เตรียมพร้อม รับตรง 57 โควตา ม.เชียงใหม่ กับ Pre โควตา มช.

รับตรง57 โควตา มช.

ศูนย์วิชาการ RAC จัดโครงการ “Pre โควตา มช.” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว เพื่อให้น้องๆชั้น ม.4-6 ในภาคเหนือได้ฝึกทำข้อสอบโควตา มช.ก่อนลงสนามสอบจริงที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งน้องที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ทราบความสามารถของตนเองและกลับไปเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการเก็งข้อสอบ เราได้ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำสถิติการออกข้อสอบ 10 ปีย้อนหลังมาประมวลผลจนได้ข้อสอบที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด

การสอบโครงการ Pre โควตา น้องๆสามารถเลือกคณะได้เหมือนการสอบโควตาจริงๆ และมีการประกาศผลการสอบเหมือนจริง สามารถสอบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นที่เดียวที่ให้น้องๆได้ลองทำข้อสอบชุดเก็งโควตา มช.ปี 57 นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม CMU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %

รับตรง57 โควตา มช.

รับตรง57 โควตา มช.

 

รายละเอียดโครงการ

“โครงการ Pre โควตา มช.” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ทดลองทำข้อสอบชุดเก็งโควตามช. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ ความสามารถของตัวเองและเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยมีการวัดผลการสอบโดยการจัดอันดับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เช่นเดียวกับกับสอบจริง ด้วยประสบการณ์กว่า 26 ปีในการเก็งข้อสอบ ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำสถิติการออกข้อสอบ 10 ปีย้อนหลังมาประมวลผลจนได้ข้อสอบที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำผลคะแนนที่ได้จากการสอบ Pre โควตา มช. เข้ารับการประเมินโอกาสการสอบติดเพิ่มเติม จากศูนย์วิชาการ RAC ด้วยโปรแกรมประเมินโอกาสการสอบติดโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Forecast) ที่มีความแม่นยำสูงถึง 90 %

 • เลือกคณะและประกาศผลสอบติดเหมือนจริง
 • ทำข้อสอบออนไลน์ ชุดเก็งโควตา มช. ปี57 ได้ตลอด 24ชั่วโมง
 • แม่นความรู้ก่อนไปสอบจริง ด้วยคลังข้อสอบโควตาย้อนหลังกว่า 10ปี
 • พร้อมประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม CMU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

รับตรง57 โควตา มช.
หมายเหตุ: (นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในวิชาเลือกสอบดังกล่าวนั้น จะพิจารณาตามคณะ/สาขาวิชา ที่เลือก ใน 2 อันดับ)

โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีรายชื่อวิชาสอบที่แตกต่างกัน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่เลือก ใน 2 อันดับ นักเรียนแต่ละคนจะต้องสอบรายวิชาที่กำหนด ตามการเลือกคณะ/สาขาทั้ง 2 อันดับ โดยเลือกสายวิทยาศาสตร์หรือ สายศิลปศาสตร์ สายหนึ่งสายใดเท่านั้น จะเลือก 2 สายปนกันไม่ได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้ คือภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์1 และ วิชาเลือกสอบ อีก 1 วิชาคือความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมเป็น 6 วิชา

 

ค่าใช้จ่ายในการสอบ

สมัครสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ระเบียบการสอบของนักเรียน

 • นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันนี้ –31 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://rac.ac.th/prequotacmu/2013
 • นักเรียนแต่ละคนจะต้องสอบรายวิชาที่กำหนด ตามการเลือกคณะ/สาขา ทั้ง 2 อันดับ โดยเลือกสายวิทยาศาสตร์หรือ สายศิลปศาสตร์ สายหนึ่งสายใดเท่านั้นจะเลือก 2 สายปนกันไม่ได้
 • นักเรียนต้องเข้าสอบวันที่กำหนดให้สอบเท่านั้น โดยสามารถทำข้อสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • นักเรียนสามารถเข้าสอบแต่ละวิชา ได้ในวันเวลาต่างๆกันตามที่นักเรียนสะดวก ไม่จำเป็นต้องสอบวิชาทั้งหมดในวันเดียวกัน
 • นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว แต่เวลายังไม่ครบ 2ชั่วโมง นักเรียนสามารถเข้าห้องสอบ เพื่อแก้ไขคำตอบได้เรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมด
 • นักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเวลาได้ เมื่อต้องการหยุดเวลา
 • ประกาศผลสอบ จะประกาศทางเว็บไซต์ http://rac.ac.th/prequotacmu/2013
 • นักเรียนสามารถเข้ามารับการประเมินโอกาสการสอบผ่านโควตา ด้วย โปรแกรม CMU Forecast ที่ศูนย์วิชาการ RAC ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

 

ชื่อคณะ/รหัสวิชา : ชื่อคณะ-รหัสวิชา Pre โควตา มช.

