รับตรง ภาคพิเศษ ม.มหาสารคาม 2556

รับตรง ภาคพิเศษ ม.มหาสารคาม 2556

รับตรง 56

คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษา หรือ เที่ยบเท่า

 

เกณฑ์การคัดเลือก GPAX 10% GPA รายวิชา 20% และ GAT-PAT 70% โดยสามารถใช้คะแนน GAT-PAT ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี

 

คณะดังที่เปิดรับสมัคร เช่น เภสัชศาสตร์ สาธารณสุข เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ วิศวะ สถาปัตย์ บัญชี มนุษยศาสตร์

 

เปิดรับสมัคร 15 ธันวคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556

 

รายละเอียด http://www.acad.msu.ac.th/2012/fileUpload/2012-11-09091143.pdf

 

 

ที่มา : EDUZONES

ศึกษาต่อ
- 2012-11-14 2:26:42 โพสต์โดย : admin คนดู 10,771 คน