เตรียมพร้อม รับตรง 57 โควตา ม.เชียงใหม่ กับ Pre โควตา มช.

รับตรง57 โควตา มช.

ศูนย์วิชาการ RAC จัดโครงการ “Pre โควตา มช.” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว เพื่อให้น้องๆชั้น ม.4-6 ในภาคเหนือได้ฝึกทำข้อสอบโควตา มช.ก่อนลงสนามสอบจริงที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งน้องที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ทราบความสามารถของตนเองและกลับไปเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการเก็งข้อสอบ เราได้ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำสถิติการออกข้อสอบ 10 ปีย้อนหลังมาประมวลผลจนได้ข้อสอบที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด

การสอบโครงการ Pre โควตา น้องๆสามารถเลือกคณะได้เหมือนการสอบโควตาจริงๆ และมีการประกาศผลการสอบเหมือนจริง สามารถสอบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นที่เดียวที่ให้น้องๆได้ลองทำข้อสอบชุดเก็งโควตา มช.ปี 57 นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม CMU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %

รับตรง57 โควตา มช.

รับตรง57 โควตา มช.

 

รายละเอียดโครงการ

“โครงการ Pre โควตา มช.” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ทดลองทำข้อสอบชุดเก็งโควตามช. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ ความสามารถของตัวเองและเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยมีการวัดผลการสอบโดยการจัดอันดับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เช่นเดียวกับกับสอบจริง ด้วยประสบการณ์กว่า 26 ปีในการเก็งข้อสอบ ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำสถิติการออกข้อสอบ 10 ปีย้อนหลังมาประมวลผลจนได้ข้อสอบที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำผลคะแนนที่ได้จากการสอบ Pre โควตา มช. เข้ารับการประเมินโอกาสการสอบติดเพิ่มเติม จากศูนย์วิชาการ RAC ด้วยโปรแกรมประเมินโอกาสการสอบติดโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Forecast) ที่มีความแม่นยำสูงถึง 90 %

 • เลือกคณะและประกาศผลสอบติดเหมือนจริง
 • ทำข้อสอบออนไลน์ ชุดเก็งโควตา มช. ปี57 ได้ตลอด 24ชั่วโมง
 • แม่นความรู้ก่อนไปสอบจริง ด้วยคลังข้อสอบโควตาย้อนหลังกว่า 10ปี
 • พร้อมประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม CMU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

รับตรง57 โควตา มช.
หมายเหตุ: (นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในวิชาเลือกสอบดังกล่าวนั้น จะพิจารณาตามคณะ/สาขาวิชา ที่เลือก ใน 2 อันดับ)

โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีรายชื่อวิชาสอบที่แตกต่างกัน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่เลือก ใน 2 อันดับ นักเรียนแต่ละคนจะต้องสอบรายวิชาที่กำหนด ตามการเลือกคณะ/สาขาทั้ง 2 อันดับ โดยเลือกสายวิทยาศาสตร์หรือ สายศิลปศาสตร์ สายหนึ่งสายใดเท่านั้น จะเลือก 2 สายปนกันไม่ได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้ คือภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์1 และ วิชาเลือกสอบ อีก 1 วิชาคือความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมเป็น 6 วิชา

 

ค่าใช้จ่ายในการสอบ

สมัครสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ระเบียบการสอบของนักเรียน

 • นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันนี้ –31 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://rac.ac.th/prequotacmu/2013
 • นักเรียนแต่ละคนจะต้องสอบรายวิชาที่กำหนด ตามการเลือกคณะ/สาขา ทั้ง 2 อันดับ โดยเลือกสายวิทยาศาสตร์หรือ สายศิลปศาสตร์ สายหนึ่งสายใดเท่านั้นจะเลือก 2 สายปนกันไม่ได้
 • นักเรียนต้องเข้าสอบวันที่กำหนดให้สอบเท่านั้น โดยสามารถทำข้อสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • นักเรียนสามารถเข้าสอบแต่ละวิชา ได้ในวันเวลาต่างๆกันตามที่นักเรียนสะดวก ไม่จำเป็นต้องสอบวิชาทั้งหมดในวันเดียวกัน
 • นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว แต่เวลายังไม่ครบ 2ชั่วโมง นักเรียนสามารถเข้าห้องสอบ เพื่อแก้ไขคำตอบได้เรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมด
 • นักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเวลาได้ เมื่อต้องการหยุดเวลา
 • ประกาศผลสอบ จะประกาศทางเว็บไซต์ http://rac.ac.th/prequotacmu/2013
 • นักเรียนสามารถเข้ามารับการประเมินโอกาสการสอบผ่านโควตา ด้วย โปรแกรม CMU Forecast ที่ศูนย์วิชาการ RAC ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

 

ชื่อคณะ/รหัสวิชา : ชื่อคณะ-รหัสวิชา Pre โควตา มช.

