เตรียมพร้อม รับตรง 57 โควตา ม.ขอนแก่น กับ Pre โควตา มข.

รับตรง57 โควตา มข.

ศูนย์วิชาการ RAC จัดโครงการ “Pre โควตา มข.” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว เพื่อให้น้องๆชั้น ม.4-6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ฝึกทำข้อสอบโควตา มข.ก่อนลงสนามสอบจริงที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งน้องที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ทราบความสามารถของตนเองและกลับไปเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการเก็งข้อสอบ เราได้ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำสถิติการออกข้อสอบ 10 ปีย้อนหลังมาประมวลผลจนได้ข้อสอบที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด

การสอบโครงการ Pre โควตา น้องๆสามารถเลือกคณะได้เหมือนการสอบโควตาจริงๆ และมีการประกาศผลการสอบเหมือนจริง สามารถสอบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นที่เดียวที่ให้น้องๆได้ลองทำข้อสอบชุดเก็งโควตา มข.ปี 57 นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม KKU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %

รับตรง57 โควตา มข.

รับตรง57 โควตา มข.

 

รายละเอียดโครงการ

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ใน เขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทดลองทำข้อสอบชุดเก็งโควตามข. เพื่อให้นักเรียน ได้ทราบความสามารถของตัวเองและเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยมีการวัดผลการสอบโดยการ จัดอันดับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เช่นเดียวกับกับสอบจริง ด้วยประสบการณ์กว่า 26 ปีในการเก็งข้อสอบ ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำสถิติการออกข้อสอบ 10 ปีย้อนหลังมาประมวลผลจนได้ข้อสอบ ที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำผลคะแนนที่ได้จากการสอบ Pre โควตา มข. เข้ารับการประเมินโอกาสการสอบติดเพิ่มเติม จากศูนย์วิชาการ RAC ด้วยโปรแกรม ประเมิน โอกาสการสอบติดโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Forecast) ที่มีความแม่นยำสูงถึง 90 %

 • เลือกคณะและประกาศผลสอบติดเหมือนจริง
 • ทำข้อสอบออนไลน์ ชุดเก็งโควตา มข. ปี57 ได้ตลอด 24ชั่วโมง
 • แม่นความรู้ก่อนไปสอบจริง ด้วยคลังข้อสอบโควตาย้อนหลังกว่า 10ปี
 • พร้อมประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม KKU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

รับตรง57 โควตา มข.

หมายเหตุ: (นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในวิชาเลือกสอบดังกล่าวนั้น จะพิจารณาตามคณะ/สาขาวิชา ที่เลือก ใน 2 อันดับ)

โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีรายชื่อวิชาสอบที่แตกต่างกัน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่เลือก นักเรียนแต่ละคนจะต้องสอบรายวิชาที่กำหนด ตามการเลือกคณะ/สาขาที่กำหนด เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ รวมเป็น 7 วิชา

 

ค่าใช้จ่ายในการสอบ

สมัครสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

รับตรง57 โควตา มข.

 

ระเบียบการสอบของนักเรียน

 • นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันนี้ –30 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.rac.ac.th/prequotakku/2013
 • นักเรียนแต่ละคนจะต้องสอบรายวิชาที่กำหนด ตามการเลือกคณะ/สาขา
 • นักเรียนต้องเข้าสอบวันที่กำหนดให้สอบเท่านั้น โดยสามารถทำข้อสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • นักเรียนสามารถเข้าสอบแต่ละวิชา ได้ในวันเวลาต่างๆกันตามที่นักเรียนสะดวก ไม่จำเป็นต้องสอบวิชาทั้งหมดในวันเดียวกัน
 • นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว แต่เวลายังไม่ครบ 2ชั่วโมง นักเรียนสามารถเข้าห้องสอบ เพื่อแก้ไขคำตอบได้เรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมด
 • นักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเวลาได้ เมื่อต้องการหยุดเวลา
 • ประกาศผลสอบ จะประกาศทางเว็บไซต์ http://rac.ac.th/prequotakku/2013

 

ชื่อคณะ/รหัสวิชา : ชื่อคณะ-รหัสวิชา Pre โควตา มข.

