รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557

รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557

เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557

กำหนดการ รับตรง กสพท 57 โครงการรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ประกาศรับสมัครแพทย์ 1-30 พฤศจิกายนนี้ โดยเปิดรับนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 1,475 ที่นั่ง รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

คณะที่เปิดรับสมัครตามประกาศ กสพท.

 • คณะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 20 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 30 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับ 30 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับ 156 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับ 260 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ราชวิถี) รับ 40 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เลิดสิน) รับ 15 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 25 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับ 70 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) รับ 60 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง) รับ 40 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม รับ 24 ที่นั่ง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 80 ที่นั่ง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 80 ที่นั่ง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 25 ที่นั่ง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 20 ที่นั่ง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 25 ที่นั่ง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 10 ที่นั่ง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 20 ที่นั่ง

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเบื้องต้น

รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557

นักเรียนสามารถสมัครสอบ กสพท. ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/
และสามารถ อ่านระเบียบการ รับตรง กสพท 57 แบบเต็ม ๆ ได้ที่นี่ 
รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557 ,รับตรง 2557, รับตรง 57, รับตรง 57 เปิดปฏิทิน กสพท, รับตรง กสพท 57, รับตรง57, รับตรงกสพท 57, เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557, เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 57
ศึกษาต่อ
- 2013-08-6 11:15:59 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 11,343 คน