รับตรงธรรมศาสตร์ 2556 ระเบียบการการสมัคร รับตรงธรรมศาสตร์56

รับตรงธรรมศาสตร์ 2556 ระเบียบการการสมัคร รับตรงธรรมศาสตร์56

ดาวน์โหลดรายละเอียดรับตรงธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ที่นี่ >> คลิ๊ก <<

โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มรับสมัคร 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555

การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของ สทศ.

1. GAT PAT

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( PAT1, PAT3)
-คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT, PAT1, PAT2)
-คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT, PAT2)

2. วิชาสามัญ 7 วิชา การคัดเลือกโดยการจัดสอบเองและGAT PAT (ที่ www.niets.or.th
-คณะสหเวชศาสตร์

(ใช้ 6 วิชา ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาที่ไม่ใช้ และ ใช้ GAT, PAT2 ประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก )

การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง-และใช้ GAT-PAT

คณะนิติศาสตร์ (GAT)

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ *สาขาวิชาการละคอน (GAT) *สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (GAT, PAT6)

การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง

-คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

-คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การคัดเลือกโดยใช้ คะแนน Smart – I สมัครที่(ที่ www.smart.bus.tu.ac.th)

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

รับตรงธรรมศาสตร์ 56

รับตรงธรรมศาสตร์ 56

 

  •  คณะ สาขาและจำนวนที่รับ  

รับตรงธรรมศาสตร์ 2556

รับตรงธรรมศาสตร์ 2556

รับตรงธรรมศาสตร์ 2556

  • องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก รับตรงธรรมศาสตร์56
พิจารณาคัดเลือก รับตรงธรรมศาสตร์56

พิจารณาคัดเลือก รับตรงธรรมศาสตร์56

 

  • เงื่อนไขการสมัคร รับตรงธรรมศาสตร์56

รับตรงธรรมศาสตร์56

รับตรงธรรมศาสตร์56

  •  การรับสมัคร
รับตรง 56
  • ค่าสมัคร

    ค่าสมัคร รับตรงธรรมศาสตร์ 56

คณะไหนฮิต!! เมื่อปีที่แล้ว 

รับตรง 56

ดาวน์โหลดรายละเอียดรับตรงธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ที่นี่ >> คลิ๊ก <<

>> ระเบียบการรับสมัคร

>> ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ : www.facebook.com/Admissions.TU

>> เว็บไซต์การรับสมัค

ขอบคุณข้อมูลจาก http://blog.eduzones.com

ศึกษาต่อ
- 2012-09-11 11:04:29 โพสต์โดย : admin คนดู 13,958 คน