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ค่ะ

รับตรง57 โควตา มข.

รับตรง57 โควตา มข.

 

การสั่งซื้อชุดเก็งข้อสอบ โควตา มข.57

รับตรง57 โควตา มข.

ชุดเก็งข้อสอบโควตา มข.ปี 57 นี้จะเป็นหนังสือที่ให้น้องๆ รู้แนวข้อสอบโควตา มข.ปี 57 และรู้หลักการทำข้อสอบจากเฉลยที่ถูกวิธีค่ะ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง มีให้เลือกดังนี้

 • ชุดที่ 1 ซื้อหนังสือชุดเก็งข้อสอบโควตา มข ปี 57 ราคา 200 บาท
 • ชุดที่ 2 ซื้อเฉลยข้อสอบจริงโควตา มข.ปี 56 ราคา 150 บาท
 • ชุดที่ 3 ชุดเก็งข้อสอบโควตา มข.ปี 57 + เฉลยข้อสอบจริงโควตา มข.ปี 56 ราคาพิเศษ 320 บาท

น้องๆที่สมัครโครงการผ่านเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ค่ะ (คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อหนังสือ)

หมายเหตุ น้องที่สั่งซื้อหนังสือ ขอให้ชำระเงินมาภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 

การชำระเงินค่าหนังสือ

นักเรียนสามารถชำระผ่านทางธนาคาร และตู้เอทีเอ็ม มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 โอนอย่างง่าย (ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน)
ใช้ใบนำฝากพิเศษชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
รายละเอียด : วิธีนี้ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน และรวดเร็วที่สุด ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินจากหน้าเว็บ และนำใบนำฝากพิเศษนี้ไปแจ้งชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์รับฝากเงินธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยยื่นใบนำฝากพร้อมกับเงินสด
กรณีใช้ “ใบนำฝากพิเศษ” นี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งการชำระเงินที่หน้าเว็บอีก ระบบจะทำการเช็คอัตโนมัติ ภายใน 3 วัน

พิมพ์ใบนำฝากพิเศษ คลิ๊กที่นี่

ช่องทางที่ 2 โอนได้ทุกธนาคาร(ต้องแจ้งการชำระเงิน)

โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM เลือกโอนเงินมาที่บัญชีดังต่อไปนี้
ธนาคารกสิกรไทย ประเภท บัญชีกระแสรายวัน สาขาช้างเผือก
ชื่อบัญชี บริษัท รัชดาแอสโซซิเอท จำกัด เลขที่บัญชี 279-1040-79-8

โปรดเก็บใบสลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและให้แจ้งการชำระเงินมาทางหน้าเว็บ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 56

 

การแจ้งการชำระเงิน (สำหรับน้องที่เลือกช่องทางการโอนเงินที่ 2)

 1. แฟกซ์ ส่งใบสลิปการชำระเงิน มาที่เบอร์แฟกซ์ 053-892056 กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ของผู้โอนให้ชัดเจน ด้วยนะคะ หากผู้โอนคือผู้ปกครองกรุณาเขียนชื่อน้องผู้สมัครลงไปเพิ่มด้วยค่ะ
 2. แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ที่เมนู แจ้งการชำระเงิน: แจ้งรายละเอียดของวัน-เวลา โอน พร้อมกับแนบไฟล์สลิปการโอนเงินผ่านหน้าเว็บโครงการ คลิกที่นี่ค่ะ

น้องๆสามารถเลือกใช้วิธีการแจ้งการชำระเงินค่าหนังสือวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูล ที่ซ้ำซ้อน

 

การรับหนังสือ

 • นักเรียนจะได้รับหนังสือตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทางไปรษณีย์ที่บ้าน 
 • สำหรับน้องที่ทำการชำระเงินค่าหนังสือเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บได้เลยค่ะ คลิกที่นี่ค่ะ
ศึกษาต่อ
- 2013-06-18 5:31:57 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 19,201 คน