รับตรง 57 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

รับตรง 57 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รายละเอียดการรับสมัคร 

 รายละเอียดการรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

การเข้าเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ที่สอนใน 5 สาขาวิชา ผู้ที่สามารถสมัครสอบได้ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป และเกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ 2.0 ขึ้นไป
ระยะเวลาที่เรียนใน 1 ปี

เรียนทั้งหมด 3 เทอม (เทอม 1, เทอม 2 , ซัมเมอร์) รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3.5 ปี
การเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนภาษาที่สอง เป็นวิชาเลือก เช่น ภาษาจีน หรือ ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี หรือ ฝรั่งเศส หรือ รัสเซีย หรือ เวียดนาม หรือ มาเลเซีย
ค่าใช้จ่ายแรกเข้า

ค่าแรกเข้าชำระครั้งเดียวตอนมอบตัว (ค่าธรรมเนียม ค่าสูทเครื่องแบบ ค่าบำรุงการศึกษาตลอตสามปีครึ่ง, ค่า English Camp , Bridging Course , Intensive Course) รวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท
ก่อนจบการศึกษา

นักศึกษาจะต้องฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ และจะต้องสอบผ่าน IELTS ได้ในระดับ 5.5 จึงสามารถจบได้แบบสมบูรณ์ และรับพระราชทานปริญญาบัตร (สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานแบบสหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
สามารถสอบถามเพิ่มเติม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคารศรีจุฑาภา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก สามเสน ดุสิต กรุงเทพ 10300

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

>> เข้าสู่ ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์

>> ดาวน์โหลด ใบสมัคร

>> Website : การรับสมัครวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

>> Facebook : information-Ssruic

 

 

 

ที่มา:eduzones

ข่าวการศึกษา ข่าวการศึกษาวันนี้ ทุนการศึกษา

ศึกษาต่อ
- 2013-08-27 11:45:05 โพสต์โดย : admin คนดู 14,297 คน