 

ตารางการสอบ Pre โควตา มช.

รับตรง57 โควตา มช.

หมายเหตุ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนสอบรายบุคคลได้ที่ศูนย์วิชาการ RAC พร้อมรับการประเมินโอกาสการสอบติดโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม CMU Forecast ซึ่งเป็นโปรแกรมประเมินโอกาสสอบผ่านโควตา มีความแม่นยำสูงถึง 90 % และรับคำแนะนำจากศูนย์วิชาการ RAC

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ค่ะ

 

รับตรง57 โควตา มช.

รับตรง57 โควตา มช.

 

การสั่งซื้อหนังสือชุดเก็งข้อสอบโควตา มช.พร้อมเฉลยปี 57

รับตรง57 โควตา มช.

ชุดเก็งข้อสอบโควตา มช.พร้อมเฉลยปี 57 นี้จะเป็นหนังสือที่จะให้น้องๆ รู้แนวข้อสอบโควตา มช. และรู้หลักการทำจากเฉลยที่ถูกวิธีค่ะ ซึ่งข้อสอบนี้จะผ่านการวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังการออกข้อสอบ โควตามช. เหมาะสำหรับใช้ทบทวนและเตรียม ความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

 • ชุดที่ 1 ซื้อหนังสือชุดเก็งข้อสอบโควตา มช ปี 57 ราคา 200 บาท
 • ชุดที่ 2 ซื้อเฉลยข้อสอบจริงโควตา มช.ปี 56 ราคา 150 บาท
 • ชุดที่ 3 ชุดเก็งข้อสอบโควตา มช.ปี 57 + เฉลยข้อสอบจริงโควตา มช.ปี 56 ราคาพิเศษ 320 บาท

น้องๆที่สมัครโครงการผ่านเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อหนังสือข้อสอบพร้อมเฉลยออนไลน์ ได้ที่นี่ค่ะ (คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อหนังสือ)

หมายเหตุ น้องที่สั่งซื้อหนังสือขอให้ชำระเงินมาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 น้องจะได้รับหนังสือตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

การชำระเงินค่าหนังสือนั้น นักเรียนสามารถชำระผ่านทางธนาคาร และตู้เอทีเอ็ม มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 โอนอย่างง่าย (ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน)
ใช้ใบนำฝากพิเศษชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
รายละเอียด : วิธีนี้ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน และรวดเร็วที่สุด ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินจากหน้าเว็บและนำใบนำฝากพิเศษนี้ไปแจ้งชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์รับฝากเงินธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยยื่นใบนำฝากพร้อมกับเงินสด กรณีใช้ “ใบนำฝากพิเศษ” นี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งการชำระเงินที่หน้าเว็บอีก ระบบจะทำการเช็คอัตโนมัติ ภายใน 3 วัน พิมพ์ใบนำฝากพิเศษ คลิ๊กที่นี่

ช่องทางที่ 2 โอนได้ทุกธนาคาร (ต้องแจ้งการชำระเงิน)
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM เลือกโอนเงินมาที่บัญชีดังต่อไปนี้
ธนาคารกสิกรไทย ประเภท บัญชีกระแสรายวัน สาขาช้างเผือก
ชื่อบัญชี บริษัท รัชดาแอสโซซิเอท จำกัด เลขที่บัญชี 279-1040-79-8
โปรดเก็บใบสลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและให้แจ้งการชำระเงินมาทางหน้าเว็บ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 56

 

การแจ้งการชำระเงิน (สำหรับน้องที่เลือกช่องทางการโอนเงินที่ 2)

 1. แฟกซ์ ส่งใบสลิปการชำระเงิน มาที่เบอร์แฟกซ์ 053-892056 กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ของผู้โอนให้ชัดเจนด้วยนะคะ หากผู้โอนคือผู้ปกครองกรุณาเขียนชื่อน้องผู้สมัครลงไปเพิ่มด้วยค่ะ
 2. แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ที่เมนู แจ้งการชำระเงิน: แจ้งรายละเอียดของวัน-เวลา โอน พร้อมกับแนบไฟล์สลิปการโอนเงินผ่านหน้าเว็บโครงการ คลิกที่นี่ค่ะ

น้องๆสามารถเลือกใช้วิธีการแจ้งการชำระเงินค่าหนังสือวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

 

การรับหนังสือ

 • นักเรียนจะได้รับหนังสือ(สำหรับการสั่งรอบแรก)ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทางไปรษณีย์ที่บ้าน
 • สำหรับน้องที่ทำการชำระเงินค่าหนังสือเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บได้เลยค่ะ คลิกที่นี่ค่ะ
ศึกษาต่อ
- 2013-06-18 6:10:39 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 23,233 คน