคร 10 – 30 ต.ค. 60
3. เรียนล่วงหน้า ทุกวิทยาเขต รับสมัคร 24 -31 ต.ค. 60
4. ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1 – 31 ต.ค.60
5. ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1 – 31 ต.ค.60
6. สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรเรียน (วมว.) วิทยาเขตกำแพงแสนรับสมัคร 1 – 31 ต.ค.60
7. ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 1 – 31 ต.ค.60
8. ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 1 – 31 ต.ค.60
9. โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 1 – 31 ต.ค. 60
10. ขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตสกลนคร รับสมัคร 1 ต.ค. – 17 พ.ย. 60

รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

1. หลักสูตรนานาชาติ / ภาคภาษาอังกฤษ วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร 22 ธ.ค. – 12 ม.ค. 61
2. ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 23 ธ.คง – 30 ม.ค. 61
3. ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU C0nnect) วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 23 ธ.ค. – 30 ม.ค. 61
4. สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 23 ธ.ค. – 30 ม.ค. 61
5. ขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตสกลนคร รับสมัคร 22 ธ.ค. – 28 ก.พ. 61

 

รอบที่ 2 การรับระบบโควตา รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 2561

1. รับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ทุกวิทยาเขต รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 61
2. เมล็ดพันธุ์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 61
3. เพชรนนทรี วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 61
4. ลูกพระพิรุณ วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 61
5. เด็กไทยสู่สากล วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 61
6. โควตาพิเศษ 30 จังหวัด วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 61
7. โควตานักกีฬาดีเด่นฯ วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 61
8. โควตาศิลปวัฒนธรรมฯ วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร 15 – 30 ม.ค. 61
9. รับตรงเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5,8,9,10 วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61
10. นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% แรกของโรงเรียน วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61
11. โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61
12. นักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61
13. โควตานักกีฬาดีเด่นฯ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61
14. รับตรงภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเชื่อมโยง วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 20 ธ.ค. – 2 เม.ย. 61
15. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย วิทยาเขตสกลนคร รับสมัคร 1 ธ.ค. – 31 มี.ค. 61

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับสมัคร 9 – 13 พ.ค. 2561

รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions รับสมัคร 6 – 10 มิ.ย. 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ –

 

 

ปฏิทินโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 [Download

รายละเอียดเพิ่มเติม รับตรง เกษตรศาสตร์ 61 >> http://admission.ku.ac.th/

————————————————

รับตรง ม.เกษตร 61 

 

ช่วงเวลารับสมัคร :  1 ตุลาคม 60 – 28 กุมภาพันธ์ 61

 

เงื่อนไขคะแนน :

– สัมภาษณ์
– ผลงาน

ที่มา : eduzones

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ

TCAS 61, ศึกษาต่อ
- 2017-11-23 1:30:43 โพสต์โดย : fonnie คนดู 585 คน