รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2557

รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง

ติดต่อเพิ่มเติม

งานทะเบียบและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

 

รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ,รับตรง 57 โควตา ม.อ. ตรัง,คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ,วิทยาเขตตรัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รับตรง 57 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ, รับตรง 57 วิทยาเขตตรัง,รับตรง 57 โควตา,โควตา ม.อ. ตรัง,รับตรง 57

ศึกษาต่อ
- 2013-07-3 2:43:07 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 14,057 คน