 

ตารางการสอบ Pre โควตา มช.

รับตรง57 โควตา มช.

หมายเหตุ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนสอบรายบุคคลได้ที่ศูนย์วิชาการ RAC พร้อมรับการประเมินโอกาสการสอบติดโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม CMU Forecast ซึ่งเป็นโปรแกรมประเมินโอกาสสอบผ่านโควตา มีความแม่นยำสูงถึง 90 % และรับคำแนะนำจากศูนย์วิชาการ RAC

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ค่ะ

 

รับตรง57 โควตา มช.

รับตรง57 โควตา มช.

 

การสั่งซื้อหนังสือชุดเก็งข้อสอบโควตา มช.พร้อมเฉลยปี 57

รับตรง57 โควตา มช.

ชุดเก็งข้อสอบโควตา มช.พร้อมเฉลยปี 57 นี้จะเป็นหนังสือที่จะให้น้องๆ รู้แนวข้อสอบโควตา มช. และรู้หลักการทำจากเฉลยที่ถูกวิธีค่ะ ซึ่งข้อสอบนี้จะผ่านการวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังการออกข้อสอบ โควตามช. เหมาะสำหรับใช้ทบทวนและเตรียม ความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

 • ชุดที่ 1 ซื้อหนังสือชุดเก็งข้อสอบโควตา มช ปี 57 ราคา 200 บาท
 • ชุดที่ 2 ซื้อเฉลยข้อสอบจริงโควตา มช.ปี 56 ราคา 150 บาท
 • ชุดที่ 3 ชุดเก็งข้อสอบโควตา มช.ปี 57 + เฉลยข้อสอบจริงโควตา มช.ปี 56 ราคาพิเศษ 320 บาท

น้องๆที่สมัครโครงการผ่านเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อหนังสือข้อสอบพร้อมเฉลยออนไลน์ ได้ที่นี่ค่ะ (คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อหนังสือ)

หมายเหตุ น้องที่สั่งซื้อหนังสือขอให้ชำระเงินมาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 น้องจะได้รับหนังสือตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

การชำระเงินค่าหนังสือนั้น นักเรียนสามารถชำระผ่านทางธนาคาร และตู้เอทีเอ็ม มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 โอนอย่างง่าย (ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน)
ใช้ใบนำฝากพิเศษชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
รายละเอียด : วิธีนี้ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน และรวดเร็วที่สุด ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินจากหน้าเว็บและนำใบนำฝากพิเศษนี้ไปแจ้งชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์รับฝากเงินธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยยื่นใบนำฝากพร้อมกับเงินสด กรณีใช้ “ใบนำฝากพิเศษ” นี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งการชำระเงินที่หน้าเว็บอีก ระบบจะทำการเช็คอัตโนมัติ ภายใน 3 วัน พิมพ์ใบนำฝากพิเศษ คลิ๊กที่นี่

ช่องทางที่ 2 โอนได้ทุกธนาคาร (ต้องแจ้งการชำระเงิน)
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM เลือกโอนเงินมาที่บัญชีดังต่อไปนี้
ธนาคารกสิกรไทย ประเภท บัญชีกระแสรายวัน สาขาช้างเผือก
ชื่อบัญชี บริษัท รัชดาแอสโซซิเอท จำกัด เลขที่บัญชี 279-1040-79-8
โปรดเก็บใบสลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและให้แจ้งการชำระเงินมาทางหน้าเว็บ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 56

 

การแจ้งการชำระเงิน (สำหรับน้องที่เลือกช่องทางการโอนเงินที่ 2)

 1. แฟกซ์ ส่งใบสลิปการชำระเงิน มาที่เบอร์แฟกซ์ 053-892056 กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ของผู้โอนให้ชัดเจนด้วยนะคะ หากผู้โอนคือผู้ปกครองกรุณาเขียนชื่อน้องผู้สมัครลงไปเพิ่มด้วยค่ะ
 2. แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ที่เมนู แจ้งการชำระเงิน: แจ้งรายละเอียดของวัน-เวลา โอน พร้อมกับแนบไฟล์สลิปการโอนเงินผ่านหน้าเว็บโครงการ คลิกที่นี่ค่ะ

น้องๆสามารถเลือกใช้วิธีการแจ้งการชำระเงินค่าหนังสือวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

 

การรับหนังสือ

 • นักเรียนจะได้รับหนังสือ(สำหรับการสั่งรอบแรก)ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทางไปรษณีย์ที่บ้าน
 • สำหรับน้องที่ทำการชำระเงินค่าหนังสือเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บได้เลยค่ะ คลิกที่นี่ค่ะ
- 2013-06-18 6:10:39 โพสต์โดย : ZOOMZA คนอ่าน 22,858 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล