ปฏิทิน รับตรง 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทิน รับตรง 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิทิน รับตรง 57 มหาวิทยาลัยเชียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557 (โควตา มช.)

ปฏิทิน รับตรง 57 มช -1

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2557 (โครงการเรียนดี-กีฬา)

ปฏิทิน รับตรง 57 มช -2ปฏิทิน รับตรง 57 มช -3 ปฏิทิน รับตรง 57 มช -4

  • โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557 (โควตา มช.) รับนักเรียนที่กำลังศึกษาจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ (รู้หรือไม่? การรับนักศึกษา ผ่านโควตา มช. คิดเป็นสัดส่วน 50% ของการรับนักศึกษาทั้งหมดของ ม.เชียงใหม่ )
  • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2557 (โครงการเรียนดี-กีฬา) ประกอบด้วยโครงการย่อย ประมาณ 16 โครงการ หลายโครงการรับนักเรียนจากทั่วประเทศ
  • Website : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Facebook : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปฏิทิน รับตรง 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ปฏิทิน รับตรง 57,รับตรง 57 มข., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รับตรง 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,รับตรง 57 โควตา,ปฏิทิน รับตรง57 โควตา

ศึกษาต่อ
- 2013-06-26 11:42:27 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 11,651 คน