รับตรงม.บุรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน

ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ( 4 ปี )

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://se.informatics.buu.ac.th/ image

Tags : , , , ,
ศึกษาต่อ
- 2010-11-22 11:13:50 โพสต์โดย : admin คนดู 2,680 คน